keep calm nghĩa là gì

Bản dịch của "keep calm" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: keep calm nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "keep calm" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "keep calm" vô một câu

I'm all over the show, but he told mạ to lớn keep calm and play football.

Xem thêm: bereal là gì

Everything is great but we must keep calm.

Since excessive sweating occurs during anxiety, stress meditation or yoga surely helps you to lớn keep calm and also manage your stress levels.

Xem thêm: full wipe là gì

France has had three days more to lớn keep calm and chill.

But for budding entrepreneurs and investors alike, there are good reasons to lớn simply keep calm and carry on.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "keep calm" vô giờ Việt