đánh giá tiếng anh là gì

Bản dịch của "đánh giá" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: đánh giá tiếng anh là gì

Bản dịch

Bài tè luận/bài viết/luận án này tiếp tục nghiên cứu/đánh giá/phân tích...

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

VI

đánh giá bán sai {động từ}

VI

Xem thêm: ete là gì

đánh giá bán thấp {danh từ}

VI

việc tấn công giá {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "đánh giá" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Bài tè luận/bài viết/luận án này tiếp tục nghiên cứu/đánh giá/phân tích...

Xem thêm: celebrity là gì

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "đánh giá" vô giờ Anh

đánh chân vô ngựa động từ