Business is booming.

Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 #HOT

0
Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 #HOT

Post:Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247

Bài viết Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 có nội dung như sau: 1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm (Câu 1 – Câu 2)[01:42]
– Trắc nghiệm trọng âm (Câu 7 – Câu 8)[10:27]
2. Trắc nghiệm từ vựng
Câu 10[15:07], Câu 14[21:13], Câu 20[27:58]
3. Trắc nghiệm ngữ pháp
Câu 9[13:26], Câu 11 – Câu 13[16:53], Câu 15 – Câu 19[22:41], Câu 21[29:30]
4. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân (Câu 3 – Câu 6)[04:23]
5. Bài đọc điền từ (Câu 27 – Câu 30)[35:44]
6. Bài đọc trả lời câu hỏi (Câu 22 – Câu 26)[30:37]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm (Câu 1 – Câu 2)[01:42]
– Trắc nghiệm trọng âm (Câu 7 – Câu 8)[10:27]
2. Trắc nghiệm từ vựng
Câu 10[15:07], Câu 14[21:13], Câu 20[27:58]
3. Trắc nghiệm ngữ pháp
Câu 9[13:26], Câu 11 – Câu 13[16:53], Câu 15 – Câu 19[22:41], Câu 21[29:30]
4. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân (Câu 3 – Câu 6)[04:23]
5. Bài đọc điền từ (Câu 27 – Câu 30)[35:44]
6. Bài đọc trả lời câu hỏi (Câu 22 – Câu 26)[30:37]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RgR4oi6P0Qs

Tags của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: #Giải #đề #thi #học #kì #tiếng #Anh #HỌC247

Từ khóa của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247:

1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm (Câu 1 – Câu 2)[01:42]
– Trắc nghiệm trọng âm (Câu 7 – Câu 8)[10:27]
2. Trắc nghiệm từ vựng
Câu 10[15:07], Câu 14[21:13], Câu 20[27:58]
3. Trắc nghiệm ngữ pháp
Câu 9[13:26], Câu 11 – Câu 13[16:53], Câu 15 – Câu 19[22:41], Câu 21[29:30]
4. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân (Câu 3 – Câu 6)[04:23]
5. Bài đọc điền từ (Câu 27 – Câu 30)[35:44]
6. Bài đọc trả lời câu hỏi (Câu 22 – Câu 26)[30:37]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RgR4oi6P0Qs

Xem ngay video Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247

Tags của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: #Giải #đề #thi #học #kì #tiếng #Anh #HỌC247

Bài viết Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 có nội dung như sau: 1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm (Câu 1 – Câu 2)[01:42]
– Trắc nghiệm trọng âm (Câu 7 – Câu 8)[10:27]
2. Trắc nghiệm từ vựng
Câu 10[15:07], Câu 14[21:13], Câu 20[27:58]
3. Trắc nghiệm ngữ pháp
Câu 9[13:26], Câu 11 – Câu 13[16:53], Câu 15 – Câu 19[22:41], Câu 21[29:30]
4. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân (Câu 3 – Câu 6)[04:23]
5. Bài đọc điền từ (Câu 27 – Câu 30)[35:44]
6. Bài đọc trả lời câu hỏi (Câu 22 – Câu 26)[30:37]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Xem ngay video Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247

Từ khóa của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247:

1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm (Câu 1 – Câu 2)[01:42]
– Trắc nghiệm trọng âm (Câu 7 – Câu 8)[10:27]
2. Trắc nghiệm từ vựng
Câu 10[15:07], Câu 14[21:13], Câu 20[27:58]
3. Trắc nghiệm ngữ pháp
Câu 9[13:26], Câu 11 – Câu 13[16:53], Câu 15 – Câu 19[22:41], Câu 21[29:30]
4. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân (Câu 3 – Câu 6)[04:23]
5. Bài đọc điền từ (Câu 27 – Câu 30)[35:44]
6. Bài đọc trả lời câu hỏi (Câu 22 – Câu 26)[30:37]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RgR4oi6P0Qs

Từ khóa của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: giải đề thi

Bài viết Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247 có nội dung như sau: 1. Ngữ âm, trọng âm
– Trắc nghiệm phát âm (Câu 1 – Câu 2)[01:42]
– Trắc nghiệm trọng âm (Câu 7 – Câu 8)[10:27]
2. Trắc nghiệm từ vựng
Câu 10[15:07], Câu 14[21:13], Câu 20[27:58]
3. Trắc nghiệm ngữ pháp
Câu 9[13:26], Câu 11 – Câu 13[16:53], Câu 15 – Câu 19[22:41], Câu 21[29:30]
4. Sửa lỗi sai cho phần gạch chân (Câu 3 – Câu 6)[04:23]
5. Bài đọc điền từ (Câu 27 – Câu 30)[35:44]
6. Bài đọc trả lời câu hỏi (Câu 22 – Câu 26)[30:37]

Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 của cô Đỗ Thị Thanh Quý trong nội dung ôn tập học kì.

👉 Đăng ký Học MIỄN PHÍ tại
👉 LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi HỌC247 trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website học tập:hoc247.vn và hoc247.net

— Xem video bài giảng khác—
-Giải đề thi học kì 1 THPT |HỌC247

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng !
—————————————-
© Copyright by HỌC247 THPT ❌ Do not Reup ❌

Từ khóa của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: giải đề thi

Tags của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247: #Giải #đề #thi #học #kì #tiếng #Anh #HỌC247

Thông tin khác của Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247:
Video này hiện tại có 31479 lượt view, ngày tạo video là 2017-12-12 06:48:24 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=RgR4oi6P0Qs , thẻ tag: #Giải #đề #thi #học #kì #tiếng #Anh #HỌC247

Cảm ơn bạn đã xem video: Giải đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 | HỌC247.

Leave A Reply

Your email address will not be published.