động từ là gì trong tiếng anh

Cũng tương tự vô giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh cũng đều có các kể từ loại: danh từ, tính từ, trạng từ,… Bài viết lách thời điểm ngày hôm nay tiếp tục nói đến một kể từ loại siêu cần thiết này là động từ. Động kể từ xuất hiện tại vô 95% những loại câu và đóng góp nhiều tầm quan trọng vô câu.

Bạn đang xem: động từ là gì trong tiếng anh

Cùng IELTS Thành Tây lần hiểu về động kể từ, những dạng động kể từ vô giờ đồng hồ Anh.

1. Khái niệm về động từ

Động kể từ là gì? Các dạng động kể từ vô giờ đồng hồ Anh
Động kể từ là gì? Các dạng động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

Động từ là một trong kể từ hoặc cụm kể từ trình diễn mô tả sự tồn tại của một biểu hiện hoặc sự triển khai một hành vi.

Động kể từ là kể từ mang đến tất cả chúng ta biết người hoặc vật nào là cơ làm những gì hoặc là gì (hoặc đang được ở tình trạng gì). Động kể từ nhiều khi được tế bào mô tả là “từ trình diễn mô tả hành động”. Như vậy chỉ đích 1 phần cũng chính vì nhiều động kể từ ko trình diễn mô tả hành vi, tuy nhiên trình diễn mô tả sự tồn bên trên, trình diễn mô tả một biểu hiện, tình trạng.

Ví dụ:

 • Tom kicked the ball. – Tom triển khai hành vi đá trái khoáy bóng. Quả bóng là đối tượng người dùng nhận tác dụng của hành vi (object of the verb).
 • The sky is blue. – is ở trên đây ko thể hiện tại hành vi tuy nhiên thể thực trạng thái của khung trời là xanh lơ. “Blue” ở đó là tính kể từ.

Tham khảo thêm thắt những khoá học tập ielts online của Thành Tây

2. Vị trí của động kể từ vô câu

Động kể từ thông thường đứng sau công ty ngữ

Vị trí của động kể từ vô câu
Vị trí của động kể từ vô câu

Ví dụ:

 • I visit my grandparents every week. (Tôi cho tới thăm hỏi các cụ sản phẩm tuần).
 • She worked hard. (Mẹ tôi thao tác làm việc vất vả.)
 • The waiter puts the cup of coffee on my table. (Người đáp ứng bịa đặt ly cafe lên bàn tôi).

Động kể từ thông thường đứng sau trạng kể từ chỉ gia tốc (Adverb of Frequency) nếu như trong trường hợp là động kể từ thường

Các trạng kể từ chỉ tần suất thông thường gặp gỡ như:

 • Always: luôn luôn luôn
 • Usually: thông thường thường
 • Often: thường
 • Sometimes: Đôi khi
 • Seldom: Hiếm khi
 • Never: Không bao giờ

Ví dụ: He usually goes vĩ đại school in the afternoon. (Anh ấy thông thường tới trường vô chiều tối.)

Lưu ý: Nếu là động kể từ “Tobe”, trạng kể từ tiếp tục lên đường sau động kể từ “Tobe”

Ví dụ: It’s usually hot in summer. (Mùa hè trời thông thường rét.)

Tham khảo thêm: cụm động kể từ lên đường với Lookđộng kể từ phức vô giờ đồng hồ Anh

3. Phân loại động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

Hiện với 3 cơ hội phân loại động từ vô giờ đồng hồ Anh.

3.1. Phân loại theo đuổi tầm quan trọng của động từ

Trợ động kể từ (auxiliary verb)

Ví dụ: to be, vĩ đại have, vĩ đại bởi, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, vĩ đại need, vĩ đại dare

Trợ động kể từ rất có thể tạo thành 3 loại:

To be, vĩ đại have: vừa rất có thể thực hiện động kể từ thông thường, vừa phải rất có thể thực hiện trợ động từ

Ví dụ:

Động kể từ thườngTrợ động từ
Tom is a doctor.
He has a Black beard.
He is working now.
I have just finished my homework.
Động kể từ khuyết thiếu

Động kể từ khuyết thiếu chỉ rất có thể thực hiện trợ động kể từ vô câu.

Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, must.

Trong giờ đồng hồ Anh với những dạng động kể từ khuyết thiếu như: can (có thể), could (quá khứ của “can”), may (có thể, với lẽ), might (quá khứ của “may”), must (phải – với đặc thù bắt buộc), ought vĩ đại (nên), shall (sẽ) , should (nên) , will (sẽ), would (quá khứ của “will”)

Động kể từ khuyết thiếu là một loại trợ động kể từ và nó với những Điểm sáng sau:

 • Là một loại trợ động từ
 • Ở thứ bực 3 số không nhiều không thêm thắt “s” vô động kể từ khuyết thiếu.
 • Ở câu phủ ấn định chỉ việc thêm “not” sau động kể từ khuyết thiếu.
 • Ở thắc mắc chỉ việc trả động kể từ khuyết thiếu rời khỏi đầu câu.

Ví dụ:

 • I can speak English well.
 • I can’t speak English well.
 • Can you speak English well?
 • She can speak English. She can not (can’t) speak English. Can she speak English?
Một số động kể từ quánh biệt

Có tình huống dùng để làm động kể từ thông thường, với tình huống dùng để làm trợ động kể từ.

Ví dụ: to dare, vĩ đại need, vĩ đại bởi, used to.

Ví dụ:

Động kể từ thườngTrợ động từ
He doesn’t dare vĩ đại say anything.
They need new skirts.
Dare we interrupt?
I need vĩ đại go trang chính now.

Động kể từ thông thường (ordinary verbs)

Những động kể từ ko nằm trong loại bên trên là động kể từ thông thường.

Ví dụ: to work, vĩ đại sing, vĩ đại pray, vĩ đại play, vĩ đại study…

3.2. Phân theo đuổi Nội động kể từ và nước ngoài động từ

Nội động từ

Nội động kể từ diễn mô tả hành vi nội bên trên của những người rằng hoặc người triển khai hành vi.

Ví dụ:

 • He walks. (Anh ấy đi dạo. Anh ấy tự động lên đường chứ không hề cần là vì người hoặc vật không giống tác động)
 • Birds fly. (Chim cất cánh. Con chim tự động cất cánh theo đuổi bạn dạng năng chứ không hề bởi người hoặc vật tác động)
Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ vô giờ đồng hồ Anh
Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

Không cần phải có tân ngữ thẳng đi kèm theo. Nếu với thì cần có giới kể từ đi trước và cụm kể từ này tiếp tục nhập vai trò ngữ trạng kể từ chứ không hề cần là tân ngữ thẳng.

Ví dụ:

 • She walks in the garden.
 • Birds fly in the sky.

Ngoại động từ

Ngoại động kể từ trình diễn mô tả hành vi tạo ra thẳng lên trên người hoặc vật.

Ví dụ: The cát killed the mouse.

Ngoại động kể từ luôn luôn cần thiết thêm thắt nhân tố bên phía ngoài là một trong danh kể từ hoặc đại kể từ theo đuổi sau nhằm triển khai xong nghĩa của câu. Danh (đại từ) theo đuổi sau là tân ngữ thẳng.

Trong câu bên trên, tất cả chúng ta ko thể rằng “The cát killed” rồi tạm dừng, vì thế câu rất rất tối nghĩa. Vì thế cần thêm thắt “the mouse” vào sau cùng.

Tham khảo: Sự hòa phù hợp thân thiết công ty ngữ và động từ

4. Các loại động kể từ thông thường gặp

4.1. Động kể từ thể hóa học (Physical verbs)

Động kể từ thể chất là những động kể từ hành vi. Chúng tế bào mô tả hành vi rõ ràng của vật hóa học. Các vận động khung hình hoặc dùng một dụng cụ nào là cơ nhằm ngừng một hành vi, kể từ các bạn dùng nhằm tế bào mô tả hành vi cơ đó là một động kể từ thể hóa học.

Ví dụ:

 • Let’s play football together.
 • Can you hear my voice?
 • Tell má if you want vĩ đại go trang chính.

4.2. Động kể từ chỉ tình trạng (Stative verbs)

Động kể từ trạng thái là những kể từ dùng làm có một trường hợp đang được tồn bên trên và bọn chúng ko tế bào mô tả hành vi. Những động kể từ tình trạng thông thường được bổ sung cập nhật vì thế những tính kể từ.

Xem thêm: leaflet là gì

Ví dụ:

 • Paul feels rotten today. He has a bad cold.
 • Do you recognize him? He is a famous rock star.

4.3. Động kể từ chỉ hoạt động và sinh hoạt trí tuệ (Mental verbs)

Đây là những động kể từ ý nghĩa tương quan cho tới những định nghĩa như tò mò, nắm rõ, tâm trí, hoặc lập plan. Nói cộng đồng, bọn chúng nói đến yếu tố về trí tuệ.

Ví dụ:

 • I know what you mean.
 • He recognized Linda in the crowd.
 • Do you understand the meaning of this book?

4.4. Các loại động kể từ khác

Ngoài 3 loại cơ bạn dạng nêu bên trên, vô thực tiễn, tất cả chúng ta được nghe biết thật nhiều loại động kể từ không giống nữa. Những động kể từ ấy đã và đang được phân loại theo đuổi tác dụng của chính nó.

Ví dụ:

 • Động kể từ hành động: Động kể từ hành vi hành động nhận rõ ràng, và được dùng bất kể khi nào là mình muốn hiển thị những hành vi hoặc thảo luận về một ai cơ thực hiện điều gì cơ.
 • Ngoại động từ: Là những động kể từ được hành vi và tạo ra hoặc tác dụng cho tới đơn vị không giống (Object). Vì vậy, bọn chúng khi nào thì cũng cần với cùng 1 tân ngữ theo đuổi sau muốn tạo trở nên một câu với nghĩa.
 • Nội động từ: Là những kể từ trình diễn mô tả hành vi nội bên trên của những người rằng hoặc người, đơn vị triển khai hành vi. Hành động của đơn vị cơ ko tác dụng thẳng lên ngẫu nhiên đối tượng người dùng nào là.
 • Trợ động từ: Trợ động kể từ được dùng cùng theo với một động kể từ chủ yếu nhằm “giúp” những động kể từ không giống tạo hình thể nghi vấn, thể phủ ấn định, thể nhấn mạnh hoặc tạo hình một thì vô giờ đồng hồ Anh.
 • Động kể từ trạng thái: Đây là những động kể từ chỉ tình trạng, sự ko biến hóa hoặc dịch chuyển như be, have, seem, consist, exist, possess, contain, belong…; các hoạt động và sinh hoạt tình thân như lượt thích, love, hate…; hoạt động trí thức như: know, understand,..
 • Động kể từ tình thái: Là những kể từ dùng làm mô tả về tình thân, tình trạng của trái đất, hoặc ĐK tồn bên trên của việc vật.
 • Cụm động từ: Cụm động kể từ ko cần là kể từ đơn, thay cho vô cơ, bọn chúng là việc phối hợp của những kể từ được kết phù hợp với nhau muốn tạo chân thành nghĩa không giống nhau của động kể từ gốc.
 • Động kể từ bất quy tắc: Các động kể từ bất quy tắc là những động kể từ được dùng vô thì quá khứ đơnquá khứ phân kể từ của động từ.

4.5. Một số động kể từ bất quy tắc

Động kể từ bất quy tắc (Irregular verbs) là động kể từ với hình thức quá khứ đơn (simple past)quá khứ phân kể từ (past participle) được xây dựng không tuân theo quy tắc chắc chắn nào là. Hình thức quá khứ đơnquá khứ phân từ của những động kể từ này nằm trong bảng động kể từ bất quy tắc (phải học tập nằm trong lòng bảng động kể từ bất quy tắc).

Ví dụ:  infinitive                               past                         past participle

            be (thì, là, ở)                        was/ were                    been

            see (nhìn thấy)                     saw                             seen

            teach (dạy)                           taught                         taught

Tham khảo: Tổng phù hợp tư liệu học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hay

5. Cách thức dùng và phân tách động từ

5.1. Thêm đuôi V-ed và V-ing

Bình thông thường, tất cả chúng ta thấy động kể từ dạng V-ing và V-ed/V3 được sử dụng trong số cấu tạo ngữ pháp phân tách thì động kể từ, ví dụ giống như những thì tiếp nối thì người sử dụng V-ing, còn những thì triển khai xong thì người sử dụng V-ed/V3.

Vì cùng cũng là là tính kể từ vì thế nếu như tính kể từ thông thường rất có thể đứng ở địa điểm nào là vô câu thì tính kể từ V-ing và V-ed/V3 cũng rất có thể đứng ở địa điểm đó:

Nằm vô cụm danh kể từ, xẻ nghĩa mang đến danh từ:

 • interesting lessons= bài học kinh nghiệm thú vị
 • a broken TV = một chiếc TV bị hư

Đứng sau “to be” hoặc những động kể từ liên kết:

Her English is amazing. = Tiếng Anh của cô ấy ấy xứng đáng ngạc nhiên.

He became interested in collecting stamps. = Anh ấy trở thành hào hứng với việc thuế tập luyện tem.

Tính kể từ đứng sau và xẻ nghĩa mang đến đại kể từ bất định:

He told her something surprising about himself. = Anh ấy rằng mang đến cô ấy nghe một điều gì cơ tạo ra ngạc nhiên về bạn dạng thân thiết.

Các cấu tạo khác:

She finds the book boring. = Cô ấy thấy cuốn sách ngán phèo.

5.2. Cách thêm thắt – ed sau động từ

Những cơ hội thức thêm thắt – ED tại đây được dùng làm xây dựng thì Quá khứ đơn (Simple Past) Quá khứ phân kể từ (Past Participle):

Thông thường: Thêm ED vô động kể từ vẹn toàn mẫu:
to talk –> She talked about her family last night.

Cách thức dùng và phân tách động từ
Cách thức dùng và phân tách động từ

Động kể từ tận nằm trong vì thế E –> chia sẻ thêm D:
to live –> He lived in Hanoi for 2 years.

Động kể từ tận nằm trong vì thế phụ âm + Y –> Đổi Y trở nên IED:
to study –> They studied in the library last weekend.

Động từ là một âm tiết tận nằm trong vì thế 1 vẹn toàn âm + 1 phụ âm và động kể từ được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp song phụ âm cuối trước lúc thêm thắt ED:
to stop –> stopped; vĩ đại control –> controlled

Một số động kể từ 2 âm tiết, tận nằm trong vì thế L, được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ở âm tiết loại nhất cũng gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt ED:
to travel –> travelled; vĩ đại kidnap –> kidnapped; vĩ đại worship –> worshipped

5.3. Cách phân phát âm V-ed

Có cho tới 3 phương pháp để phân phát âm kể từ với -ed tận cùng:

 • /id/: sau những âm /t//d/
 • /t/: sau những phụ âm câm (voiceless consonant sounds)
 • /d/: sau những vẹn toàn âm (vowel sounds) và phụ âm tỏ (voiced consonant sounds)

Xem thêm: MẸO Cách phân phát âm ED, S, ES dễ dàng nhớ

5.4. Cách thêm thắt -ing sau động từ

V-ing được tạo hình muốn tạo nên thời điểm hiện tại phân kể từ (present participle), vô các thì tiếp nối (Continuous Tenses) và muốn tạo trở nên động danh kể từ (Gerund). Có 6 ngôi trường hợp thêm ING.

Thông thường: thêm -ING và cuối động kể từ vẹn toàn mẫu

 • to walk –> walking
 • to bởi –> doing

Động kể từ tận nằm trong vì thế E –> quăng quật E trước lúc thêm thắt -ING

 • to live –> living
 • to love –> loving

Động kể từ tận nằm trong vì thế -IE –> thay đổi trở nên -Y trước lúc thêm thắt -ING.

 • to die –> dying
 • to lie –> lying

Động từ là một âm tiết tận nằm trong vì thế 1 vẹn toàn âm + 1 phụ âm và động kể từ được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp song phụ âm cuối trước lúc thêm thắt -ING.

 • to run rẩy –> running
 • to cut –> cutting

Một số động kể từ 2 âm tiết, tận nằm trong vì thế L, được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ở âm tiết loại nhất cũng gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt -ING.

 • to travel –> travelling

Một số động kể từ với những thêm thắt -ING quan trọng nhằm tách sai lẫn:

 • to dye (nhuộm) –> dyeing không giống với vĩ đại die (chết) –> dying
 • to singe (cháy xém) –> singeing không giống với vĩ đại sing (hát) –> singing

6. Bài tập luyện áp dụng

Bài 1

 1. Al’s doctor insists______ for a few days.
  a. that he is resting       b. his resting        c. him vĩ đại rest        d. that he rest
 2. I don’t lượt thích iced tea, and ______.
  a. she doesn’t too        b. either doesn’t she   c. neither does she    d. she doesn’t neither
 3. We wish that you_______ such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the tiệc nhỏ.
  a. hadn’t had           b. hadn’t            c. didn’t have had    d. hadn’t have
 4. Since your roommate is visiting her family this weekend, _______ you lượt thích vĩ đại have dinner with us tonight.
  a. will                b. won’t            c. do              d. wouldn’t
 5. Please______ photocopies of documents.
  a. not vĩ đại submit         b. bởi not submit      c. no submit        d. not submit
 6. I __________ bacon and eggs every morning.
  a. am used vĩ đại eat       b. used vĩ đại eating      c. am used vĩ đại eating  d. use vĩ đại eat
 7. The team really looks good tonight because the coach had them________ every night this week.
  a. practice            b. practiced          c. vĩ đại practice        d. the practice
 8. Would you mind _________ please?
  a. vĩ đại answer the telephone                  b. answering the telephone
  c. answer the telephone                    d. vĩ đại the telephone answering
 9. You ________ your seats today if you want vĩ đại go vĩ đại the game.
  a. had better vĩ đại reserve                     b. had vĩ đại better reserve
  c. had better reserve                       d. had vĩ đại reserve better
 10. If it___________ so sánh late we could have coffee.
  a. wasn’t              b. isn’t              c. weren’t          d. not be
 11. Your sister used vĩ đại visit you quite often________?
  a. didn’t she           b. doesn’t she        c. wouldn’t she      d. hadn’t she
 12. If Bod _______ with us, he would have had a good time.
  a. would come         b. would have come    c. had come        d. came
 13. Frankly, I’d rather you________ anything about if for the time being.
  a. do                b. didn’t bởi           c. don’t           d. didn’t
 14. Since they aren’t answering their telephone, they_________
  a. must have left       b. need have left       c. should have left   d. can have left
 15. We were hurrying because we thought that the bell_________
  a. had already rang     b. has already rang
  c. had already lúc lắc     d. have already ringing
 16. The brakes need _________
  a. adjusted           b. vĩ đại adjust           c. vĩ đại adjustment     d. adjusting
 17. I wish that we_____ with my brother when he flies vĩ đại England next week.
  a. could go           b. will go            c. had gone         d. are going
 18. I am sure Miss Smith_______ use the new equipment.
  a. knows vĩ đại           b. knows the         c. knows how to      d. knows how
 19. Mary and John ________ vĩ đại the parties at the Student Union every Friday.
  a. used vĩ đại go         b. use vĩ đại go          c. are used vĩ đại go     d. were used vĩ đại go
 20. You ___________ má, because I didn’t say that.
  a. must misunderstand                    b. must be misunderstanding
  c. must have misunderstood                d. had vĩ đại misunderstand

Bài 2

 1. I hadn’t expected James vĩ đại apologize but I had hoped_____
  a. him calling me                        b. that he would điện thoại tư vấn me
  c. him vĩ đại điện thoại tư vấn má                         d. that he điện thoại tư vấn me
 2. My husband lived at trang chính before we were married, and so______
  a. did I               b. had I            c. I had            d. I did
 3. Does your new secretary _________ shorthand?
  a. know vĩ đại take         b. know how vĩ đại take   c. know how take     d. know how taking
 4. Tommy had his big brother _________ his shoes for him.
  a. vĩ đại tie               b. tie              c. tied             d. tying
 5. I wish that he weather_______ not so sánh warm.
  a. was               b. be              c. were            d. is
 6. His English teacher recommends that he_______ a regular degree program.
  a. begin              b. begins           c. will begin        d. is beginning
 7. Let’s go out for dinner, _________?
  a. will we             b. don’t we          c. shall we         d. are were
 8. I’d __________ the operation unless it is absolutely necessary.
  a. rather not have       b. not rather had      c. rather not vĩ đại have  d. rather not having
 9. Would you please____________ write on the test books?
  a. don’t               b. not to            c. not            d. vĩ đại not
 10. The old man asked her vĩ đại move because he__________ in that chair.
  a. used vĩ đại sit          b. was used vĩ đại sit     c. used vĩ đại sitting    d. was used vĩ đại sitting
 11. After the way she treated you, if I _______ in your place, I wouldn’t return the điện thoại tư vấn.
  a. be                b. am              c. was            d. were
 12. If I ________ the flu I would have gone with you.
  a. hadn’t              b. hadn’t had         c. didn’t have       d. wouldn’t have had
 13. He’s taken his medicine, _______?
  a. hasn’t he           b. didn’t he          c. doesn’t he       d. isn’t he
 14. Your mother and I are looking forward_______ you.
  a. of seeing           b. for seeing         c. vĩ đại see          d. vĩ đại seeing
 15. It is imperative that you ________ there in person.
  a. be               b. will be            c. will            d. are
 16. _________ you rather sit by the window?
  a. Don’t             b. Will              c. Wouldn’t        d. Won’t
 17. His government insisted that he________ until he finished hi degree.
  a. should stay         b. shall stay          c. stayed          d. stay
 18. After he had researched and ________ his paper, he found some additional material that he should have included.
  a. wrote             b. written            c. writing          d. have written
 19. The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and_______
  a. neither the other driver                   b. neither would the other driver
  c. neither had the other driver                d. the other driver neither
 20. If it__________ rain, we’ll have the tiệc nhỏ outside.
  a. wouldn’t           b. doesn’t            c. didn’t           d. won’t

Đáp án

Bài 1Bài 2
1d     2c      3a    4d     5b     6c     7a     8b  9c    10c 11a   12c   13b   14a   15c   16d   17a   18c   19a   20c1b     2c     3a     4d     5b     6c     7a    8b  9c    10c 11a   12c   13a   14d   15a 16c   17d   18b   19b   20b

Những kỹ năng và kiến thức về động kể từ vô giờ đồng hồ Anh được tổ hợp phía trên kể từ thể loại Luyện ganh đua IELTS của Thành Tây tiếp tục hữu ích mang đến việc học tập giờ đồng hồ Anh của chúng ta. Hãy thực hiện nhiều bài bác tập luyện và phần mềm vô thực tiễn nhằm dùng thành thục những loại động kể từ vô giờ đồng hồ Anh nhé!

Xem thêm: mrai là gì