Business is booming.

Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 #HOT

0
Giải đề thi Học Kì 1  tiếng Anh 12 | HỌC247 #HOT

Post:Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247

Bài viết Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 có nội dung như sau: 1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm [02:34]
– Trắc nghiệm trọng âm [07:42]
2. Từ vựng
– Từ trái nghĩa [12:32]
– Từ đồng nghĩa [17:13]
3. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân [19:49]
4. Viết lại câu từ câu gốc [25:27]
5. Bài đọc điền từ [35:47]
6. Chọn từ hoặc câu thích hợp nhất [46:54]
7. Bài đọc trả lời câu hỏi [01:02:40]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm [02:34]
– Trắc nghiệm trọng âm [07:42]
2. Từ vựng
– Từ trái nghĩa [12:32]
– Từ đồng nghĩa [17:13]
3. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân [19:49]
4. Viết lại câu từ câu gốc [25:27]
5. Bài đọc điền từ [35:47]
6. Chọn từ hoặc câu thích hợp nhất [46:54]
7. Bài đọc trả lời câu hỏi [01:02:40]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=B1WwDUmndC0

Tags của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: #Giải #đề #thi #Học #Kì #tiếng #Anh #HỌC247

Từ khóa của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247:

1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm [02:34]
– Trắc nghiệm trọng âm [07:42]
2. Từ vựng
– Từ trái nghĩa [12:32]
– Từ đồng nghĩa [17:13]
3. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân [19:49]
4. Viết lại câu từ câu gốc [25:27]
5. Bài đọc điền từ [35:47]
6. Chọn từ hoặc câu thích hợp nhất [46:54]
7. Bài đọc trả lời câu hỏi [01:02:40]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=B1WwDUmndC0

Xem ngay video Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247

Tags của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: #Giải #đề #thi #Học #Kì #tiếng #Anh #HỌC247

Bài viết Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 có nội dung như sau: 1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm [02:34]
– Trắc nghiệm trọng âm [07:42]
2. Từ vựng
– Từ trái nghĩa [12:32]
– Từ đồng nghĩa [17:13]
3. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân [19:49]
4. Viết lại câu từ câu gốc [25:27]
5. Bài đọc điền từ [35:47]
6. Chọn từ hoặc câu thích hợp nhất [46:54]
7. Bài đọc trả lời câu hỏi [01:02:40]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Xem ngay video Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247

Từ khóa của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247:

1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm [02:34]
– Trắc nghiệm trọng âm [07:42]
2. Từ vựng
– Từ trái nghĩa [12:32]
– Từ đồng nghĩa [17:13]
3. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân [19:49]
4. Viết lại câu từ câu gốc [25:27]
5. Bài đọc điền từ [35:47]
6. Chọn từ hoặc câu thích hợp nhất [46:54]
7. Bài đọc trả lời câu hỏi [01:02:40]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=B1WwDUmndC0

Từ khóa của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: giải đề thi

Bài viết Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247 có nội dung như sau: 1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm [02:34]
– Trắc nghiệm trọng âm [07:42]
2. Từ vựng
– Từ trái nghĩa [12:32]
– Từ đồng nghĩa [17:13]
3. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân [19:49]
4. Viết lại câu từ câu gốc [25:27]
5. Bài đọc điền từ [35:47]
6. Chọn từ hoặc câu thích hợp nhất [46:54]
7. Bài đọc trả lời câu hỏi [01:02:40]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Từ khóa của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: giải đề thi

Tags của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247: #Giải #đề #thi #Học #Kì #tiếng #Anh #HỌC247

Thông tin khác của Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247:
Video này hiện tại có 51305 lượt view, ngày tạo video là 2017-12-07 10:18:45 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=B1WwDUmndC0 , thẻ tag: #Giải #đề #thi #Học #Kì #tiếng #Anh #HỌC247

Cảm ơn bạn đã xem video: Giải đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 12 | HỌC247.

Leave A Reply

Your email address will not be published.