điểm danh tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: điểm danh tiếng anh là gì

điểm danh

gọi tên

Điểm danh là hành vi biên chép hoặc ghi lại list thương hiệu của những người dân xuất hiện hoặc ko xuất hiện nhập một group, lớp học tập, cuộc họp, hoặc ngẫu nhiên sự khiếu nại hoặc hoạt động và sinh hoạt này.

1.

Giáo viên điểm danh nhằm đánh giá coi ai xuất hiện nhập lớp.

The teacher took roll gọi đồ sộ kiểm tra who was present in the classroom.

Xem thêm: gluconeogenesis là gì

2.

Trong buổi họp của doanh nghiệp, người vận hành vẫn tổ chức điểm danh nhằm đảm nói rằng toàn bộ nhân viên cấp dưới đều xuất hiện.

During the company meeting, the manager conducted a roll gọi đồ sộ ensure that all employees were in attendance.

Chúng tớ nằm trong học tập một vài cụm kể từ nhập giờ Anh đem ý nghĩa sâu sắc điểm danh nha!

- attendance check: Attendance kiểm tra is carried out for every class in this course. (Việc điểm danh được tiến hành cho từng tiết nhập khóa huấn luyện này.)

- nose check: I did the nose kiểm tra and it seems lượt thích one puppy is missing. (Tôi vẫn điểm cút điểm lại nhưng mà chừng như còn sót thất lạc một nhỏ xíu cún.)

- head count: I’ll vì thế a quick head count and then go order. (Tôi tiếp tục điểm đầu người thời gian nhanh gọn gàng rồi cút gọi số phía trên.)

Xem thêm: rapid mode là gì