holy shits nghĩa là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: holy shits nghĩa là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thăm dò kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Thán từ[sửa]

holy shit

  1. Từ biểu diễn mô tả sự bất thần, sửng sốt ko tin tưởng vô đôi mắt mình
  2. dùng biểu diễn mô tả sự sửng sốt hoặc không dễ chịu.
    Holy shit! The whole basement is flooded! - Mẹ kiếp! Cả tầng hầm dưới đất ngập không còn rồi!

Đồng nghĩa[sửa]

  • shit
  • what the fuck

Mục kể từ này được ghi chép người sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. quý khách hoàn toàn có thể viết vấp ngã sung.
(Xin coi phần trợ chung nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: essex corp là gì

Lấy kể từ “https://huba.org.vn/w/index.php?title=holy_shit&oldid=2011752”

Tác giả

Bình luận