fd là gì

Giải mến fd là gì và tăng thêm ý nghĩa đi ra sao, kể từ fd là viết lách tắt của kể từ gì, dịch thanh lịch nghĩa giờ Việt lộn giờ Anh.

fd la gi

Bạn đang xem: fd là gì

FD là gì ?

FD là “Feed” vô giờ Anh.

Ý nghĩa của kể từ FD

FD sở hữu nghĩa “Feed”, dịch thanh lịch giờ Việt là “Nuôi, Cho ăn, Bữa ăn, Cung cấp”.

Xem thêm: yahoo powered là gì

FD là viết lách tắt của kể từ gì ?

Cụm kể từ được viết lách tắt bởi FD là “Feed”.

Một số loại FD viết lách tắt khác:
+ Father's Day: Ngày của phụ vương.
+ Father & Daughter: Cha và phụ nữ.
+ Floor Director: Giám đốc nhiệm kỳ trước.
+ Flight Director: Giám đốc cất cánh.
+ Fixed Deposit: Tiền gửi cố định và thắt chặt.
+ Fill Device: Điền tranh bị.
+ Flying Dutchman: Người Hà Lan cất cánh.
+ Fourier Descriptor: Mô miêu tả Fourier.
+ Fire Direction: Hướng lửa.
+ Fatal Death: Cái bị tiêu diệt dead người.
+ Fire Department: Sở cứu giúp hỏa.
+ Failure Definition: Định nghĩa thất bại.
+ Frequency Divider: Sở phân chia tần số.
+ Full Day: Cả ngày.
+ Field Data: Trường tài liệu.
+ Function Designator: Chức năng kiến thiết.
+ Fiduciary Duty: Trách nhiệm ủy thác.
+ Feeder Data: Dữ liệu trung đem.
+ Final Deposit: Tiền gửi sau cùng.
+ Federal Document: Tài liệu liên bang.
+ File Descriptor: Mô miêu tả luyện tin cậy.
+ Flight Data: Dữ liệu chuyến cất cánh.
+ Focus-Defocus: Lấy đường nét.
+ Family Day: Ngày mái ấm gia đình.
+ Fade Depth: Độ sâu sắc nhạt.
+ Floppy Disk: Đĩa mượt.
+ Flight Deck: Sân cất cánh.
+ First Down: trước hết xuống.
+ Folk Dance: Múa dân gian ngoan.
+ Federation of Democrats: Liên đoàn Dân căn nhà.
+ Falsified Data: Dữ liệu sai chênh chếch.
+ Final Design: Thiết kế tiếp sau cùng.
+ Fjord: Vịnh hẹp.
+ Final Drawings: Bản vẽ sau cùng.
+ Fault Detection: Phát hiện nay lỗi.
+ Full Disclosure: Tiết lộ không thiếu.
+ Family of Documents: mái ấm tư liệu.
+ Failure Density: Mật chừng thất bại.
+ Forward Detachment: Chuyển tiếp.
+ Functional Description: tế bào miêu tả tính năng.
+ Finance Detachment: Phòng tài chủ yếu.
+ Foreign Disclosure: Tiết lộ quốc tế.
+ Federal District: Quận liên bang.
+ Forecast Winds and Temperatures Aloft: Dự báo dông và nhiệt độ chừng Aloft.
+ Forward Detector: Chuyển tiếp vạc hiện nay.
+ Final Determination: Quyết quyết định sau cùng.
+ Forceps Delivery: Giao mặt hàng cặp.
+ Fixed Disc: Đĩa cố định và thắt chặt.
+ Float Double: Phao song.
+ Field Directive: Chỉ thị hiện nay ngôi trường.
+ Fade Duration: Khoảng thời hạn lờ mờ dần dần.
+ Foundation Degree: Mức chừng nền tảng.
+ Fidei Defensor: chỉ bảo vệ Fidei.
+ Flight Dynamics: Động lực cất cánh.
+ Full Deployment: Triển khai không thiếu.
+ Friend: Quý khách hàng bè.
+ Functional Dependency: Phụ nằm trong tính năng.
+ Feasible Distance: Khoảng cơ hội khả đua.
+ Function Director: Giám đốc tính năng.
+ Full Definition: Định nghĩa không thiếu.
+ Finance Director: Giám đốc tài chủ yếu.
+ Focal Distance: Tiêu cự.
+ Funeral Director: Trưởng ban tang lễ.
+ Flight Day: Ngày cất cánh.
+ First Deployment: Triển khai thứ nhất.
+ Foundation Data: Dữ liệu nền tảng.
+ Family Doctor: Bác sĩ mái ấm gia đình.
+ Full Duplex: Full duplex.
+ Familial Dysautonomia: mái ấm tự động trị.
+ Fuel Drain: Xả nhiên liệu.
+ Functional Decomposition: Suy hạn chế tính năng.
+ Finite Difference: Sự khác lạ hữu hạn.
+ Free Download: Tải xuống không lấy phí.
+ Winds Aloft forecast: Dự báo dông Aloft.
+ Force Development: Phát triển lực lượng.
+ Flaming Datum: Ngọn lửa rực lửa.
+ Framework Document: Tài liệu sườn.
+ Frequency Density: Mật chừng tần số.
+ Forest Department: Cục lâm nghiệp.
+ Fatal Dose: Liều thực hiện tử vong.
+ Fighter Division: Sư đoàn pk.
...

Xem thêm: ete là gì