don't count your chickens before they hatch nghĩa là gì

11743 lượt xem

Bạn đang xem: don't count your chickens before they hatch nghĩa là gì

Thành ngữ  “DON’T COUNT YOUR CHICKEN BEFORE THEY HATCH” tức là gì?

Thành ngữ này nghĩa đen giòn là chớ điểm gà con cái trước lúc bọn chúng nở. Nghĩa bóng là không nên lên plan hoặc đo lường vấn đề gì dựa vào một điều tốt trước lúc chuyện này đã ra mắt, đang được trở nên thực sự, vì thế khó khăn phát biểu trước được chuyện sau này. Cũng như kể từ trứng ấp và nở đi ra trở nên gà thì còn nhiều chuyện khủng hoảng hoàn toàn có thể xẩy ra.

Nôm mãng cầu là “nói trước bước ko qua”

Ví dụ:

I think you are 99% the winner, but don’t count your chicken before they hatch. Wait until you hear the official result to tướng celebrate.

Em suy nghĩ anh 99% là kẻ thắng cuộc rồi, tuy nhiên chớ phát biểu trước bước ko qua quýt. Đợi cho tới Khi anh nghe thành phẩm đầu tiên rồi hãy ăn mừng.

Before you get the official job offer, don’t go out and spend all your savings. Don’t count your chicken before they hatch.

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

Trước Khi có được điều mời mọc vô thao tác làm việc, chớ chuồn xài không còn chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí. Đừng phát biểu trước bước ko qua quýt.

Always have a plan B and be prepared for the worst.

Don’t count your chicken before they hatch!

Luôn luôn luôn đem phương án B và sẵn sàng mang đến tình huống xấu xa nhất.

Đừng phát biểu trước bước ko qua!

Author: Dr Christian  Nguyen 

Xem thêm: half an hour nghĩa là gì

Việt Anh Song Ngữ

Hãy theo đòi xua đuổi sự xuất sắc ưu tú, thành công xuất sắc tiếp tục theo đòi xua đuổi bạn!

Bài ghi chép liên quan