giới từ trong tiếng trung là gì

Như đã lấy đi ra ở những bài xích trước, kể từ vô giờ đồng hồ Trung được phân thành từ thực và từ hư. Trong số đó, từ hư chia thành tứ loại nhỏ, thời điểm ngày hôm nay THANHMAIHSK tiếp tục kế tiếp ra mắt về loại loại nhì vô ê – “Giới Từ”

Giới kể từ vô giờ đồng hồ Trung
Cách dùng Giới kể từ vô giờ đồng hồ Trung

Giới kể từ vô giờ đồng hồ Trung thông thường đứng trước từ thực và đoản ngữ tạo ra trở nên đoản ngữ giới kể từ, có công năng tu mức độ, bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa về mặt mày thời hạn, vị trí, công thức, vẹn toàn nhân, mục tiêu, …

Bạn đang xem: giới từ trong tiếng trung là gì

Ví dụ:

– 我们北京去旅行。
wǒmen dào Běijīng qù lǚxíng.
Chúng tôi cho tới Bắc Kinh phượt.

– 他关系通过了考试。
tā kào guānxì tōngguòle kǎoshì.
Anh tạ nhờ vào mối quan hệ trải qua cuộc đua.

– 那个妈妈孩子宠坏了。
nàgè māmā bǎ hái zǐ chǒng huàile.
Bà u ê kính yêu con cái cho tới hỏng rồi.

按照我说的方案去办吧。
ānzhào wǒ shuō de fāng’àn qù bàn phụ thân.
Dựa bám theo phương án tôi trình bày đi làm việc cút.

– 今天我们讨论的问题是关于学习汉语的。
jīntiān wǒmen tǎolùn de wèntí shì guānyú xuxí  Hànyǔ de.
Vấn đề thảo luận thời điểm ngày hôm nay của tất cả chúng ta là tương quan cho tới học tập giờ đồng hồ Trung.

2. Cách dùng Giới từ

Giới kể từ thông thường thực hiện trạng ngữ

Ví dụ:

– 他办公司准备材料。
tā zài bàn gōngsī zhǔnbèi cáiliào.
Anh ấy ở vô chống thao tác sẵn sàng tài liệu

– 他马路上捡到一个钱包。
tā zài mǎlù shàng jiǎn dào yígè qiánbāo.
Anh ấy nhặt được ví chi phí phía trên đàng.

关于房价的问题,我们已经商量好了。
guānyú fángjià de wèntí, wǒmen yǐjīng shāngliáng hǎole.
Về yếu tố giá chỉ căn nhà, Shop chúng tôi vẫn trao đổi kết thúc rồi.

Số không nhiều hoàn toàn có thể thực hiện xẻ ngữ, thông thường sử dụng với những giới kể từ “在 – zài”, “自 – zì”, “至- zhì”, “于 – yú”, “向 – xiàng”…

Ví dụ:

– 他出生1996 年。
tā chūshēng zài 1996 nián.
Anh ấy sinh vào năm 1996.

– 我来自河内。
wǒ láizì hénèi.
Tôi tới từ thủ đô hà nội.

– 你快那边看,多好看啊。
nǐ kuài xiàng nà biān kàn, duō hǎokàn a.
Cậu mau coi mặt mày ê tề, rất đẹp khiếp.

Làm toan ngữ, thông thường sử dụng với những giới kể từ “关于- guānyú”,”对 – duì”,对于- duìyú”, …

Ví dụ:

– 大家打算参加关于汉语的比赛。
dàjiā dǎsuàn cānjiā guānyú Hànyǔ de bǐsài.
Mọi người ý định nhập cuộc cuộc đua về giờ đồng hồ Trung.

– 这都是专家们秦始皇的评价。
zhè dōu shì zhuānjiāmen duì Qínshǐhuáng de píngjià.
Đây đều là reviews của Chuyên Viên về Tần Thủy Hoàng.

– 老师给我们列出关于明天考试的重点。
lǎoshī gěi wǒmen lièchū guānyú míngtiān kǎoshì de zhòngdiǎn.
Thầy liệt kê đi ra trung tâm về kì đua ngày mai mang lại Shop chúng tôi.

3. Một số Note khi dùng Giới kể từ vô giờ đồng hồ Trung

Không đem được trợ kể từ hành động “了 – le”、”着 – zhe”、”呢-ne”

Ví dụ:

– 她朝着网吧走去。(x)
tā cháozhe wǎngbā zǒuqù.
Cô ấy cút về phía quán net.
网吧走进去。(v)
tā cháo wǎngbā zǒuqù.
Cô ấy cút về phía quán net.

– 你在了家里住吗?(x)
nǐ zàile jiālǐ zhù yêu tinh.
家里住吗?(v)
nǐ zài jiālǐ zhù ma
Cậu ở vô căn nhà à?

对于着别人的意见,他从来都不在乎。 (x)
duìyúzhe biérén de yìjiàn, tā cóng lái dōu bú zàihū.
对于别人的意见,他从来都不在乎。(v)
duìyú biérén de yìjiàn, tā cóng lái dōu bú zàihū.
Đối với chủ ý của những người không giống anh ấy trước giờ đều ko nhằm ý.

Giới kể từ ko tái diễn được

Ví dụ:

– 哥哥给给我买一本新书。(x)
gēgē gěi gěi wǒ mǎi yī běn xīnshū.
哥哥我买一本新书。(v)
gēgē gěi wǒ mǎi yī běn xīnshū.
Anh trai mua sắm mang lại tôi một cuốn sách mới mẻ.

– 哥哥让让妹妹打了一下。(x)
gēgē rành rành mèimei dǎle yīxià.
哥哥妹妹打了一下。(v)
gēgē ràng mèimei dǎle yīxià.
Anh nhượng bộ em tấn công.

– 大家对对他有看法。(x)
dàjiā duì duì tā yǒu kànfǎ.
大家他有看法。(v)
dàjiā duì tā yǒu kànfǎ.
Mọi người dân có thái phỏng với cậu tao.

Giới kể từ ko song lập thực hiện vị ngữ hoặc vị ngữ trung tâm

– 咱俩 /Zán liǎ bǐ/  x

Xem thêm: to some extent nghĩa là gì

– 我们 /Wǒmen zài/  x

4. Phân loại giới kể từ vô giờ đồng hồ Trung

Giới kể từ chia thành 5 loại rộng lớn.

Giới kể từ Chỉ thời hạn, xứ sở, phương thức

Giới từ Phiên âm Nghĩa
cóng Từ
自从 zìcóng Từ, kể từ khi
Từ, do
dāng Nay, hiện tại tại
dào Đến, tới
wǎng Tới, phía tới
zài Ở, vào
yóu Từ, do
xiàng Nhằm, nhằm mục đích về

Ví dụ:

窗缝里往外望是一片美丽的花园。
cóng chuāng fèng lǐ wǎng wài wàng shì yīpiàn měilì de huāyuán.
Qua khe hành lang cửa số coi ra phía bên ngoài là một trong rừng hoa đặc biệt rất đẹp.

– 你汉语说得很好啊,我要你学习。
nǐ Hànyǔ shuō dé hěn hǎo a, wǒ yào xiàng nǐ xuéxí.
Cậu trình bày giờ đồng hồ Trung xuất sắc vượt lên trên, tớ cần học hành bám theo cậu thôi.

自从我努力学习,成绩进步很大。
zìcóng wǒ nǔlì xuéxí, chéngjī jìnbù hěn dà.
Từ khi tôi nỗ lực học tập, kết quả tiến thủ cỗ thật nhiều.

– 这趟车开北京。
zhè tàng chē kāi wǎng Běijīng.
Chuyến tàu này cút Bắc Kinh.

Giới kể từ biểu thị địa thế căn cứ, công thức, cách thức, dụng cụ, ví sánh

Giới từ Phiên âm Nghĩa
àn Theo, dựa theo
按照 ānzhào Dựa bám theo, địa thế căn cứ vào
根据 gēnjù Căn cứ, địa thế căn cứ vào
Dựa vô, dựa theo
kào Căn cứ vô, dựa vào
yòng Dùng
通过 tōngguò Thông qua
Dùng, lấy, đem

Ví dụ:

按照预定的计划完成任务。
ānzhào yùdìng de jìhuà wánchéng rènwù.
Dựa bám theo plan vẫn toan sẵn hoàn thiện trách nhiệm.

根据气象台的预报,明天要下大雨。
gēnjù qìxiàngtái de yùbào, míngtiān yào xià dàyǔ.
Căn cứ vô dự đoán của đài khí tượng, ngày mai sẽ sở hữu mưa lớn.

– 一个人的成功主要自己。
yīgè rón rén de chénggōng zhǔyào kào zìjǐ.
Thành công của một người đa số nhờ vào phiên bản thân thuộc.

– 人家总她的口音开玩笑。
rénjiā zǒng ná tā de kǒuyīn kāiwánxiào.
Mọi người cứ luôn luôn cười cợt đùa khẩu âm của cô ấy ấy.

Giới kể từ biểu thị vẹn toàn nhân, mục đích

Giới từ Phiên âm Nghĩa
yīn Vì, dựa vào
因为 yīnwèi Bởi vì
由于 yóuyú Do, tự vì
wèi Bị, đươc
为了 wèile Để, vì
为着 wèizhe Vì, để

Ví dụ:

因为今天事情多,所以我无法跟你们去。
yīnwèi jīntiān shìqíng duō, suǒyǐ wǒ wúfǎ gēn nǐmen qù.
Bởi vì thế thời điểm ngày hôm nay nhiều việc nên tớ không tồn tại cơ hội này cút với mọi cậu được.

– 这种艺术形式广大人民所喜闻乐观。
zhè zhǒng yìshù xíngshì wèi guǎngdà rénmín suǒ xǐ wén lèguān.
Loại hình thẩm mỹ và nghệ thuật này được phần đông người dân yêu thương quí.

– 他们为了奖品而互相竞争。
tāmen wèile jiǎngpǐn ér hùxiāng jìngzhēng.
Bọn bọn họ đối đầu cho nhau vì thế phần thưởng.

Giới kể từ biểu thị sự hiệu quả, bị tác động

Giới từ Phiên âm Nghĩa
bèi Bị, được
gěi Làm, cho
ràng Nhường
jiào Gọi
guǎn Nhằm, phía về
jiāng Đem, lấy
yóu Do, bởi

Ví dụ:

-这部书人借走了一本。
zhè bù shū bèi rón rén jièzǒu le yī běn.
Bộ sách này bị người tao mượn cút một quyển rồi.

– 这次出差,他我们当翻译。
zhè cì chūchāi, tā gěi wǒmen dāng fānyì.
Lần công tác làm việc này, anh ấy thực hiện thông ngôn mang lại Shop chúng tôi.

– 出去前,你记得门关上啊。
chūqù qián, nǐ jìdé bă mén guānshàng a.
Trước khi ra phía bên ngoài, con cái ghi nhớ ngừng hoạt động vô nhé.

– 大家已经决定了,队长你担任。
dàjiā yǐjīng juédìngle, duìzhǎng yóu nǐ dānrèn.
Mọi người vẫn đưa ra quyết định rồi, chức team trưởng tự cậu đảm nhận.

Giới kể từ biểu thị đối tượng người dùng liên quan

Giới từ Phiên âm Nghĩa
duì Hướng về
对于 duìyú Đối với. về
关于 guānyú Về
gēn Cùng, như là như
Cùng, với
tóng Cùng với, nằm trong nhau
gěi Với
xiàng Nhằm, về

Ví dụ:

– 他我跟亲儿子一样。
tā dùi wǒ gēn qīn érzi yíyàng.
Ông ấy xử thế với tôi như con cái đẻ vậy.

– 他大家讲她过去的经历。
tā hé dàjiā jiǎng tā guòqù de jīnglì.
Anh ấy kể những chuyện vẫn qua loa của tôi mang lại người xem.

– 昨天他王小姐吵了架。
zuótiān tā tóng wáng xiǎojiě chǎole jià.
Hôm qua loa anh ấy tranh cãi với chị Vương.

Xem thêm: teaser là gì

– 他我道歉。
tā gěi wǒ dàoqiàn.
Anh ấy van nài lỗi tôi.

Hệ thống bài học kinh nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Trung:

  • Tính kể từ vô giờ đồng hồ Trung
  • Động kể từ vô giờ đồng hồ Trung
  • Danh kể từ vô giờ đồng hồ Trung
  • Đại kể từ vô giờ đồng hồ Trung
  • Liên kể từ vô giờ đồng hồ Trung
  • Số kể từ vô giờ đồng hồ Trung

Học giờ đồng hồ Trung sẽ không còn lúc nào khó khăn nếu như khách hàng cần mẫn và đã đạt được một người chỉ dẫn đảm bảo chất lượng. Trong thời đại 4.0 lúc bấy giờ, việc học tập online vẫn không thể vượt lên trên xa vời kỳ lạ với khá nhiều người, vừa phải tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, ngân sách tuy nhiên hiệu suất cao không kém việc học tập thẳng. Nếu như chúng ta vẫn ko tìm ra một khóa đào tạo hiệu suất cao thì nên tương tác với trung tâm giờ đồng hồ Trung THANHMAIHSK nhằm nhận tư vấn và lựa lựa chọn cho bản thân lớp tương thích nhé.