ít nói tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ít nói" vô giờ Anh

ít danh từ

Bạn đang xem: ít nói tiếng anh là gì

English

 • jot

ít tính từ

English

 • little

nói động từ

English

 • protect
 • order
 • talk
 • insure
 • tell
 • say

tiếng trình bày danh từ

English

 • language
 • voice

câu trình bày danh từ

English

 • sentence

ít nhanh chóng nhẹn tính từ

English

 • sluggish

hay trình bày tính từ

English

Xem thêm: smart tv là gì

 • talkative

chựng lại khi trình bày động từ

English

 • hold back

làm méo sờ soạng ý thức hoặc điều trình bày động từ

English

 • warp

bài trình bày danh từ

English

 • speech

hết vị trí trình bày tính từ

English

 • unspeakable

ít nhất thì trạng từ

English

 • at least

ít ỏi tính từ

Xem thêm: business analyst là gì

English

 • little

ít nhiều là trạng từ

English

 • roughly