học tiếng trung là gì

Học luyện giờ đồng hồ Trung là 学习 (xuéxí). Học luyện là quy trình đạt được sự nắm rõ, kiến thức và kỹ năng, hành động, tài năng, độ quý hiếm, thái phỏng và sở trường mới nhất của phiên bản thân mật bản thân so với cuộc sống xã hội.

Bạn đang xem: học tiếng trung là gì

Học luyện giờ đồng hồ Trung là 学习 (xuéxí). Đây là khả năng học hỏi và chia sẻ được thấy ở thế giới, động vật hoang dã, cũng đều có dẫn chứng mang lại một trong những loại học hành ở một trong những loại thực vật.

Một số kể từ vựng giờ đồng hồ Trung về học tập tập:

书 (shū): Sách.

黑板 (hēibǎn): Cái bảng.

尺子 (chǐzi): Cây thước kẻ.Học luyện giờ đồng hồ Trung là gì

计算机 (jìsuànjī): Máy tính.

圆珠笔 (yuánzhūbǐ): Bút bi.

笔记本 (bǐjìběn): Sổ biên chép, cuốn luyện.

认真学习 (rènzhēn xuéxí): Học luyện siêng chỉ.

铅笔 (qiānbǐ): Bút chì.

书包 (shūbāo): Ba lô.

圆规 (yuánguī): Compa.

毛笔 (máobǐ): Bút lông.

老师 (lǎoshī): Thầy giáo, thầy giáo.

抓紧学习 (zhuājǐn xuéxí): Tập trung học hành cay nghiệt túc.

Xem thêm: :v có nghĩa là gì

学生 (xuéshēng): Học sinh.

课文 (kèwén): Bài khóa.

日记本 (rìjì běn): Cuốn nhật ký.

词典 (cídiǎn): Từ điển.

Một số khuôn câu tiếng Trung về học tập tập:

1. 因为认真学习,所以我才可以找到喜欢的工作.

/Yīnwèi rènzhēn xuéxí, suǒyǐ wǒ cái kěyǐ zhǎodào xǐhuān de gōngzuò/.

Bởi vì thế chuyên cần học hỏi và chia sẻ, nên tôi mới nhất rất có thể tìm kiếm được việc làm yêu thương quí.

2. 学习人家的文化就是很重要的.

/Xuéxí rénjiā de wénhuà jiùshì hěn zhòngyào de/.

Học tập văn hóa truyền thống của những người không giống là rất rất cần thiết.

3. 我的书包里有圆珠笔,铅笔,尺子,笔记本.

/Wǒ de shūbāo li yǒu yuánzhūbǐ, qiānbǐ, chǐzi, bǐjìběn/.

Trong thân phụ lô của tôi đem cây viết bi, cây viết chì, thước kẻ, cuốn bong biên chép.

Bài ghi chép được biên soạn thảo và tổ hợp vì thế đội hình OCA - học luyện giờ đồng hồ Trung là gì.

Xem thêm: essex corp là gì