dây dọi là gì

Bạn đang xem: dây dọi là gì

Tìm

nd. Dây với buộc một vật nặng nề ở đầu bên dưới, nhằm xác lập phương trực tiếp đứng.

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: gluconeogenesis là gì

dây dọi

 • Plumb-line


 bob
 • cục chì thừng dọi: plumb bob
 • hòn chì ở thừng dọi: plumb bob
 •  gravity weight
   lead
 • dây dọi của công nhân xây: mason's lead
 • dây dọi đo sâu: sounding lead
 • dây dọi thám thính sâu: lead lathe
 • dây dọi kéo dài: extension lead
 •  perpendicular
   plumb
  Giải quí VN: 1. địa điểm của một vật hay là 1 cấu tạo trực tiếp đứng khi được xác lập vì thế một thừng dọi 2. thiết lập hoặc demo một địa điểm ví dụ.
  Giải quí EN: 1. of or relating vĩ đại the position of an object or structure that is vertical, as determined by a plumb bob.of or relating vĩ đại the position of an object or structure that is vertical, as determined by a plumb bob.2. vĩ đại establish or test for such a position.vĩ đại establish or test for such a position.
 • cục chì thừng dọi: plumb bob
 • cục chì thừng dọi: plumb bod
 • độ nghiêng thừng dọi: plumb line deflection
 • hòn chì ở thừng dọi: plumb bob
 • không theo đòi thừng dọi: off plumb
 • nivô với thừng dọi: plumb level
 • vạch của thừng dọi: plumb line
 • xây ghép thừng dọi: plumb bond
 •  plumb bob
 • cục chì thừng dọi: plumb bob
 • hòn chì ở thừng dọi: plumb bob
 •  plumb line
 • độ nghiêng thừng dọi: plumb line deflection
 • vạch của thừng dọi: plumb line
 •  plumb wire
   plumb-line
 • dấu hiệu lối thừng dọi: plumb-line sign
 • đường thừng dọi: plumb-line
 •  plummet
 • dây dọi tự động ghi: self-recording plummet
 •  plump (noun)
   upright
   vertical

  dây dọi thám thính sâu

   sounding line

  đường thừng dọi

   plump line

  nivô (có) thừng dọi

   gravity level

  Xem thêm: half an hour nghĩa là gì