ghi nhớ tiếng anh là gì

Ghi hãy nhớ là tiếp nhận và lưu lưu giữ vấn đề, sự khiếu nại, hoặc kỹ năng và kiến thức vô bộ lưu trữ nhằm hoàn toàn có thể truy xuất và Phục hồi lại trong tương lai. Ghi ghi nhớ thông thường bao hàm việc tái diễn, triệu tập, và dùng những nghệ thuật như viết lách chú thích, tạo nên links, hoặc dùng nghệ thuật hình hình ảnh nhằm tăng mạnh tài năng ghi ghi nhớ.

1.

Học sinh thực hành thực tế lặp lên đường tái diễn sẽ giúp chúng ta ghi ghi nhớ những bảng cửu chương.

The students practiced repetition to tướng help them memorize the multiplication tables.

2.

Xem thêm: gluconeogenesis là gì

He used flashcards to tướng help him memorize vocabulary words for his foreign language class.

She can memorize facts very quickly.

Chúng tao nằm trong học tập một vài kể từ giờ đồng hồ Anh sở hữu tương quan cho tới việc ghi ghi nhớ nha!

- memorize (ghi nhớ): She can memorize facts very quickly. (Cô ấy hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ những sự khiếu nại cực kỳ nhanh chóng.)

- remember (nhớ): I definitely remember sending the letter. (Tôi ghi nhớ tôi đã gửi lá thư rồi tuy nhiên.)

- learn by heart (học thuộc): We have to tướng learn by heart this poem. (Chúng tôi cần học tập nằm trong bài bác thơ này.)

Xem thêm: begotten là gì