hoàn thiện tiếng anh là gì

Bản dịch của "hoàn thiện" nhập Anh là gì?

vi hoàn thiện = en

Bạn đang xem: hoàn thiện tiếng anh là gì

volume_up

complete

chevron_left

chevron_right

VI

hoàn thiện {tính}

EN

 • volume_up complete
 • excellent

hoàn thiện {động}

EN

chưa trả thiện {tính}

EN

 • volume_up incomplete
 • unfinished

sự ko trả thiện {danh}

EN

Bản dịch

VI

hoàn thiện {tính từ}

hoàn thiện (từ khác: ngừng, hoàn thành xong, trả toàn)

volume_up

complete {tính}

hoàn thiện (từ khác: tuyệt vời, hoàn thiện, rất hay, tuyệt diệu, ấn tượng, xuất sắc)

volume_up

excellent {tính}

VI

hoàn thiện {động từ}

hoàn thiện (từ khác: xung quanh, bao hàm, trả thành)

volume_up

encompass {động}

hoàn thiện (từ khác: nâng cao, thực hiện chất lượng tốt hơn)

volume_up

improve {động}

VI

chưa trả thiện {tính từ}

chưa trả thiện (từ khác: bất toàn, ko hoàn thành xong, ko xong xuôi, dang dở, nửa chừng)

volume_up

incomplete {tính}

chưa trả thiện (từ khác: ko trả thành)

volume_up

unfinished {tính}

VI

sự ko trả thiện {danh từ}

sự ko trả thiện (từ khác: sự ko trả hảo)

volume_up

imperfection {danh}

Xem thêm: sat test là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "hoàn thiện" nhập giờ Anh

hoàn cảnh danh từ

English

 • case
 • situation

điều thiện danh từ

English

 • right

từ thiện tính từ

English

 • benevolent

việc thiện danh từ

English

 • charity

hoàn toàn trạng từ

English

 • soundly
 • actually
 • fully

hoàn toàn tính từ

English

 • thorough
 • complete
 • entire

hoàn trở thành động từ

English

 • encompass
 • finish

hoàn trở thành tính từ

English

 • complete

lương thiện tính từ

English

 • good

hoàn lại động từ

English

 • reimburse

việc thực hiện kể từ thiện danh từ

English

 • philanthropy
 • benevolence

lòng kể từ thiện danh từ

English

 • charity

hoàn mỹ tính từ

English

 • excellent

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • hoài bão
 • hoài nghi
 • hoàn cảnh
 • hoàn cảnh khó khăn khăn
 • hoàn cảnh như cũ
 • hoàn dần
 • hoàn hảo
 • hoàn lưu
 • hoàn lại
 • hoàn mỹ
 • hoàn thiện
 • hoàn thành
 • hoàn trở thành việc gì nhập chính thời hạn quan trọng nhằm thao tác đó
 • hoàn tiền
 • hoàn chi phí lại
 • hoàn toàn
 • hoàn toàn kiên quyết
 • hoàn toàn kiệt quệ
 • hoàn toàn kiệt sức
 • hoàn trả
 • hoàn tất

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vãn với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách ham muốn nghỉ ngơi giải lao bởi vì một trò chơi? Hay mình thích học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhị nhỉ! Chơi

Xem thêm: ete là gì