đã từng tiếng anh là gì

Cấu trúc be used to Tức là vẫn quen thuộc với cùng một việc, hiện tượng lạ gì cơ. hầu hết người thông thường lầm lẫn be used đồ sộ với cấu hình get used đồ sộ. Vì thế, hãy nằm trong Langmaster phân biệt vô nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: đã từng tiếng anh là gì

1. Cấu trúc be used to

null

Cấu trúc be used to

1.1 Cấu trúc

+/ Cấu trúc khẳng định: S + To be + used đồ sộ + V-ing/Noun 

-/ Cấu trúc phủ định: S + not + tobe + used đồ sộ + V-ing/Noun

?/ Cấu trúc nghi kị vấn: Tobe + S + used đồ sộ + V-ing/Noun?

Như vậy, cấu hình be used đồ sộ V = cấu hình be used đồ sộ Ving. Lúc này thì used tiếp tục là một tính kể từ, đồ sộ là một giới kể từ.

1.2 Cách dùng

Câu trúc be used to là cấu hình dùng làm thao diễn mô tả một vụ việc, hiện tượng lạ gì này đã quen thuộc rất nhiều lần hoặc sở hữu kinh nghiệm tay nghề. Sự việc, hiện tượng lạ này thân thuộc hoặc trở ngại gì với các bạn nữa.

Ví dụ: 

- I am used đồ sộ getting up early in the morning (Tôi vẫn quen thuộc với việc dậy sớm vô buổi sáng).

- He didn't complain about the noise next door. He was used đồ sộ it (Anh tao ko than thở phiền về giờ ồn mặt mũi quán ăn xã nữa. Anh tao vẫn quen thuộc với nó rồi).

Xem thêm:

=> HIỂU NGAY CẤU TRÚC WITHOUT CÙNG LANGMASTER

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC CAN COULD TRONG TIẾNG ANH

2. Cấu trúc used đồ sộ V

null

Cấu trúc used to 

2.1 Cấu trúc

Cấu trúc used đồ sộ V dùng làm duy nhất thói quen thuộc, một hành vi thông thường xuyên xẩy ra vô quá khứ và lúc này không hề nữa. Nó thông thường chỉ được dùng ở quá khứ đơn.

+/ Cấu trúc khẳng định: S + used đồ sộ + V 

-/ Cấu trúc phủ định: S + didn’t + use đồ sộ + V

?/ Cấu trúc nghi kị vấn: Did (not) + S + use đồ sộ + V

Ví dụ: 

- When David was young, he used đồ sộ swim once a day (Khi David còn nhỏ, anh ấy thông thường bơi lội một lượt từng ngày).

- I used đồ sộ smoke a lot (Tôi từng hút thuốc lá cực kỳ nhiều).

- Did he use đồ sộ work in the office very late at night? (Anh tao sở hữu thông thường hoặc thao tác vô văn chống cực kỳ trễ vô ban đêm không)?

- We didn't use đồ sộ get up early when we were children (Chúng tôi ko từng dậy sớm lúc còn là những đứa trẻ em.)

2.2 Cách dùng

  • Cấu trúc used đồ sộ V dùng nhằm thao diễn mô tả thói quen thuộc, một việc vô quá khứ, tuy nhiên lúc này các bạn không hề thao tác cơ nữa.

Ví dụ: 

- We used đồ sộ live there when I was a child (Chúng tôi từng sinh sống ở cơ Lúc tôi còn là một trong đứa trẻ).

- I used đồ sộ walk đồ sộ work when I was younger (Tôi từng hoặc đi dạo cho tới doanh nghiệp Lúc tôi còn trẻ).

  • Cấu trúc used đồ sộ V dùng nhằm thao diễn mô tả biểu hiện, tình trạng vô quá khứ tuy nhiên không hề tồn bên trên nữa. Thường được thể hiện tại vày những động kể từ thể thực trạng thái như: have, believe, know và lượt thích.

Ví dụ: 

- I used đồ sộ Like The Beatles but now I never listen đồ sộ them (Tôi từng quí group The Beatles tuy nhiên lúc này tôi không hề nghe nhạc của mình nữa.)

- He used đồ sộ have long hair but nowadays his hair is very short (Anh tao từng nhằm tóc nhiều năm tuy nhiên dạo bước này anh ấy nhằm tóc cực kỳ cộc.)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

=> CÁCH DÙNG THE SAME TRONG CẤU TRÚC SO SÁNH VÀ BÀI TẬP

3. Cấu trúc get used to

null

Cấu trúc get used to

3.1 Cấu trúc

Cấu trúc get used đồ sộ V dùng làm thao diễn mô tả sự đã dần dần quen thuộc với cùng một hiện tượng lạ, vụ việc.

+/ Cấu trúc khẳng định: S + get used đồ sộ + N/V-ing

-/ Cấu trúc phủ định: S + trợ động kể từ + not + get used đồ sộ + N/ V-ing

?/ Cấu trúc nghi kị vấn:  Trợ động kể từ + S + get used đồ sộ + N/V(ing)?

Ví dụ: 

- I got used đồ sộ getting up early in the morning (Tôi vẫn từ từ quen thuộc với việc thức dậy sớm vô buổi sáng).

- He is used đồ sộ swimming every day (Anh ấy vẫn quen thuộc với việc lên đường bơi lội từng ngày).

- I didn't understand the accent when I first moved here but I quickly got used đồ sộ it. ( Lần trước tiên gửi cho tới trên đây, tôi vẫn không hiểu biết được tiếng nói ở vùng này tuy nhiên giờ tôi vẫn nhanh gọn lẹ quen thuộc dần dần với nó).

- She has started working nights and is still getting used đồ sộ sleeping during the day. ( Cô ấy chính thức thao tác vô đêm hôm và dần dần quen thuộc với việc ngủ xuyên suốt ngày).

Xem thêm: mrai là gì

- I have always lived in the country but now I'm beginning đồ sộ get used đồ sộ living in the đô thị. (Tôi luôn luôn sinh sống ở miền quê tuy nhiên giờ trên đây tôi chính thức dần dần quen thuộc với việc sinh sống ở trở nên phố).

3.2 Cách dùng

Cấu trúc get used đồ sộ V dùng nhằm thao diễn mô tả quy trình dần dần quen thuộc với cùng một hành vi, thói quen thuộc chắc chắn.

Ví dụ: I am still getting used đồ sộ sleeping during the day and working at night.

(Tôi vẫn đang khiến quen thuộc với việc ngủ vô buổi ngày nhằm thực hiện ca đêm)

ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập dượt và đáp án

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu hình used đồ sộ V nhằm hoàn thành xong những câu sau đây.

1. Diane doesn't travel much now. She used đồ sộ travel a lot, but she prefers đồ sộ stay at home page these days.

2. Liz .... a motorbike, but last year she sold it and bought a xế hộp.

3. We came đồ sộ live in London a few years ago. We .... in Leeds.

4. I rarely eat ice-cream now, but I .... it when I was a child.

5. Jim .... my best friend, but we aren't good friends any longer.

6. It only takes bu about 40 minutes đồ sộ get đồ sộ work now that the new road is open. It .... more than thở an hour.

7. There .... a khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

8. When you lived in Thủ đô New York, .... đồ sộ the theater very often?

Đáp án:

2. used đồ sộ have

3. used đồ sộ live

4. used đồ sộ eat

5. used đồ sộ be

6. used đồ sộ take

7. used đồ sộ be

8. used đồ sộ use đồ sộ go

BÀI TẬP 2: Sử dụng cấu hình "used to", "be used to" or "get used to" nhằm hoàn thành xong những câu sau

1. European drivers find it difficult đồ sộ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) đồ sộ school there, but now it's a factory.

3. I've only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they tự things round here.

4. When I first arrived in this neighborhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn't a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can't believe they are going đồ sộ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn't smoke at all!

8. Whenever all my friends went đồ sộ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

10. When Max went đồ sộ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He's a very open minded person.

Đáp án:

Question 1: get used đồ sộ driving.

Question 2: used đồ sộ go.

Question 3: am still not used đồ sộ.

Question 4: used đồ sộ live.

Question 5: am used đồ sộ finishing.

Question 6: never get used đồ sộ.

Question 7: used đồ sộ smoke.

Question 8: never used đồ sộ go.

Question 9: am used đồ sộ driving.

Question 10: got used đồ sộ living.

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu trúc be used to nằm trong bài xích tập dượt nhằm các bạn thực hành thực tế. Hy vọng với bài học kinh nghiệm phía trên tiếp tục khiến cho bạn hiểu rộng lớn về cấu hình này. Dường như, nếu như bạn hiện nay đang bị tổn thất gốc giờ Anh, gặp gỡ yếu tố về sự việc kiến tạo suốt thời gian học tập cho chính mình thì nên ĐK ngay lập tức khóa huấn luyện bên trên Langmaster nhé.

Xem thêm:

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

  • 5 PHÚT THÀNH THẠO CẤU TRÚC LET, LETS VÀ LET’S TRONG TIẾNG ANH
  • CẤU TRÚC MUST VÀ HAVE TO: CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN HAY NHẤT