doanh nghiệp tiếng trung là gì

[Tiếng Trung vô kinh doanh] – Hiện ni, bên trên trái đất đang được ra mắt cuộc chạy đua cải tiến và phát triển kinh tế tài chính đặc biệt sôi động, nhiều vương quốc đang được nhanh gọn lẹ tiến hành những quyết sách, tiến hành công nghiệp hóa – tiến bộ hóa nhằm cải tiến và phát triển kinh tế tài chính. Việc không ngừng mở rộng thị ngôi trường góp vốn đầu tư quốc tế là vấn đề quan trọng và được không ít những vương quốc tiến hành, vô bại chắc chắn rằng luôn luôn phải có siêu cường rộng lớn – Trung Quốc. Chính chính vì vậy, việc chuẩn bị cho tới bạn dạng thân thiết những kiến thức và kỹ năng, kể từ vựng về Kinh doanh là  đặc biệt quan trọng, cũng chính là ưu thế nếu mà các bạn đang được mong muốn ứng tuyển chọn hoặc phối kết hợp góp vốn đầu tư với cùng một doanh nghiệp lớn Trung Quốc này bại.

Nhận thấy vai trò này, giờ Trung trọn vẹn THANHMAIHSK tiếp tục share với các bạn về chủ thể “ Từ vựng giờ Trung chuyên nghiệp ngành Kinh doanh”, kỳ vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích cho tới việc làm của người sử dụng.

Bạn đang xem: doanh nghiệp tiếng trung là gì

Từ vựng giờ Trung chủ thể kinh doanh
Từ vựng giờ Trung chủ thể kinh doanh

1. Từ vựng giờ Trung về những mô hình Kinh doanh

1 国营企业 guóyíng qǐyè doanh nghiệp căn nhà nước
2 合作社 hézuòshè hợp tác xã
3 私人企业 sīrén qǐyè doanh nghiệp tư nhân
4 有限责任公司/ 有限公司 yǒuxiàn zérèn

gōngsī/ yǒuxiàn gōngsī

công ty TNHH
5 股份公司 gǔfèn gōngsī công ty Cổ phần
6 外商投资企业 wàishāng tóuzī zījīn doanh nghiệp sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài
7 一人有限责任公司 yīrén yǒuxiàn zérèn gōngsī công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một trở nên viên
8 跨学科企业 kuà xuékē qǐyè kinh doanh liên ngành

2. Từ vựng giờ Trung về những món đồ Kinh doanh

9 经营 jīngyíng kinh doanh
10 经营农业 jīngyíng nóngyè kinh doanh nông nghiệp
11 特产品 tè chǎnpǐn đặc sản
12 土产品 tǔ chǎnpǐn thổ sản
13 农产品 nóng chǎnpǐn nông sản
14 海鲜 hǎixiān thủy hải sản
15 出口的制造品 chūkǒu de zhìzào pǐn hàng phát hành nhằm xuất khẩu
16 工艺美术品 gōngyì měishù pǐn hàng tay chân mỹ nghệ
17 外国商品 wàiguó shāngpǐn hàng ngoại
18 重工业品 zhònggōngyè pǐn hàng công nghiệp nặng
19 轻工业品 qīnggōngyè pǐn hàng công nghiệp nhẹ
20 矿产品 kuàng chǎnpǐn hàng khoáng sản
21 过境货物 guòjìng huòwù hàng quá cảnh

3. Từ vựng giờ Trung về những loại thị ngôi trường Kinh doanh

22 世界市场 shìjiè shìchǎng thị ngôi trường thế giới
23 海外市场 hǎiwài shìchǎng thị ngôi trường ngoài nước
24 进口市场 jìnkǒu shìchǎng thị ngôi trường xuất khẩu
25 世界贸易中心 shìjiè màoyì zhōngxīn trung tâm mậu dịch thế giới
26 购物中心 gòuwù zhòng xīn trung tâm thương mại
27 国际贸易中心 guójì màoyì zhōngxīn trung tâm mậu dịch quốc tế
28 商品交易会 shāngpǐn jiāoyì huì hội chợ thanh toán giao dịch sản phẩm hóa
29 商品-服务市场 shāngpǐn-fúwù

shìchǎng

thị ngôi trường sản phẩm & hàng hóa – dịch vụ
30 劳动力市场 láodònglì shìchǎng thị ngôi trường lao động
31 股市 gǔshì thị ngôi trường triệu chứng khoán
32 房地产市场 fángdìchǎn shìchǎng thị ngôi trường không cử động sản
33 科技市场 kējì shìchǎng thị ngôi trường khoa học tập – công nghệ

4. Từ vựng giờ Trung về những loại thuế vô kinh doanh

34 财政关税 cáizhèng guānshuì thuế quan tiền tài chính
35 岁入税 suìrù shuì thuế thu hoạch thông thường niên
36 营业税 yíngyè shuì thuế doanh nghiệp
37 进口税 jìnkǒu shuì thuế nhập khẩu
38 出口税 chūkǒu shuì thuế xuất khẩu
39 累进税 lěijìn shuì thuế lũy tiến
40 盈利税 yínglì shuì thuế danh lợi
41 收入税 shōurù shuì thuế thu nhập
42 财产税 cáichǎn shuì thuế tài sản
43 交易税 jiāoyì shuì thuế phó dịch
44 所得税申报表 suǒdéshuì shēnbào biǎo tờ khai thuế thu nhập
45 特种税 tèzhǒng shuì thuế quánh chủng
46 商品税 shāngpǐn shuì thuế sản phẩm hóa
47 消费税 xiāofèi shuì thuế chi phí dùng
48 国内货物税 guónèi huòwù shuì thuế sản phẩm & hàng hóa vô nước
49 印花税 yìnhuā shuì thuế con cái niêm
50 周转税 zhōuzhuǎn shuì thuế chu chuyển
51 烟税 yān shuì thuế dung dịch lá
52 酒税 jiǔ shuì thuế rượu
53 奢侈品税 shēchǐ pǐn shuì thuế sản phẩm xa xăm xỉ
54 入港税 rùgǎng shuì thuế vô cảng

5. Từ vựng giờ Trung những phòng ban thành phần, công tác vô Kinh doanh

55 总裁 zǒngcái giám đốc
56 副总裁 fù zǒngcái phó tổng giám đốc
57 助理 zhùlǐ trợ lý
58 总经理 zǒng jīnglǐ giám đốc điều hành
59 经理 jīnglǐ quản lý, quản lí lý
60 董事长 dǒngshì zhǎng trưởng ban quản lí lý
61 贸易代表 màoyì dàibiǎo người đại diện thay mặt thương mại
62 进口部 jìnkǒu bù ban nhập khẩu
63 出口部 chūkǒu bù ban xuất khẩu
64 市场销售部 shìchǎng xiāoshòu

ban phân phối thị trường
65 营销部 yíngxiāo bù ban marketing
66 国际贸易部 guójì màoyì bù ban thương nghiệp quốc tế
67 财务部 cáiwù bù ban tài vụ
68 物流部 wùliú bù ban hậu cần

6. Các kể từ vựng giờ Trung ngành kinh doanh

69 进口额 jìnkǒu é mức nhập khẩu
70 免税进口 miǎnshuì jìnkǒu nhập khẩu miễn thuế
71 船籍港 chuánjí gǎng cảng ĐK ( tàu thuyền)
72 质量 zhìliàng chất lượng
73 商品价格 shāngpǐn jiàgé giá cả sản phẩm hóa
74 商人 shāngrén thương nhân
75 名片 míngpiàn danh thiếp
76 价格谈判 jiàgé tánpàn đàm phán giá chỉ cả
77 购货合同 dìnghuò dān hợp đồng mua sắm hàng
78 销售合同 xiāoshòu hétóng hợp đồng chi phí thu
79 互惠合同 hùhuì hétóng hợp đồng tương hỗ
80 合同的签定 hétóng de qiāndìng ký phối kết hợp đồng
81 利率 lìlǜ lãi xuất
82 存货 cúnhuò hàng tồn kho
83 私募股权投资 sīmù gǔquán tóuzī góp vốn liếng đầu tư
84 总收益 zǒng shōuyì tổng doanh thu
85 佣金 yōngjīn hoa hồng
86 货币 huòbì tiền tệ
87 流动负债 liúdòng fùzhài nợ cụt hạn
88 折旧 zhéjiù khâu hao
89 贬值 biǎnzhí mất giá
90 折扣,贴现 zhékòu, tiēxiàn chiết khấu
91 倾销 qīngxiāo bán huỷ giá
92 出口总值 chūkǒu zǒngzhí tổng độ quý hiếm xuất khẩu
93 入超 rù chāo nhập siêu
94 出超 chū chāo xuất siêu
95 定价 dìngjià định giá
96 交货价格 jiāohuò jiàgé giá phó hàng
97 批发价 pīfā jià giá cung cấp buôn
98 固定成本 gùdìng chéngběn chi phí cố định
99 合同的终止 hétóng de zhōngzhǐ chấm dứt phù hợp đồng
100 合同的违反 hétóng de wéifǎn vi phạm phù hợp đồng

7. Một số hình mẫu câu đối thoại vô sale lúc mua hàng

你好!这个东西你现货吗?
nǐ hǎo! zhège dōngxī nǐ xiànhuò ma?
Xin chào! Đồ này các bạn có trước không?

这个东西我要买大数量,大概100个。那价格怎么样呢?
zhège dōngxī wǒ yāomǎi dà shùliàng, dàgài 100 gè. Nà jiàgé zěnme yàng ne?
Đồ này tôi mong muốn mua sắm con số rộng lớn, khoảng tầm 100 cái. Vậy ngân sách thế nào?

我是第一次买你的,可以给我优惠吗?
wǒ shì dì yī cì mǎi nǐde, kěyǐ gěi wǒ yōuhuì ma?
Tôi thứ tự thứ nhất mua sắm chọn lựa của người sử dụng, rất có thể cho tới tôi ưu đãi không?

我买这么多,那每个给我少3元和包邮吧。
wǒ mǎi zhème duō, nà měi gè gěi wǒ shǎo 3 yuán hé bāoyóu ba
Tôi mua sắm nhiều thế này thì từng thành phầm hạn chế 3 tệ và freeship cho tới tôi nhé.

Xem thêm: dubsmash là gì

如果这次的质量很好的话,那以后一定长期合作。
rúguǒ zhè cì de zhìliàng hěn hǎo de huà, nà yǐhòu yīdìng chángqí hézuò
Nếu unique thứ tự này chất lượng tốt, vậy sau đây chắc chắn tiếp tục liên minh lâu nhiều năm.

我不是第一次买你们家的,上次都给我很好的优惠,这次的价格又收我这么高啊。给我最好的价格吧
wǒ bùshì dì yī cì mǎi nǐmen jiā de, shàng cì dōu gěi wǒ hěn hǎo de yōuhuì, zhè cì de jiàgé yòu shōu wǒ zhème gāo a. gěi wǒ zuì hǎo de jiàgé ba
Tôi ko cần thứ tự thứ nhất mua sắm chọn lựa của người sử dụng, thứ tự trước đều lấy tôi giá chỉ ưu đãi, nhưng mà thứ tự này lấy tôi giá chỉ cao như thế. Cho tôi giá chỉ rất tốt đi

Xem thêm: 
  • Từ vựng giờ Trung cho tới công xưởng
  • Từ vựng giờ Trung ngành tài chính
  • Từ vựng giờ Trung vô khách hàng sạn

Vậy là THANHMAIHSK tiếp tục reviews cho tới các bạn căn nhà đề“ Từ vựng giờ Trung chuyên nghiệp ngành Kinh doanh”, nhanh tay để kịp ghi lại và ôn luyện chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng nhằm sử dựng Khi quan trọng nhé!


THANHMAIHSK hiện nay tổ chức triển khai những khóa giờ Trung dành riêng cho công ty bao hàm toàn bộ những ngành nghề ngỗng như sale, thương nghiệp, văn chống nhà xưởng,…xem cụ thể tại:

Khóa học tập giờ Trung doanh nghiệp 

hoặc nhằm lại vấn đề sau đây, những Tư vấn viên của Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục gọi năng lượng điện tư vấn khiến cho bạn về trong suốt lộ trình học tập giờ Trung tương thích nhất!

Xem thêm: out of sheer curiosity là gì

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY