học kỳ tiếng anh là gì

Ở Nhật Bản, học kỳ mới nhất tiếp tục chính thức vô mon Tư.

Bạn đang xem: học kỳ tiếng anh là gì

The new term starts in April in nhật bản.

Bạn đang được đọc: học tập kỳ vô giờ đồng hồ Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tatoeba-2020. 08

Cô ấy chỉ ở phía trên nhì thứ tự vô một học kỳ.

But she is only here twice a semester.

OpenSubtitles2018. v3

Học kỳ nhì.

Second semester.

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi học kỳ kéo dãn dài 18 tuần.

Each class lasted about eighteen months.

WikiMatrix

Học kỳ đang được kết giục, lên đường ngay lập tức lên đường.

Semester’s almost over, ví you better hurry.

OpenSubtitles2018. v3

Trong học kỳ này thì ko.

Not this term you can’t.

OpenSubtitles2018. v3

Từ năm 1968 cho tới 1975, ông cũng là một trong những GS thỉnh giảng bên trên Rochester vô học kỳ ngày thu.

From 1968 lớn 1975 he was also a visiting professor at Rochester in autumn semesters.

WikiMatrix

Tương tự động cho từng học kỳ sao?

Is it the same every semester?

OpenSubtitles2018. v3

Ở Nhật Bản, học kỳ mới nhất tiếp tục chính thức vô mon Tư.

In nhật bản, the new semester begins in April.

Tatoeba-2020. 08

Lớp học tập vẫn được cung ứng vô học kỳ ngày thu.

The class is still offered in the fall semesters.

WikiMatrix

Nhưng, em thấy cơ, Laurel chỉ sắp tới đây nhằm học tập một học kỳ.

But, you see, Laurel came for a term.

OpenSubtitles2018. v3

Bỏ phần giữa học kỳ trong những khi trò ở Grove Town.

Missed classes for half semester when you were in Grove Town

OpenSubtitles2018. v3

Với một vài người thì tiếp tục tổn thất cả học kỳ hoặc thậm chí là cả đời

For others among you it will take you the term of your natural lives.

Xem thêm: statum global là gì

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Chữ S Là Gì Trong Tiếng Anh, So Và S/O Là Viết Tắt Của Từ Gì

Nhưng Cha biết con cái không tồn tại bảy mươi lăm đô la trước lúc xong xuôi học kỳ.

“But you know I won’t have the seventy-five dollars till after my school is out.”

Literature

Học kỳ cho tới.

Starting next semester.

QED

Năm 1918 ông vô học tập Đại học tập Frankfurt am Main với nhì học kỳ ở ngành Luật học tập.

He started his academic studies in 1918 at the University of Frankfurt am Main with two semesters of jurisprudence.

WikiMatrix

Như thi đua học kỳ, lựa chọn ngôi trường đại học… liệu sở hữu ai mời mọc con cháu dự dạ hội…

Finals and college applications and am I gonna get asked lớn prom .

OpenSubtitles2018. v3

Bài thưa của tôi: “Sự kỳ quặc của khoa học: kỳ kỳ lạ rộng lớn tao rất có thể tưởng.”

My title: “Queerer than vãn we can suppose: the strangeness of science.”

ted2019

Khi còn tới trường, Newsom đang được dành riêng một học kỳ du học bên trên Rome.

While in school, Newsom spent a semester studying abroad in Rome.

WikiMatrix

Molly nên nghỉ ngơi một học kỳ nhằm trong nhà.

Molly took a semester off lớn be at home page.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài đi ra, học kỳ này tôi nên giảng 5 lớp…

Beside that, this semester I’m teaching five courses.

OpenSubtitles2018. v3

Điều thất bại sau cuối của em là bài xích thi đua môn chất hóa học cuối học kỳ.

The capstone of defeat was the final chemistry exam.

LDS

Tôi đoán là những ngôi trường vẫn đang được vô học kỳ.

Well, I guess school’s still in session.

OpenSubtitles2018. v3

Đi tuy nhiên, tuần sau con cháu nên thi đua thân ái học kỳ, tuy nhiên sách vở và giấy tờ của con cháu tổn thất không còn rồi.

Please, it’s my midterm next week and my books were stolen.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay học kỳ thứ nhất, Pat đang được mua sắm vài ba đôi cánh đẹp nhất.

The first semester Pat bought some beautiful outfits.

Xem thêm: Chữ S Là Gì Trong Tiếng Anh, So Và S/O Là Viết Tắt Của Từ Gì

Literature

Source: http://huba.org.vn
Category: Tiếng anh

Xem thêm: postman là gì