get used to + ving nghĩa là gì

Đều là "used to", vậy phụ vương cấu tạo used to tát, get used to tát và be used to tát không giống nhau như vậy nào? Cùng mò mẫm câu vấn đáp vô bài bác tổ hợp này nhằm việc luyện đua TOEIC của doanh nghiệp đạt hiệu suất cao tốt nhất có thể nhé!

ÔN THI TOEIC - THAM KHẢO NGAY: KHÓA HỌC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC

Bạn đang xem: get used to + ving nghĩa là gì

Giải mến cụ thể phân biệt used to tát, get used to tát và be used to tát.

1. USED TO + V: ĐÃ TỪNG

1.1. Diễn miêu tả một thói quen trong vượt lên khứ.

- Cấu trúc: Used to tát + V trình diễn tả một thói thân quen, một hành vi thông thường xuyên xẩy ra vô vượt lên khứ tuy nhiên giờ đây không hề nữa.

- Ví dụ:

+ We used to live there when I was a child.

(Chúng tôi từng sinh sống ở bại liệt Khi tôi còn là 1 trong đứa trẻ em.)

1.2. Diễn miêu tả tình trạng vô vượt lên khứ

-  Cấu trúc: Used to + V còn thể hiện nay một hiện tượng vô vượt lên khứ nhưng bây giờ không tồn tại nữa được thể hiện nay vì chưng một số trong những động kể từ như: have, belive, know, lượt thích.

- Ví dụ:

+ I used to like The Beatles but now I never listen to tát them.

(Tôi từng mến group The Beatles tuy nhiên giờ đây tôi không hề nghe nhạc của mình nữa.)

phân biệt used to tát - get used to tát - be used to

2. BE USED TO + VING / NOUN: ĐÃ QUEN VỚI

Nhận biết be used to tát

- Cấu trúc Be used to tát + Ving / N: Nghĩa là các bạn từng thao tác gì bại liệt thật nhiều chuyến hoặc đang được sở hữu kinh nghiệm tay nghề với việc bại liệt rồi, chính vì vậy nó không hề không quen, mới mẻ kỳ lạ hoặc trở ngại gì với các bạn nữa)

- Ví dụ:

+ I am used to tát getting up early in the morning.

(Tôi đang được thân quen với việc dậy sớm vô buổi sáng sớm.)

+ I am not used to tát the new system in the factory yet.

(Tôi vẫn ko thân quen với khối hệ thống mới mẻ ở nhà máy sản xuất.)

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC: THI THỬ TOEIC 

3. GET USED TO + VING / NOUN: DẦN QUEN VỚI

Get used to kết phù hợp với Ving hoặc cụm danh từ mang ý nghĩa: vụ việc này đó đang dần trở nên thân thuộc với các bạn.

- Ví dụ:

+ She has started working nights and is still getting used to tát sleeping during the day.

(Cô ấy chính thức thao tác vô đêm hôm và dần dần thân quen với việc ngủ trong cả ngày.)

+ I got used to tát getting up early in the morning.

(Tôi đang được thân quen dần dần với việc dậy sớm buổi sáng sớm.)

BÀI TẬP : Sử dụng kỹ năng phía trên nhằm triển khai xong những câu sau

Xem thêm: :v có nghĩa là gì

1. European drivers find it difficult to tát _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to tát school there, but now it's a factory.

3. I've only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn't a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can't believe they are going to tát build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn't smoke at all!

8. Whenever all my friends went to tát discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

10. When Max went to tát live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He's a very open minded person.

ĐÁP ÁN

1. get used to tát driving.

2. used to tát go.

3. am still not used to tát.

4. used to tát live.

5. am used to tát finishing.

6. never get used to tát.

7. used to tát smoke.

8. never used to tát go.

9. am used to tát driving.

10. got used to tát living.

 

THAM KHẢO TẠI ĐÂY: CÁC TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC - MẸO THI TOEIC BỔ ÍCH

Xem thêm:

Xem thêm: essex corp là gì

Liên kể từ phổ cập vô giờ Anh và những vấn đề cần bắt vững

✧ Phân biệt Despite và inspite of, although, though even though 

✧ Phân biệt Much và many