đế giày tiếng anh là gì

Bản dịch của "đế giày" nhập Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: đế giày tiếng anh là gì

chevron_right

Bản dịch

VI

đinh đế giày {số nhiều}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "crampons" nhập một câu

There was lots of rock climbing, which deadened my crampons, sánh they didn't work at all well on the ice after that.

The crampons, safety systems, and jackets all go in my pack.

He understood the climbers had been moving through the couloir unroped but using crampons and appropriate ice tools.

Xem thêm: 500ae là gì

The crampons bite into the top of the frozen waterfall.

Crampons are essentially high quality ice creepers that are customized for climbing.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "đế giày" nhập giờ đồng hồ Anh

đế ý cho tới một yếu tố cần thiết động từ

đế chế La Mã thần thánh danh từ

dải domain authority quấn xung quanh mép mũi giầy danh từ

Xem thêm: half an hour nghĩa là gì