động từ danh từ tính từ là gì

Trong quy trình học giờ đồng hồ Anh cơ bản chắc rằng chúng ta gặp gỡ thật nhiều kể từ cút nằm trong giới kể từ. Thông thường, một kể từ hoàn toàn có thể kèm theo với giới kể từ không giống nhau cho tới nghĩa không giống nhau. Vậy nên quy trình học tập và tiếp xúc tiếp tục trở thành trở ngại rộng lớn nếu khách hàng ko bắt cứng cáp những phối hợp kể từ này. Trong nội dung bài viết trước, Jaxtina vẫn ra mắt cho tới chúng ta các danh kể từ và tính kể từ kèm theo giới kể từ thông dụng, song, tất cả chúng ta vẫn còn đấy thật nhiều kỹ năng và kiến thức cần thiết mò mẫm hiểu. Vậy nên thời điểm ngày hôm nay, chúng ta hãy nằm trong Jaxtina mò mẫm hiểu tăng về những danh kể từ, tính kể từ và động kể từ kèm theo giới kể từ thông thường gặp gỡ nhất nhé. 

Định nghĩa giới từ

Bạn đang xem: động từ danh từ tính từ là gì

Giới kể từ (preposition) thông thường là những kể từ đứng trước danh kể từ, cụm danh kể từ, cụm danh động kể từ hoặc đứng sau động kể từ, tính kể từ với tầm quan trọng links những thành phần nhập câu.

Thay thay đổi giới kể từ thỉnh thoảng tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi ý nghĩa sâu sắc của cụm kể từ, thậm chí là của tất cả câu. Vì vậy, tất cả chúng ta cần thiết cẩn trọng khi dùng giới kể từ. Một trong mỗi cơ hội hiệu suất cao nhằm tách lầm lẫn khi dùng giới kể từ là học cả cụm kể từ kèm theo giới từ.

Ví dụ:

– be afraid of something: sợ điều gì đó

Bạn ko thể thay cho thay đổi giới kể từ “of” nhập cụm “be afraid of” bởi vì những giới kể từ không giống.

Các danh kể từ kèm theo giới kể từ thông thường gặp gỡ (Nouns with preposition)

by

by accident/chance/coincidence/mistake: tình cờ

by heart: học nằm trong lòng

by surprise: một cơ hội kinh ngạc

by the way: nhân tiện

for

for the time being: tạm thời thời

for a change: thay đổi

for a while: một chốc, một lát

for sale: bày bán

for instance = for example: ví dụ

at

at present = now: bây giờ

at risk: đang gặp gỡ nguy khốn, đem nguy cấp cơ

at a glance: liếc nhìn

at least: tối thiểu, không nhiều nhất

at a loss: thua lỗ

at a first sight: ánh nhìn đầu tiên

at first: đầu tiên

on

on a diet: ăn kiêng

on purpose: cố ý, cố tình

on the other hand: nói cách tiếp, mặt mày khác

on time: đúng giờ

on the verge of: trên bờ vực 

on the phone: đang nghe năng lượng điện thoại

on behalf of: thay mặt mày cho tới, đại diện thay mặt cho

under

under pressure: dưới áp lực

under the law: theo pháp luật

under one’s thumb: dưới sự tinh chỉnh và điều khiển của người nào, bị tinh chỉnh và điều khiển bởi vì ai

under repair: đang sửa chữa

under the influence of: dưới tác động của

in

in addition: ngoài đi ra, thêm nữa đó

in advance: trước

in the past: đã qua chuyện, nhập quá khứ

in the end: cuối nằm trong (sau khi trải qua chuyện quy trình trở ngại, vất vả)

in general: nói cộng đồng, nhìn chung

in common: đem điểm chung

Các tính kể từ kèm theo giới kể từ (Adjectives with preposition)

of

be afraid of: sợ

be full of: đầy

be independent of: độc lập

be proud of: tự động hào

be capable of: có khả năng

be aware of: nhận thức

be jealous of: ghen tỵ

be tired of: mệt mỏi

to

be able to: có thể

be addicted to: nghiện

be equal to: công bởi vì với

be contrary to: trái ngược với

be willing to: vui lòng, sẵn lòng

be similar to: tương tự động với

for

be available for sth: có sẵn

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

be bad/good for: không tốt/ đảm bảo chất lượng cho

be famous for: có tiếng về

be well-known for: nổi giờ đồng hồ về

be responsible for: có trách móc nhiệm với

be suitable for: thích hợp

about

be curious about: tò mò 

be excited about: hào hứng với

be anxious about: lo lắng về

on

be dependent on: phụ nằm trong vào

be keen on: hứng thú với

at

be good/ bad at: giỏi/ ko đảm bảo chất lượng về

be surprised at: ngạc nhiên

be amazed at: ngạc nhiên

be excellent at: xuất sắc về

be angry at/about: tức giận dỗi vì thế điều gì

Các động kể từ kèm theo giới kể từ (Verbs with preposition)

at

to look at: nhìn

to knock at: gõ cửa

to laugh at: cười (cười lớn)

to smile at: cười

to point at: chỉ vào

to aim at: nhắm vào

to arrive at: đến 

from

to suffer from: chịu đựng

to differ from: khác biệt với

to separate sth/sb from sth/sb: tách dòng sản phẩm gì/ai thoát khỏi dòng sản phẩm gì/ai

to protect sb/sth from: bảo vệ ai/cái gì khỏi…

to prevent sb from doing sth: ngăn cản ai ngoài thực hiện gì

in

to believe in: tin tưởng tưởng

to delight in: hồ hởi về dòng sản phẩm gì

to succeed in: thành công trong 

to join in: gia nhập vào

to take part in: tham gia nhập (các hoạt động và sinh hoạt gì đó)

to participate in: tham gia

to speak in: trình bày bằng 

to help sb in sth: giúp ai dòng sản phẩm gì

to instruct sb in sth: hướng dẫn ai thực hiện gì

to

to listen to: nghe

to move to: di fake tới

to apologize lớn sb for sth: xin lỗi ai vì thế thực hiện gì

to object to: phản đối

to look forward to: trông chờ

on

to rely on: dựa vào

to insist on: khăng khăng

to depend on: phụ nằm trong vào

to get on (a train/a bus/a plane): lên (các phương tiện đi lại công cộng)

to phối on fire: cháy, bùng cháy

to concentrate on: tập trung vào

to gọi on sb: ghé thăm hỏi ai

Sau khi mò mẫm hiểu thật nhiều danh kể từ, tính kể từ và động kể từ kèm theo giới kể từ, các bạn hãy nằm trong Jaxtina thực hiện những bài xích rèn luyện tiếp sau đây nhằm dùng những cụm kể từ bên trên thạo rộng lớn nhé!

Practice 1. Fill the suitable prepositions in the blanks. (Điền giới kể từ phù hợp nhập vị trí rỗng tuếch.)

 1. Jane, look ……………. this picture! It is fabulous!
 2. You should concentrate …………… learning English with the aim of getting a good job.
 3. I’m going lớn gọi ………………. you after school.
 4. My sister is good ……………… Maths. She got the first prize at a Maths national examination. 
 5. She is proud ………….. her son.
 6. My grandmother has suffered ……………. cancer for many years.
 7. He is addicted ……………. video games leading lớn his bad result in studying.
 8. Many employees are working ……………… pressure because of the pandemic.
 9. You have lớn learn this speech ……………… heart.
 10. The government has brought out a lot of regulations lớn protect rare animals ……………. extinction.

Xem đáp án:

 1. at
  Jane, look at this picture! It is fabulous!
  Nghĩa là “Jane, nhìn bức giành này coi. Thật tuyệt vời!”.
 2. on
  You should concentrate on learning English with the aim of getting a good job.
  Nghĩa là “Bạn nên tập trung nhập việc học tập giờ đồng hồ Anh với tiềm năng mang trong mình 1 việc làm tốt”.
 3. on
  I’m going lớn call on you after school.
  Nghĩa là “Tôi tiếp tục ghé thăm hỏi bạn sau giờ học”.
 4. at
  My sister is good at Maths. She got the first prize at a Maths national examination.
  Nghĩa là “Chị gái tôi rất giỏi Toán. Chị ấy từng giành giải nhất nhập kỳ ganh đua Toán cung cấp quốc gia”.
 5. of
  She is proud of her son.
  Nghĩa là “Cô ấy tự hào về con trai của mình”.
 6. from
  My grandmother has suffered from cancer for many years.
  Nghĩa là “Bà tôi vẫn cần chịu đựng căn ung thư xuyên suốt nhiều năm”.
 7. to
  He is addicted to video games leading lớn his bad result in studying.
  Nghĩa là “Anh ấy nghiện trò nghịch ngợm năng lượng điện tử kéo đến thành quả ko đảm bảo chất lượng nhập học tập tập”.
 8. under
  Many employees are working under pressure because of the pandemic.
  Nghĩa là “Nhiều người công nhân đang được cần thao tác dưới áp lực do dịch bệnh tạo nên ra”.
 9. by
  You have lớn learn this speech by heart.
  Nghĩa là “Bạn cần học thuộc bài tuyên bố này”.
 10. from
  The government has brought out a lot of regulations lớn protect rare animals from extinction.
  Nghĩa là “Chính phủ vẫn phát hành nhiều quy toan nhằm bảo vệ những loại động vật hoang dã quý và hiếm ngoài tuyệt chủng”.

Practice 2. Choose the suitable words lớn fill in the blanks. (Chọn kể từ phù hợp điền nhập vị trí rỗng tuếch.)

a diet  insists amazed curious famous
 1. Although the police have a lot of evidence, he still ………………… on his innocence.
 2. We are …………………. about activities at the festival tomorrow.
 3. She is on ……………… because her weight is out of control.
 4. My hometown is ……………….. for a lot of beautiful beaches.
 5. This is a small restaurant. However, we are …………….. at the food here.

Xem đáp án:

 1. insists
  Although the police have a lot of evidence, he still insists on his innocence.
  Nghĩa là “Mặc mặc dù công an đem thật nhiều dẫn chứng tuy nhiên anh tớ vẫn khăng khăng bản thân thiết vô tội”.
 2. curious
  We are curious about activities at the festival tomorrow.
  Nghĩa là “Chúng tôi rất tò mò mẫm về những hoạt động và sinh hoạt ở tiệc tùng ngày mai”.
 3. a diet
  She is on a diet because her weight is out of control
  Nghĩa là “Cô ấy đang ăn kiêng vì trọng lượng của cô ý ấy đang được thất lạc kiểm soát”.
 4. famous
  My hometown is famous for a lot of beautiful beaches.
  Nghĩa là “Quê tôi nổi giờ đồng hồ với rất nhiều bãi tắm biển đẹp”.
 5. amazed
  This is a small restaurant. However, we are amazed at the food here.
  Nghĩa là “Đây là 1 trong những quán ăn nhỏ. Tuy nhiên, công ty chúng tôi đặc biệt kinh ngạc với các đồ ăn ở đây”. 

Các chúng ta vừa phải nằm trong Jaxtina mò mẫm hiểu đặc biệt nhiều danh kể từ, tính kể từ, động kể từ đi với giới từ. Tuy nhiên còn tồn tại thật nhiều kể từ kèm theo giới kể từ không giống, tuy nhiên Jaxtina tin tưởng rằng những chúng ta cũng có thể thực hiện công ty được đa số bọn chúng và áp dụng thạo nhập tiếp xúc tương tự nhập bài xích tập dượt nếu như chúng ta dành một ít thời hạn ôn tập dượt và thực hiện những bài xích rèn luyện thiệt kỹ lưỡng. 

Nếu đem vướng mắc về yếu tố học tập giờ đồng hồ Anh hoặc về những khóa huấn luyện và đào tạo ở Jaxtina, các bạn hãy contact cho tới đường dây nóng hoặc cho tới hạ tầng sớm nhất của Jaxtina và để được trả lời tức thì ngay thức thì nhé.

Jaxtina chúc chúng ta học tập tốt! 

Xem thêm: essex corp là gì