hapten là gì

x x

Bạn đang xem: hapten là gì

 BỆNH NHIỄM TRNG

VI KHUẨN HỌC MIỄN DỊCH HỌC NẤM HỌC K SINH TRNG HỌC VIRT HỌC

ENGLISH

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG BA
KHNG NGUYN

Gene Mayer, Ph.D
Emertius Professor of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina


Bin dịch: Nguyễn Văn Đ, MD., PhD.,

Bộ mn Sinh l bệnh-Miễn dịch,
Trường Đại học tập Y H Nội,
H Nội, Việt Nam

 

TURKISH

FRANCAIS

ESPANOL

PORTUGUES

SHQIP

Let us know what you think
FEEDBACK

SEARCH

  

Logo image Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary

MỤC TIU GIẢNG DẠY

So snh cc hóa học sinh miễn kháng, khng nguyn v hapten

M mô tả cc nguyên tố tác động cho tới tnh sinh miễn dịch

Định nghĩa thực chất của hóa học sinh miễn dịch

So snh cấu trc của khng nguyn phụ thuộc T v khng dựa vào T

Nu khi niệm phức tạp hóa học mang-hapten v m mô tả cấu trc của chng

M mô tả đặc tnh của cc ra quyết định khng nguyn

Nu khi niệm siu khng nguyn
 

ĐỊNH NGHĨA

Chất sinh miễn dịch
L hóa học gy rời khỏi một đp ứng miễn kháng đặc hiệu.

Khng nguyn (Ag)
Một hóa học phản xạ với cc thành phầm của một đp ứng miễn dịch đặc hiệu.

Hapten
Một hóa học m tự động n khng sinh được đp ứng miễn kháng tuy nhiên c thể phản xạ với cc thành phầm của một phản xạ miễn kháng đặc hiệu. Cc hapten l những phn tử nhỏ m khng khi nào c thể gy rời khỏi một đp ứng miễn kháng khi được fake vo khung người tự ring chng, tuy nhiên c thể gy đp ứng miễn kháng khi chng kết phù hợp với phn tử đem n. Tuy nhin, hapten tự tại c thể phản xạ với cc thành phầm của đp ứng miễn kháng sau khi thành phầm đ đ được sinh rời khỏi tự phức tạp happten-chất đem. Hapten c đặc tnh khng nguyn tuy nhiên khng c tnh sinh miễn kháng.

Epitop hoặc nguyên tố ra quyết định KN
Epitop l 1 phần của phn tử khng nguyn, n phối hợp với cc thành phầm của một đp ứng miễn kháng đặc hiệu.

Khng thể (Ab)
Khng thể l một protein đặc hiệu được tạo ra sau thời điểm đp ứng với hóa học sinh miễn kháng v n phản xạ với khng nguyn.


CC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TNH SINH MIỄN DỊCH

Vai tr của cc hóa học sinh miễn dịch

Tnh lạ
Bnh thông thường khối hệ thống miễn kháng phn biệt được những ci g l của bạn dạng thn v khng nên của bạn dạng thn v n chỉ đp ứng với những phn tử kỳ lạ c tnh sinh miễn kháng.

Kch thước
Khng c kch thước vô cùng của một hóa học sinh miễn dịch. Tuy nhin, ni cộng đồng phn tử cng rộng lớn th tnh sinh miễn kháng mạnh rộng lớn.

Thnh phần ha học
Nhn cộng đồng, hóa học ha học tập c cấu trc cng phức tạp th tnh sinh miễn kháng cng cao. Cc ra quyết định khng nguyn được tạo rời khỏi tự cc trnh tự động nguyn pht của cc thnh phần vô phn tử polymer v/hoặc tự cấu trc bậc nhị, bậc thân phụ hoặc bậc tứ của phn tử.

Hnh dng
Nhn cộng đồng cc khng nguyn dạng phân tử c tnh sinh miễn dịch mạnh rộng lớn khng nguyn ha tan v khng nguyn bị phát triển thành tnh c tnh sinh miễn kháng to hơn cc khng nguyn ở trạng đua tự động nhin.

Khả năng phn hủy
Những khng nguyn bị thực bo thông thường c tnh sinh miễn dịch mạnh rộng lớn. Bởi v so với đa số cc khng nguyn (xem dưới đy, phần khng nguyn dựa vào vo T), nhằm c một đp ứng miễn dịch th trước không còn chng nên được tế bo thực bo (APC) bắt, xử l v trnh diện khng nguyn cho tới tế bo T tương hỗ.
 

TỪ KHA

Chất sinh miễn dịch
Khng nguyn
Hapten
Epitop
Quyết lăm le khng nguyn
Khng thể
Khng thể khng dựa vào T
Khng thể dựa vào T
Phức hợp ý hóa học mang-Hapten
Quyết lăm le khng nguyn tự động nhin
Quyết lăm le khng nguyn hapten
Siu khng nguyn

Vai tr của khối hệ thống sinh học

Cc nguyên tố di truyền
Một số hóa học sinh đp ứng miễn kháng ở một loi tuy nhiên khng sinh miễn kháng ở những loi khc. Tương tự động, một số trong những hóa học sinh được miễn dịch ở một c thể tuy nhiên khng tạo nên đp ứng ở những c thể khc (tức l khung người đp ứng v khng đp ứng). Cc loi, c thể ny c thể thiếu thốn gen m ha cho tới cc thụ thể so với khng nguyn trn tế bo B v T, hoặc nếu c th cc ren ny đ bị thay cho thay đổi. Hoặc c thể khng c cc ren thch hợp ý quan trọng cho tới cc APC trình làng khng nguyn cho tới cc tế bo T hỗ trợ.

Tuổi
Tuổi tc cũng c thể tác động cho tới tnh sinh miễn kháng. Thng thông thường, kỹ năng đp ứng miễn kháng với 1 hóa học sinh miễn kháng giảm lên đường khi ở giới hạn tuổi cn cực kỳ trẻ con hoặc đ cực kỳ gi.


Phương php fake khng nguyn vo cơ thể

Liều lượng
Liều lượng được fake vo của một hóa học sinh miễn kháng c thể tác động cho tới tnh sinh miễn kháng của n. Một liều gàn khng nguyn fake vo qu cao hoặc qu thấp tiếp tục khng đưa đến được đp ứng tối ưu.

Đường fake vo
Ni cộng đồng fake khng nguyn vo khung người tự lối bên dưới domain authority tốt rộng lớn đối với cc tuyến phố tĩnh mạch máu hoặc qua quýt dạ dy. Đường dng khng nguyn cũng c thể lm thay cho thay đổi thực chất của đp ứng.

T dược
Những hóa học c thể lm đẩy mạnh cc đp ứng miễn kháng với hóa học sinh miễn kháng được gọi l t dược. Tuy nhin, việc dùng cc t dược thông thường khng đảm bảo chất lượng tự cc tc dụng phụ khng mong ước như oi v vim.
 

Hnh 1a
Tnh sinh miễn kháng của cc phn tử sinh học

BẢN CHẤT HA HỌC CỦA CHẤT SINH MIỄN DỊCH

Protein

Xem thêm: shift home là gì

Đại hầu hết cc hóa học sinh miễn kháng l cc protein. Đy c thể l cc protein tinh ranh khiết hoặc bọn họ c thể l glycoprotein hoặc lipoprotein. Nhn cộng đồng, protein thông thường l hóa học sinh miễn kháng rất hay.

Polysaccharid

Polysaccharid tinh ranh khiết v lipopolysaccharid l những hóa học sinh miễn dịch đảm bảo chất lượng.

Axit nucleic

Cc axit nucleic thông thường l những chất gy miễn kháng km. Tuy nhin, chng c thể trở nn miễn kháng khi ở dạng chuỗi đơn hoặc khi ở trong lếu láo phù hợp với protein.

Lipid

Nhn cộng đồng hóa học bo l khng sinh miễn kháng, đem d chng c thể l cc hapten. The
Xem Hnh 1a

ag-1.jpg (22758 bytes)  Hnh 1b
Trong một khng nguyn, một ra quyết định khng nguyn lặp lên đường tái diễn nhiều lần

CC LOẠI KHNG NGUYN

Khng nguyn khng dựa vào T

Cc khng nguyn khng dựa vào vo T l khng nguyn c thể kch thch thẳng cc tế bo B biệt ha thnh tương bo tạo ra rời khỏi khng thể m khng cần thiết sự gip hứng của tế bo T. Ni cộng đồng, polysaccharid l khng nguyn khng dựa vào vo T. Cc đp ứng với khng nguyn ny khc với đp ứng với cc khng nguyn khc.
Đặc điểm của khng nguyn khng dựa vào vo T

Đặc điểm của khng nguyn khng dựa vào vo T

Cấu trc cao phn tử

Cc khng nguyn được đặc thù tự cc ra quyết định khng nguyn giống nhau lặp lên đường tái diễn rất nhiều lần như minh họa vô Hnh 1b.
 

 

Hoạt ha nhiều dng của cc tế bo B

Nhiều khng nguyn c thể hoạt ha cc dng tế bo B đặc hiệu so với khng nguyn khc (hoạt ha nhiều dng). Khng nguyn khng dựa vào T c thể được phân chia thnh loại 1 v loại 2 dựa trn khả năng hoạt hoạt ha nhiều dng tế bo B. Cc khng nguyn khng phụ thuộc T loại 1 l những hóa học hoạt ha nhiều dng, cn loại 2 th khng hoạt ha được.

Đề khng thoi ha
Cc khng nguyn khng dựa vào T c kỹ năng đề khng sự thoi rộng lớn v tự đ chng tồn bên trên lu rộng lớn v nối tiếp kch thch hệ miễn kháng.
 

ag-2a.jpg (9088 bytes)  Hnh 2
Khng nguyn dựa vào T được đặc thù tự sự tái diễn một số trong những ra quyết định khng nguyn khc nhau
 

Khng nguyn dựa vào T

Cc khng nguyn dựa vào vo T l những khng nguyn khng thẳng kch thch tạo ra khng thể m cần được c sự gip hứng của cc tế bo T. Protein l khng nguyn dựa vào T. Cấu trc khng nguyn ny được đặc thù tự một số trong những t bạn dạng sao của nhiều ra quyết định khng nguyn khc nhau như được minh họa vô Hnh 2.
 

LIN HỢP CHẤT MANG-HAPTEN

Định nghĩa

Lin hợp ý hóa học mang-hapten l cc phn tử miễn kháng m hapten đ được lin kết đồng ha trị. Phn tử c tnh sinh miễn kháng được gọi l hóa học đem.
 

ag-3.jpg (29870 bytes) Hnh 3
Sự lin hợp ý hóa học mang-hapten đưa đến ra quyết định khng nguyn tự động nhin của chất đem hao hao ra quyết định khng nguyn mới nhất của hapten

Cấu trc

Cấu trc lin hợp ý ny được đặc thù tự cc quyết định khng nguyn tự động nhin của hóa học đem chuyên chở hao hao cc ra quyết định khng nguyn vừa mới được đưa đến tự hapten (cc ra quyết định hapten) như minh họa vô Hnh 3. Cc ra quyết định khng nguyn thực tiễn được tạo ra ra tự hapten bao hàm hapten v một vi phần cn lại cận kề, đem d cc khng thể được tạo ra ngăn chặn cc ra quyết định khng nguyn cũng tiếp tục phản xạ với hapten tự tại. Trong lin hợp ý đ, loại hóa học đem sẽ được xc lăm le coi đp ứng tiếp tục dựa vào vo T hoặc khng dựa vào T.
 

ag-4.jpg (48615 bytes)  Hnh 4
Cc ra quyết định khng nguyn thông thường bị số lượng giới hạn ở những phần của khng nguyn c thể lin kết với khng thể, được thể hiện tại tại phần mu đen kịt của protein c chứa chấp sắt

CC QUYẾT ĐỊNH KHNG NGUYN

Quyết lăm le khng nguyn nhận biết tự cc tế bo B

Thnh phần cấu trúc

Cc ra quyết định KN được phân biệt tự cc tế bo B v cc khng thể tiết rời khỏi tự chng được đưa đến tự cc trnh tự động nguyn pht của cc vị tr vô cc hóa học cao phn tử (dạng thẳng hoặc trnh tự động ra quyết định khng nguyn) v/hoặc tự cấu trc bậc 2, bậc 3 hoặc bậc 4 của phn tử (cc ra quyết định hnh dng cấu trc).

Kch thước

Nhn cộng đồng cc ra quyết định khng nguyn c kch thước nhỏ v được số lượng giới hạn khoảng chừng 4-8 vị tr (cc axit amin v đường). Cc vị tr phối hợp của khng thể tiếp tục có một quyết lăm le khng nguyn khoảng chừng 4-8 vị tr.

Số lượng

Mặc d, về l thuyết cứ từng 4-8 acid amin c thể tạo ra thnh một ra quyết định khng nguyn ring biệt, tuy nhiên trong thực tiễn con số cc ra quyết định khng nguyn cho từng khng nguyn l thấp rất là nhiều đối với con số c thể về mặt mày l thuyết. Thng thông thường cc ra quyết định khng nguyn bị số lượng giới hạn ở 1 phần khng nguyn c thể lin kết với cc phn tử khng thể được chỉ ra rằng trong Hnh 4 (cc ra quyết định khng nguyn được thể hiện tại tự mu đen).
 

.

 

Cc ra quyết định khng nguyn được nhận biết tự cc tế bo T

Thnh phần cấu trc

Cc ra quyết định khng nguyn được trao biết tự cc tế bo T được đưa đến tự cc trnh tự động lúc đầu của cc acid amin vô protein. Cc tế bo T khng phân biệt được cc khng nguyn polysaccharid hoặc acid nucleic. Đy l l tự vì sao polysaccharid thông thường l khng nguyn khng dựa vào vo T v ni chung protein l khng nguyn dựa vào T. Quyết lăm le khng nguyn khng cần được ở trn mặt phẳng tiếp xc của cc khng nguyn khi cc tế bo T phân biệt ra quyết định khng nguyn, tuy nhiên chng cần được ging ha protein thnh cc peptid nhỏ rộng lớn. Cc peptid tự tại khng được phân biệt tự cc tế bo T, thay cho v chng kết phù hợp với cc phn tử được m ha tự phức tạp ha hợp ý m đa số (MHC) v n l tổng hợp của cc phn tử MHC + peptid được phân biệt tự cc tế bo T.

Kch thước

Cc ra quyết định khng nguyn ni cộng đồng l nhỏ v được giới hạn trong vòng 8-15 acid amin.

Số lượng

Mặc d, về l thuyết, từng 8-15 vị tr c thể tạo ra thnh một ra quyết định khng nguyn ring biệt, tuy nhiên trong thực tiễn số lượng ra quyết định khng nguyn cho từng khng nguyn l t rất là nhiều so với l thuyết c thể c. Cc ra quyết định khng nguyn được giới hạn ở trong phần khng nguyn m gắn vo phn tử MHC. Điều đ đã cho chúng ta thấy c sự khc nhau vô đp ứng miễn kháng của cc cc thể khc nhau.
 

ag-6.jpg (86724 bytes)  Hnh 5
Siu khng nguyn hoạt ha phần rộng lớn tế bo T, ngược với khng nguyn phụ thuộc T truyền thống lịch sử.

SIU KHNG NGUYN

Thng thông thường khi khối hệ thống miễn kháng gặp gỡ một khng nguyn dựa vào vo T, duy nhất phần nhỏ (1 vô 104 -105) quần thể tế bo T c thể phân biệt cc khng nguyn v trở nn hoạt ha (đp ứng đơn dng/oligoclonal). Tuy nhin, c một số trong những khng nguyn hoạt ha nhiều dng phần rộng lớn cc tế bo T (ln cho tới 25%). Cc khng nguyn đ được gọi l siu khng nguyn (Hnh 5).

V dụ về cc siu khng nguyn gồm những: độc tố tụ cầu (ngộ độc thực phẩm), chất độc tụ cầu gy sốc (hội triệu chứng sốc nhiễm độc), chất độc tụ cầu trc tế bo bị tiêu diệt (hội triệu chứng gy phỏng da) v ngoại chất độc lin cầu trùng gy oi (sốc). Mặc d cc siu khng nguyn vi trùng được nghin cứu vớt tối đa, tuy nhiên cũng c siu khng nguyn của virt v vi loại vật khc.

Cc căn bệnh lin quan lại cho tới bầy nhiễm với siu khng nguyn, 1 phần tự siu khng nguyn hoạt ha khối hệ thống miễn dịch v sau đ giải phng cc cytokin c hoạt tnh sinh học tập tự tế bo T hoạt ha.

QUYẾT ĐỊNH KHNG NGUYN ĐƯỢC NHẬN BIT BỞI HỆ MIỄN DỊCH KHNG ĐẶC HIỆU

Cc ra quyết định khng nguyn được trao biết tự cc thnh phần của khối hệ thống miễn kháng tự động nhin (khng đặc hiệu) khc với phân biệt khng nguyn tự khối hệ thống miễn kháng chiếm được (đặc hiệu). Khng thể, v cc thụ thể cc tế bo B v T phân biệt ra quyết định ring rẽ v thể hiện tại một phỏng đặc hiệu cao, cho tới php khối hệ thống miễn kháng thu được phân biệt v phản xạ với 1 tc nhn gy căn bệnh đặc hiệu. Ngược lại, cc thnh phần của hệ miễn kháng tự động nhin phân biệt nhiều loại phn tử c vô chiêm bao căn bệnh tuy nhiên khng c vô khung người công ty. V vậy, chng thiếu phỏng đặc hiệu cao như vô khối hệ thống miễn kháng chiếm được. Cc loại phn tử được phân biệt tự khối hệ thống miễn kháng tự động nhin được gọi l PAMPS (tc nhn gy căn bệnh lin quan lại cho tới phn tử loại mẫu) v cc thụ thể cho tới PAMPS được gọi l PRRS (thụ thể phân biệt loại mẫu). Một PRR quan trọng c thể nhìn thấy một loại phn tử c thể c mặt mày trn một số trong những tc nhn gy căn bệnh khc nhau cho tới php cc thụ thể nhìn thấy hàng loạt cc tc nhn gy căn bệnh khc nhau. V dụ về một số trong những PAMPs v PRRs được minh họa vô Bảng 1
 

Bảng 1. V dụ cc tc nhn gy căn bệnh lin quan lại cho tới cc loại phn tử v thụ thể của chng
PAMP PRR Hậu trái ngược sinh học tập của việc tương tc
Cc nguyên tố thnh tế bo vi khuẩn Bổ thể Opsonin ha, Hoạt ha bửa thể
Cc cacbohydrat chứa chấp mannose Protein gắn mannose Opsonin ha, Hoạt ha bửa thể
Polyanions Cc thụ thể Scavenger Thực bo
Lipoprotein của vi trùng Gram +
Thnh phần thnh tế bo nấm men
TLR-2 (thủ thể tương đương Toll 2) Hoạt ha đại thực bo, Tiết cc cytokin gy vim
RNA chuỗi đi TLR-3 Sản xuất Interferon (chống virut)
Lipopolysaccharid của vi trùng Gram m TLR-4 Hoạt ha đại thực bo, Tiết cc cytokin gy vim
Flagellin (flagella của vi khuẩn) TLR-5 Hoạt ha đại thực bo, Tiết cc cytokin gy vim
RNA chuỗi đơn giu U TLR-7 Sản xuất Interferon (chống virut)
DNA c CpG TLR-9 Hoạt ha đại thực bo, Tiết cc cytokin gy vim

  

Trở về phần Miễn dịch của Vi trùng học tập v Miễn dịch học tập online


This page last changed on Sunday, August 13, 2017
Page maintained by
Richard Hunt
 

Xem thêm: adsl là gì