insert above là gì

Bạn đang xem: insert above là gì

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

   $-$ Ý nghĩa:

$+$ Insert Left là chèn thêm thắt cột vào mặt mũi trái.

$+$ Insert Right là chèn thêm thắt cột vào mặt mũi phải.

$+$ Insert Above là chèn hàng lên bên trên.

$+$ Delete Columns là xóa cột.

$+$ Delete Table là xóa bảng.

$+$ Find là nút lệnh tìm kiếm.

$+$ Replace là nút lệnh thay cho thế.

$+$ Replace All là thay cho thế tất cả.

     Chúc người mua học tốt ^^

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: leaflet là gì

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: rapid mode là gì