địa chỉ trong tiếng anh là gì

Bản dịch của "địa chỉ" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: địa chỉ trong tiếng anh là gì

chevron_right

địa chỉ nhằm gửi thư {danh}

Bản dịch

expand_more What is your address?

VI

sự ghi địa chỉ {danh từ}

VI

địa chỉ nhằm gửi thư {danh từ}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đòi văn cảnh của "địa chỉ" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: moodle là gì

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "mail address" vô một câu

When requests are made electronically, remember vĩ đại include your postal mail address.

This can be your mobile number or any unique mail address.

I'm not giving up though -- there's apparently a mail address for refunds -- will send them a letter with tickets.

Xem thêm: wikipedia là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "địa chỉ" vô giờ Anh