lf là gì

Ý nghĩa của kể từ lf là gì:

Bạn đang xem: lf là gì

lf tức là gì? Tại trên đây chúng ta nhìn thấy 5 chân thành và ý nghĩa của kể từ lf. Quý Khách cũng rất có thể thêm 1 khái niệm lf bản thân


1

3   1

Tần số thấp (low frequency).


2

1   0

lf

Tổ thích hợp phóng thắt chặt và cố định, công sự phóng, bệ phóng


3

1   1

lf

trong giờ đồng hồ Anh tức là "Nếu"- duy nhất trường hợp rất có thể xẩy ra, một fake dụ
Vd: If I were you, I would go to lớn the tiệc nhỏ (Nếu tôi là chúng ta thì tôi tiếp tục tiếp cận buổi tiệc).

Xem thêm: 500ae là gì

lathy - Ngày 30 mon 7 năm 2013


4

1   1

lf

ám chỉ fighter


5

0   0

lf

Giao từ:
- Được dùng nhằm bảo rằng một điều rõ ràng rất có thể hoặc tiếp tục xẩy ra chỉ với sau khi điều không giống xẩy ra hoặc trở nên sự thật
- Được dùng nhằm ra mắt một mệnh đề, thông thường nhập lời nói trình bày con gián tiếp, đã cho thấy nhì hoặc nhiều khả năng:

la gi - Ngày 23 mon 9 năm 2019

Xem thêm: essex corp là gì