đại lý tiếng anh là gì

Đại lý là thuật ngữ kinh tế tài chính sử dụng như là một trong hành động thương nghiệp, Từ đó mặt mũi kí thác đại lý và mặt mũi đại lý thỏa thuận hợp tác việc mặt mũi đại lý nhân danh bản thân mua sắm hoặc bán sản phẩm mang đến mặt mũi kí thác đại lý nhằm hưởng trọn thù oán lao.

1.

Công ty với rộng lớn 1200 đại lý nhỏ lẻ bên trên toàn nước.

The company has more than vãn 1200 retail agencies nationwide.

Xem thêm: sat test là gì

2.

Chúng tôi là đại lý độc nhất.

Ngoài agency, còn rất có thể dùng những kể từ vựng sau nhằm chỉ đại lý nè!

- concessionaire: The stadiums are small, and this means no seat is too far from a beer concessionaire. - Các Sảnh chuyển động đều nhỏ, Có nghĩa là kể từ số chỗ ngồi cho tới đại lý cung cấp bia không thực sự xa xôi.

- dealer: I work for a furniture dealer. - Tôi thao tác làm việc cho 1 đại lý thiết kế bên trong.

- agent: She was meeting agents. - Cô ấy đang được gặp gỡ những đại lý.

Xem thêm: standard deviation là gì