em tiếng trung là gì

Trong từng mối quan hệ vô mái ấm gia đình đem vô cùng nhiều phương pháp xưng hô.như Vợ ông xã tía mẹ…Bài ghi chép thời điểm hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục dò la hiểu về phong thái Cách xưng hô vô hộ gia đình bởi vì giờ Trung để giúp cho bạn tiếp xúc đảm bảo chất lượng và biết phương pháp reviews về mái ấm gia đình của tôi bởi vì giờ Trung nhé.!

Bạn đang xem: em tiếng trung là gì

Gia đình vô giờ Trung đem nghĩa là: 家庭class="docto" role="button"> (jiā tíng), còn 家人class="docto" role="button"> jiā rón rén tức là member vô mái ấm gia đình.

cach xung ho bang tieng trung
Cách xưng hô vô mái ấm gia đình người Hoa

*** Xin quy tắc được fake kể từ “Vợ vô giờ Trung” lên đầu bài xích ạ !

Vợ vô giờ Trung Quốc là gì? Vợ: 老婆class="docto" role="button"> Lǎopó

Cách xưng hô vô mái ấm gia đình bởi vì giờ Trung

1 妈妈class="docto" role="button"> mā ma  Mẹ
2 母亲class="docto" role="button"> mǔ qīn  Mẹ ruột
3 爸爸class="docto" role="button"> bà ba  Bố
4 父亲class="docto" role="button"> fù qin  Bố ruột
5 弟弟class="docto" role="button"> dì dì  Em trai
6 哥哥class="docto" role="button"> gē gē  Anh trai, Ca ca
7 妹妹class="docto" role="button"> mèi mei  Em gái
8 姐姐class="docto" role="button"> jiě jie  Chị gái
9 妻子class="docto" role="button"> qī zi  Vợ
10 老婆class="docto" role="button"> lǎo pó  Vợ, bà xã
11 丈夫class="docto" role="button"> zhàng fū  Chồng
12 老公class="docto" role="button"> lǎo gong  Chồng, ông xã
13 儿子class="docto" role="button"> ér zi  Con trai
14 独生子class="docto" role="button">  dú shēng zǐ  Con trai một
15 女儿class="docto" role="button"> nǚ’ér  Con gái
16 独生女class="docto" role="button"> dú shēng nǚ  Con gái một

Thành viên mái ấm gia đình mặt mũi Nội

1 奶奶class="docto" role="button"> nǎi nai  Bà nội
2 爷爷class="docto" role="button"> yéye  Ông nội
3 太太class="docto" role="button"> tài tai  Cụ bà
4 太爷class="docto" role="button"> tài yé  Cụ ông
5 姑妈class="docto" role="button"> gū mā  Bác, cô
6 姑姑class="docto" role="button"> gū gu  Cô
7 伯母class="docto" role="button"> bó mǔ  Bác gái
8 婶婶class="docto" role="button"> shěn shěn  Thím
9 姑父class="docto" role="button"> gū fu  Chú ( ông xã cô)
10 伯伯class="docto" role="button"> bó bo  Bác
11 叔叔class="docto" role="button"> shū shū  Chú
12 堂兄class="docto" role="button"> táng xiōng  Anh chúng ta ( mặt mũi bố)
13 堂弟class="docto" role="button"> táng dì  Em trai họ
14 堂姐class="docto" role="button"> táng jiě  Chị họ
15 堂妹class="docto" role="button"> táng mèi  Em gái họ
16 姪子class="docto" role="button"> zhí zi  Cháu nội trai
17 姪女class="docto" role="button"> zhí nǚ Cháu nội gái

Thành viên mái ấm gia đình mặt mũi Ngoại

1 外婆class="docto" role="button">  wài pó  Bà ngoại
2 外公class="docto" role="button"> wài gong  Ông ngoại
3 太姥爷class="docto" role="button"> tài lǎo ye  Cụ ông ngoại
4 太姥姥class="docto" role="button"> tài lǎo lao  Cụ bà ngoại
5 舅舅class="docto" role="button"> jiù jiu  Cậu
6 姨父class="docto" role="button"> yí fu  Chồng của dì
7 舅妈class="docto" role="button"> jiù mā  Mợ
8 姨妈class="docto" role="button"> yí mā  Dì
9 阿姨class="docto" role="button"> Ā yí  Cô, dì
10 表哥class="docto" role="button"> biǎo gē  Anh chúng ta ( mặt mũi mẹ)
11 表弟class="docto" role="button"> biǎo dì  Em trai họ
12 表姐class="docto" role="button"> biǎo jiě  Chị họ
13 表妹class="docto" role="button"> biǎo mèi  Em gái họ
14 外甥class="docto" role="button">  wài sheng  Cháu nước ngoài trai
15 外甥女class="docto" role="button"> wài sheng nǚ  Cháu nước ngoài gái

Cách gọi chúng ta mặt hàng mặt mũi Nội bởi vì giờ Trung

1 伯父class="docto" role="button"> Bó fù Bác (anh trai của bố)
2 伯母class="docto" role="button"> Bó mǔ Bác dâu
3 叔父class="docto" role="button"> Shū fù Chú (em trai của bố)
4 婶婶class="docto" role="button"> Shěn shen Thím
5 姑妈class="docto" role="button"> Gū mā Bác gái (chị gái của bố)
6 姑夫class="docto" role="button"> Gū fu Cô (em gái của bố)
7 表哥/姐/弟/妹class="docto" role="button"> Biǎo gē/jiě/dì/mèi Anh em chúng ta (con của chị ý, em gái bố)
8 堂哥/姐/弟/妹class="docto" role="button"> Táng gē/Jiě/dì/mèi Anh em chúng ta (con của anh ý, em trai bố)

Cách gọi chúng ta mặt hàng mặt mũi nước ngoài bởi vì giờ Trung

1 舅舅class="docto" role="button"> Jiù jiu Cậu (anh, em trai của mẹ)
2 舅妈class="docto" role="button"> jiù mā Mợ (vợ anh, em trai của mẹ)
3 姨妈class="docto" role="button"> Yí mā Dì (chị , em gái của mẹ)
4 姨夫class="docto" role="button"> Yí fu Chú
5 表哥/姐/弟/妹class="docto" role="button"> Biǎo gē/jiě/dì/mèi Anh em chúng ta (con của chị ý, em gái của mẹ)
6 表哥/姐/弟/妹class="docto" role="button"> Biǎo gē/jiě/dì/mèi Anh em chúng ta (con của anh ý, em trai của mẹ)

Đối với anh, em trai

1 哥哥class="docto" role="button"> Gē gē Anh trai, Ca ca
2 嫂嫂class="docto" role="button"> Sǎo sǎo Chị dâu
3 弟弟class="docto" role="button"> Dì dì Em trai
4 弟媳class="docto" role="button"> Dì xí em dâu
5 侄子/侄女class="docto" role="button"> Zhí zi/
zhí nǚ
Cháu trai/cháu gái (gọi chúng ta bởi vì chưng, chú)
6 舅侄/舅侄女class="docto" role="button"> Jiù zhí/
jiù zhínǚ
Cháu trai/cháu gái (gọi chúng ta bởi vì cô)

Đối với chị, em gái

1 姐姐class="docto" role="button"> Jiě jie Chị
2 姐夫class="docto" role="button"> Jiě fu Anh rể
3 妹妹class="docto" role="button"> Mèi mei Em gái
4 妹夫class="docto" role="button"> Mèi fu Em rể
5 外甥/外甥女class="docto" role="button"> Wài shēng/
wài shēng nǚ
Cháu trai/cháu gái (gọi chúng ta là cậu)
6 姨侄/姨侄女class="docto" role="button"> Yí zhí/
yí zhínǚ
Cháu trai/cháu gái (gọi chúng ta là Dì)

Từ vựng giờ Trung chủ thể mái ấm gia đình cơ hội xưng hô

1 爷爷class="docto" role="button"> Yéye Ông nội
2 奶奶class="docto" role="button"> Nǎi nai Bà nội
3 外公class="docto" role="button"> Wài gōng Ông ngoại
4 外婆class="docto" role="button"> Wà ipó Bà ngoại
5 爸爸class="docto" role="button"> Bà ba Bố
6 妈妈class="docto" role="button"> Mā mā Mẹ
7 儿子class="docto" role="button"> Ér zi Con trai
8 女儿class="docto" role="button"> Nǚ’ér Con gái
9 哥哥class="docto" role="button"> Gē gē Anh, ca ca
10 姐姐class="docto" role="button"> Jiě jie Chị
11 弟弟class="docto" role="button"> Dì dì Em trai
12 妹妹class="docto" role="button"> Mèi mei Em gái
13 老公class="docto" role="button"> Lǎo gōng Chồng
14 老婆class="docto" role="button"> Lǎo pó Vợ
15 媳妇class="docto" role="button"> Xí fù Con dâu
16 女婿class="docto" role="button"> Nǚ xù Con rể
17 公公class="docto" role="button"> Gōng gōng Bố chồng
18 婆婆class="docto" role="button"> Pó po Mẹ chồng
19 岳父class="docto" role="button"> Yuè fù Bố vợ
20 岳母class="docto" role="button"> Yuè mǔ Mẹ vợ
21 亲家公class="docto" role="button"> Qìn gjiā gōng Ông thông gia
22 亲家母class="docto" role="button"> Qìng jiā mǚ Bà thông gia
23 孙子class="docto" role="button"> Sūn zi Cháu nội trai (gọi chúng ta là ông/bà)
24 孙女class="docto" role="button"> Sūn nǚ Cháu nội gái (gọi chúng ta là ông/ bà)
25 外孙class="docto" role="button"> Wài sūn Cháu nước ngoài trai (gọi ông/bà)
26 外孙女class="docto" role="button"> Wài sūn nǚ Cháu nước ngoài gái (gọi ông/bà)
27 继母class="docto" role="button"> Jì mǔ Mẹ kế
28 后妈class="docto" role="button"> Hòu mā
29 继父class="docto" role="button"> Jì fù Bố dượng
30 表哥/姐/弟/妹class="docto" role="button"> Biǎo gē/jiě/dì/mèi Anh, chị, em họ
31 兄弟class="docto" role="button"> Xiōng dì Anh, em trai
32 姐妹class="docto" role="button"> Jiě mèi Chị, em gái

Video cơ hội xưng hô những member vô mái ấm gia đình bởi vì giờ Trung

Video được thực hiển bởi vì những học tập viên đang được bám theo học tập bên trên trung tâm.

Cách xưng hô vô giờ Trung cổ trang thời xưa

→ Cách xưng giờ Trung cổ trang chúng ta coi cụ thể ở bài: Từ vựng giờ Trung vô phim Cổ trang

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

Bài văn reviews Bản thân mật và hộ gia đình bởi vì giờ Trung

→ Xem cụ thể Tự reviews bạn dạng thân mật bởi vì giờ Trung

Video về chủ thể cơ hội xưng hô với những người vô gia đình

Qua nội dung bài viết với vốn liếng kể từ về chủ thể mái ấm gia đình bởi vì giờ Trung này bạn cũng có thể ghi chép một quãng văn reviews về mái ấm gia đình bởi vì giờ Trung rồi cơ.

Chúc chúng ta học tập giờ Trung tiến tới. Cám ơn chúng ta tiếp tục ghé thăm hỏi trang web của công ty chúng tôi.

Xem thêm thắt những kể từ vựng giờ Trung bám theo mái ấm đề

Nguồn: huba.org.vn
Bản quyền nằm trong về: Trung tâm giờ Trung Chinese
Vui lòng ko copy Khi không được sự đồng ý của người sáng tác.

Xem thêm: :v có nghĩa là gì