happy anniversary 1 year nghĩa là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: happy anniversary 1 year nghĩa là gì

kỷ niệm một năm yêu thương nhau

kỉ niệm một năm yêu thương nhau

Kỷ niệm một năm yêu thương nhau là lúc những hai bạn yêu thương nhau đạt được cho tới cột mốc một năm sau khoản thời gian yêu thương nhau thông thường tiếp tục kỉ niệm nó như 1 sự khiếu nại kỷ niệm và trân trọng.

1.

Chúc mừng kỷ niệm một năm yêu thương nhau, em yêu thương của anh!

Happy 1 year anniversary, my sweetheart!

2.

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

Chúng tôi tiếp tục đón kỷ niệm một năm yêu thương nhau ở Thành Phố Đà Nẵng.

We're going vĩ đại spend our 1-year anniversary in Da Nang.

Cùng phân biệt anniversary commemoration:

- Ngày kỷ niệm (anniversary) là một trong sự khiếu nại cần thiết, một ngày là số thời gian đúng chuẩn kể từ thời điểm sự khiếu nại bại xẩy ra.

Ví dụ: The ngân hàng celebrates its hundredth anniversary in December.

(Ngân mặt hàng ăn mừng ngày kỷ niệm một trăm năm xây dựng nhập mon 12.)

- Lễ kỷ niệm (commemoration) là hành vi tưởng nhớ; một lễ kỷ niệm được design nhằm tôn vinh ký ức của một trong những người hoặc sự khiếu nại.

Ví dụ: They held a commemoration meeting vĩ đại remember those fighters who had died gloriously in the war.

(Họ tiếp tục tổ chức triển khai một lễ kỷ niệm những binh lực tiếp tục quyết tử quang vinh nhập trận chiến.)

Xem thêm: wikipedia là gì