Business is booming.

Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 #HOT

0
Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 #HOT

Post:Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022

Bài viết Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 có nội dung như sau: Video này thầy đã phân tích cấu trúc và giải chi tiết các câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM. Qua đó giúp các em định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.
00:00:00 Tổng quan về đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, chi tiết các phần thuộc môn Hóa.
00:08:21 Cách lấy file PDF tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM các năm 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
00:10:12 Giải 24 câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM.
Chủ đề 1 (00:10:59): Phản ứng đốt cháy (câu 1, câu 2) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 2 (00:25:00): Hóa học đại cương (câu 3, câu 4, câu 5) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 3 (00:46:13): Hóa học vô cơ (câu 6, câu 7) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 4 (00:54:44): Hóa học hữu cơ (câu 8, câu 9) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 5 (01:05:00): Hóa học phân tích (câu 10, câu 11, câu 12) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 6 (01:13:52): Điện hóa học (câu 13, câu 14, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 7 (01:24:18): Tốc độ phản ứng (câu 19, câu 20, câu 21) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 8 (01:32:32): Thực nghiệm (câu 22, câu 23, câu 24) trong đề thi ĐGNL.
01:41:44 Giới thiệu khóa ôn thi ĐGNL năm 2022 sẽ học những gì.
Thầy có hợp tác với nhiều thầy cô giỏi ở TPHCM để tổ chức ôn thi Đánh giá năng lực đợt 1 và nhiều đợt sau nữa, các em muốn đăng ký thì nhắn tin cho thầy qua facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145 nha :D. Hẹn gặp các em trong khóa học.
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử:
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website lớp online:
★ Website lớp offline:
★ Facebook của thầy:
★ Fanpage của lớp:

Video này thầy đã phân tích cấu trúc và giải chi tiết các câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM. Qua đó giúp các em định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.
00:00:00 Tổng quan về đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, chi tiết các phần thuộc môn Hóa.
00:08:21 Cách lấy file PDF tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM các năm 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
00:10:12 Giải 24 câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM.
Chủ đề 1 (00:10:59): Phản ứng đốt cháy (câu 1, câu 2) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 2 (00:25:00): Hóa học đại cương (câu 3, câu 4, câu 5) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 3 (00:46:13): Hóa học vô cơ (câu 6, câu 7) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 4 (00:54:44): Hóa học hữu cơ (câu 8, câu 9) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 5 (01:05:00): Hóa học phân tích (câu 10, câu 11, câu 12) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 6 (01:13:52): Điện hóa học (câu 13, câu 14, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 7 (01:24:18): Tốc độ phản ứng (câu 19, câu 20, câu 21) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 8 (01:32:32): Thực nghiệm (câu 22, câu 23, câu 24) trong đề thi ĐGNL.
01:41:44 Giới thiệu khóa ôn thi ĐGNL năm 2022 sẽ học những gì.
Thầy có hợp tác với nhiều thầy cô giỏi ở TPHCM để tổ chức ôn thi Đánh giá năng lực đợt 1 và nhiều đợt sau nữa, các em muốn đăng ký thì nhắn tin cho thầy qua facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145 nha :D. Hẹn gặp các em trong khóa học.
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử:
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website lớp online:
★ Website lớp offline:
★ Facebook của thầy:
★ Fanpage của lớp:

Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-H3KjMuC38c

Tags của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: #Giải #đề #thi #mẫu #ĐGNL #môn #Hoá #Đánh #giá #năng #lực #ĐHQG #TPHCM #năm

Từ khóa của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022:

Video này thầy đã phân tích cấu trúc và giải chi tiết các câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM. Qua đó giúp các em định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.
00:00:00 Tổng quan về đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, chi tiết các phần thuộc môn Hóa.
00:08:21 Cách lấy file PDF tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM các năm 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
00:10:12 Giải 24 câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM.
Chủ đề 1 (00:10:59): Phản ứng đốt cháy (câu 1, câu 2) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 2 (00:25:00): Hóa học đại cương (câu 3, câu 4, câu 5) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 3 (00:46:13): Hóa học vô cơ (câu 6, câu 7) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 4 (00:54:44): Hóa học hữu cơ (câu 8, câu 9) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 5 (01:05:00): Hóa học phân tích (câu 10, câu 11, câu 12) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 6 (01:13:52): Điện hóa học (câu 13, câu 14, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 7 (01:24:18): Tốc độ phản ứng (câu 19, câu 20, câu 21) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 8 (01:32:32): Thực nghiệm (câu 22, câu 23, câu 24) trong đề thi ĐGNL.
01:41:44 Giới thiệu khóa ôn thi ĐGNL năm 2022 sẽ học những gì.
Thầy có hợp tác với nhiều thầy cô giỏi ở TPHCM để tổ chức ôn thi Đánh giá năng lực đợt 1 và nhiều đợt sau nữa, các em muốn đăng ký thì nhắn tin cho thầy qua facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145 nha :D. Hẹn gặp các em trong khóa học.
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử:
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website lớp online:
★ Website lớp offline:
★ Facebook của thầy:
★ Fanpage của lớp:

Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-H3KjMuC38c

Xem ngay video Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022

Tags của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: #Giải #đề #thi #mẫu #ĐGNL #môn #Hoá #Đánh #giá #năng #lực #ĐHQG #TPHCM #năm

Bài viết Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 có nội dung như sau: Video này thầy đã phân tích cấu trúc và giải chi tiết các câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM. Qua đó giúp các em định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.
00:00:00 Tổng quan về đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, chi tiết các phần thuộc môn Hóa.
00:08:21 Cách lấy file PDF tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM các năm 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
00:10:12 Giải 24 câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM.
Chủ đề 1 (00:10:59): Phản ứng đốt cháy (câu 1, câu 2) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 2 (00:25:00): Hóa học đại cương (câu 3, câu 4, câu 5) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 3 (00:46:13): Hóa học vô cơ (câu 6, câu 7) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 4 (00:54:44): Hóa học hữu cơ (câu 8, câu 9) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 5 (01:05:00): Hóa học phân tích (câu 10, câu 11, câu 12) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 6 (01:13:52): Điện hóa học (câu 13, câu 14, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 7 (01:24:18): Tốc độ phản ứng (câu 19, câu 20, câu 21) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 8 (01:32:32): Thực nghiệm (câu 22, câu 23, câu 24) trong đề thi ĐGNL.
01:41:44 Giới thiệu khóa ôn thi ĐGNL năm 2022 sẽ học những gì.
Thầy có hợp tác với nhiều thầy cô giỏi ở TPHCM để tổ chức ôn thi Đánh giá năng lực đợt 1 và nhiều đợt sau nữa, các em muốn đăng ký thì nhắn tin cho thầy qua facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145 nha :D. Hẹn gặp các em trong khóa học.
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử:
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website lớp online:
★ Website lớp offline:
★ Facebook của thầy:
★ Fanpage của lớp:

Xem ngay video Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022

Từ khóa của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022:

Video này thầy đã phân tích cấu trúc và giải chi tiết các câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM. Qua đó giúp các em định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.
00:00:00 Tổng quan về đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, chi tiết các phần thuộc môn Hóa.
00:08:21 Cách lấy file PDF tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM các năm 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
00:10:12 Giải 24 câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM.
Chủ đề 1 (00:10:59): Phản ứng đốt cháy (câu 1, câu 2) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 2 (00:25:00): Hóa học đại cương (câu 3, câu 4, câu 5) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 3 (00:46:13): Hóa học vô cơ (câu 6, câu 7) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 4 (00:54:44): Hóa học hữu cơ (câu 8, câu 9) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 5 (01:05:00): Hóa học phân tích (câu 10, câu 11, câu 12) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 6 (01:13:52): Điện hóa học (câu 13, câu 14, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 7 (01:24:18): Tốc độ phản ứng (câu 19, câu 20, câu 21) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 8 (01:32:32): Thực nghiệm (câu 22, câu 23, câu 24) trong đề thi ĐGNL.
01:41:44 Giới thiệu khóa ôn thi ĐGNL năm 2022 sẽ học những gì.
Thầy có hợp tác với nhiều thầy cô giỏi ở TPHCM để tổ chức ôn thi Đánh giá năng lực đợt 1 và nhiều đợt sau nữa, các em muốn đăng ký thì nhắn tin cho thầy qua facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145 nha :D. Hẹn gặp các em trong khóa học.
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử:
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website lớp online:
★ Website lớp offline:
★ Facebook của thầy:
★ Fanpage của lớp:

Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-H3KjMuC38c

Từ khóa của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: giải đề thi

Bài viết Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022 có nội dung như sau: Video này thầy đã phân tích cấu trúc và giải chi tiết các câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM. Qua đó giúp các em định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.
00:00:00 Tổng quan về đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, chi tiết các phần thuộc môn Hóa.
00:08:21 Cách lấy file PDF tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM các năm 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
00:10:12 Giải 24 câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM.
Chủ đề 1 (00:10:59): Phản ứng đốt cháy (câu 1, câu 2) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 2 (00:25:00): Hóa học đại cương (câu 3, câu 4, câu 5) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 3 (00:46:13): Hóa học vô cơ (câu 6, câu 7) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 4 (00:54:44): Hóa học hữu cơ (câu 8, câu 9) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 5 (01:05:00): Hóa học phân tích (câu 10, câu 11, câu 12) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 6 (01:13:52): Điện hóa học (câu 13, câu 14, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 7 (01:24:18): Tốc độ phản ứng (câu 19, câu 20, câu 21) trong đề thi ĐGNL.
Chủ đề 8 (01:32:32): Thực nghiệm (câu 22, câu 23, câu 24) trong đề thi ĐGNL.
01:41:44 Giới thiệu khóa ôn thi ĐGNL năm 2022 sẽ học những gì.
Thầy có hợp tác với nhiều thầy cô giỏi ở TPHCM để tổ chức ôn thi Đánh giá năng lực đợt 1 và nhiều đợt sau nữa, các em muốn đăng ký thì nhắn tin cho thầy qua facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145 nha :D. Hẹn gặp các em trong khóa học.
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử:
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website lớp online:
★ Website lớp offline:
★ Facebook của thầy:
★ Fanpage của lớp:

Từ khóa của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: giải đề thi

Tags của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022: #Giải #đề #thi #mẫu #ĐGNL #môn #Hoá #Đánh #giá #năng #lực #ĐHQG #TPHCM #năm

Thông tin khác của Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022:
Video này hiện tại có 21127 lượt view, ngày tạo video là 2022-02-16 08:48:38 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=-H3KjMuC38c , thẻ tag: #Giải #đề #thi #mẫu #ĐGNL #môn #Hoá #Đánh #giá #năng #lực #ĐHQG #TPHCM #năm

Cảm ơn bạn đã xem video: Giải đề thi mẫu ĐGNL môn Hoá | Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2018-2019-2020-2021-2022.

Leave A Reply

Your email address will not be published.