consolidated financial statements là gì

Bài 2 của Series chỉ dẫn tự động học tập ACCA F7 Financial Reporting: Chủ đề “Consolidated financial statements” – Phần 1

Bạn đang xem: consolidated financial statements là gì

Đây ko cần chủ thể trước tiên tuy nhiên chắc chắn là là chủ thể khó khăn nhất của môn F7 Financial Reporting. Lý tự vì sao bản thân chính thức với chủ thể này?

 • Đây là chủ thể cần thiết nhất vì thế gần như là luôn luôn xuất hiện nay vô đề thi
 • Chủ đề này mang ý nghĩa tổng quát tháo gom tất cả chúng ta sở hữu ánh nhìn tổng thể về toàn cỗ những tiêu chí bên trên BCTC

Chủ đề này ứng với Chương 7 – Chương 10 vô sách của BPP. Và tất cả chúng ta tiếp tục dò xét hiểu chủ thể này qua chuyện những phần sau:

Phần 1 – Kiến thức tổng quan
Phần 2 – Cách lập BCĐKT thích hợp nhất
Phần 3 – Cách lập BCKQHĐKD thích hợp nhất
Phần 4 – Lập BCTC thích hợp nhất lúc sở hữu doanh nghiệp lớn liên kết kinh doanh, liên kết
Phần 5 – Các dạng bài bác tập dượt thông thường gặp
Phần 6 – Các lỗi sai phổ biến

Phần 1 – Kiến thức tổng quan

1. Báo cáo tài đó là gì?

Bạn này vẫn học tập môn F3 có thể tiếp tục thân quen gì với định nghĩa này.

Theo IAS 1, những doanh nghiệp lớn phải tạo 1 cỗ rất đầy đủ BCTC tối thiểu 1 lần/năm bao gồm:

 • Bảng bằng vận kế toán tài chính (“A statement of financial position”;
 • Báo cáo thành phẩm hoạt động và sinh hoạt sale (“A statement of profit and loss and other comprehensive income”)
 • Báo cáo Lưu gửi chi phí tệ (“A statement of cash flows”);
 • Báo cáo thay cho thay đổi vốn liếng ngôi nhà chiếm hữu (“A statement of changes in equity”);
 • Thuyết minh BCTC (“Notes”)

Trong phạm vi của chủ thể này: tất cả chúng ta tiếp tục triệu tập kiểm tra 2 loại report trước tiên. Dưới đó là ví dụ về BCĐKT. Vì chủ thể này của tất cả chúng ta là về BCTC thống nhất. Do vậy tất cả chúng ta cần hiểu BCTC là gì trước lúc dò xét hiểu về thống nhất.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 30.JUNE.2018

ASSETS $000 Sách BPP
Non-current assets
Property plant & equipment  50,000 Chương 3 & 5
Intangible assets  30,000 Chương 4 & 5
Investment in subsidiaries  100,000
Right-of-use asset  20,000 Chương 12
 200,000
Current assets
Inventories  35,000 Chương 14
Receivables  10,000 Chương 6
Cash  32,000
 77,000
Total assets  277,000
LIABILITIES & EQUITY $000
Owner’s equity
Ordinary shares  147,000
Retained earnings  40,000
 187,000
Liabilities
Long-term liabilities Chương 11
10% loan stock  20,000
12% loan stock  30,000
Lease liability  20,000 Chương 12
Current liabilities
Account payable  30,000
Accrued expenses  10,000 Chương 13
Taxation  50,000 Chương 15
 90,000
Total equity & liabilities  277,000

2. Giới thiệu về Báo cáo tài chủ yếu thống nhất (“Consolidated financial statements”)

(1) “Consolidated Financial Statements” là gì?

Hiện ni càng ngày càng xuất hiện nay nhiều những giao dịch thanh toán thống nhất sale trong những công ty.

Hợp nhất kinh doanh: là giao dịch thanh toán nhưng mà 1 bên mua sắm (“the acquirer”) đạt được quyền kiểm soát 1 hoặc nhiều công ty không giống (“the acquiree”).

Sau giao dịch thanh toán này, mặt mũi mua sắm là doanh nghiệp lớn u (“parent”) và bị đơn mua sắm là doanh nghiệp lớn con cái (“subsidiary’).

Theo IFRS 10: doanh nghiệp lớn u sẽ có được trách móc nhiệm lập 1 cỗ BCTC phản ánh tình hình tài chủ yếu của tất cả doanh nghiệp lớn u và toàn bộ những doanh nghiệp lớn con cái như một thực thể độc nhất.

Bộ BCTC này sẽ tiến hành gọi là “Báo cáo tài chủ yếu thích hợp nhất” (“Consolidated financial statements”).

(2) Phân biệt BCTC thống nhất (“Consolidate financial statements”) & BCTC riêng biệt (“Individual financial statements”):

Khi mặt mũi mua sắm cầm quyền trấn áp bị đơn mua sắm thì Mé mua sắm trở thành công xuất sắc ty u. Mé bị mua sắm là doanh nghiệp lớn con cái. Chúng tao tiếp tục có: BCTC riêng biệt của doanh nghiệp lớn u, BCTC riêng biệt của doanh nghiệp lớn con cái và BCTC thống nhất.

BCTC thống nhất tiếp tục phản ánh tình hình tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn u & doanh nghiệp lớn con cái bên trên góc nhìn 2 doanh nghiệp lớn này là một trong những thể thống nhất (Tập đoàn). Mặc cho dù “Tập đoàn” này không tồn tại tư cơ hội pháp nhân nhưng mà chỉ là một trong những đơn vị chức năng report. Nói cách thứ hai, BCTC thống nhất tiếp tục song lập với BCTC riêng biệt của doanh nghiệp lớn u & doanh nghiệp lớn con cái.

Xem thêm: 500ae là gì

(3) Khi này thì B trở thành công xuất sắc ty con cái của A? Hay doanh nghiệp lớn con cái (“subsidiary”) là gì?

Công ty con cái là doanh nghiệp lớn bị trấn áp vày 1 doanh nghiệp lớn không giống. Như vậy cốt lõi yếu tố Khi thống nhất tiếp tục là: xác lập mặt mũi mua sắm sở hữu đạt được quyền kiểm soát hoặc không?

A (công ty mẹ) thông thường sở hữu quyền trấn áp B (công ty con) lúc mua phần rộng lớn cổ phiều (kèm quyền biểu quyết). Hoặc khi:

 • A sở hữu quyền chỉ định, bến bãi miễn những member cơ bản của B
 • A sở hữu guyền phân bổ những quyết sách tài chủ yếu và hoạt động và sinh hoạt của B vì thế quyền lợi của A
 • A sở hữu những quyền không giống – to hơn quyền biểu quyết so với B theo dõi thoả thuận
(4) Các tình huống ko cần thiết lập BCTC thống nhất (“Consolidated Financial Statements”)

1 doanh nghiệp lớn u tiếp tục không nhất thiết phải lập BCTC thích hợp nhất lúc & chỉ Khi thoả mãn toàn bộ những ĐK sau:

 • Công ty u bị chiếm hữu một trong những phần rộng lớn (“partially owned subsidiary”) hoặc toàn cỗ (“wholly-owned subsidiary”) vày 1 doanh nghiệp lớn không giống. Và những ngôi nhà chiếm hữu của doanh nghiệp lớn này đang được thông tin & ko phản đối việc doanh nghiệp lớn u ko lập BCTC thống nhất.
 • Cổ phiếu của doanh nghiệp lớn u ko được giao thương mua bán rộng thoải mái (không cần doanh nghiệp lớn niêm yết)
 • Công ty u đang được ko vô quy trình tạo ra đầu tư và chứng khoán rời khỏi thị trường
 • Công ty u của doanh nghiệp lớn u vẫn tạo ra BCTC rộng thoải mái theo dõi quy quyết định của IFRSs. Theo cơ, những doanh nghiệp lớn con cái được thống nhất hoặc giám sát và đo lường theo dõi độ quý hiếm hợp lý và phải chăng tuân theo dõi IFRS 10.
(5) Khi này 1 doanh nghiệp lớn con cái được loại ngoài BCTC thích hợp nhất (“Consolidated Financial Statements”)?

Việc loại trừ 1 doanh nghiệp lớn ngoài BCTC thống nhất là dụng cụ nhằm những “tập đoàn” loại trừ những vấn đề xấu xa ngoài report của tớ. Do vậy, quy quyết định về yếu tố này đang được thay cho thay đổi thật nhiều nhằm càng ngày càng ngặt nghèo rộng lớn. Hiện tại: 1 doanh nghiệp lớn con cái chỉ được loại trừ ngoài BCTC thích hợp nhất lúc doanh nghiệp lớn u bị mất quyền kiểm soát bên trên doanh nghiệp lớn con cái cơ.

3. Nguyên tắc cộng đồng Khi lập BCTC hợp nhất (“Consolidated Financial Statements”)

(1) Chính sách nối tiếp toán

BCTC thống nhất được lập bên trên cơ sở vận dụng quyết sách kế toán tài chính thống nhất cho những giao dịch thanh toán và sự khiếu nại nằm trong loại trong mỗi yếu tố hoàn cảnh tương tự động vô toàn Tập đoàn. Nếu dùng những quyết sách kế toán tài chính không giống, doanh nghiệp lớn con cái cần sở hữu kiểm soát và điều chỉnh phù hợp trước lúc dùng cho tới thống nhất.

(2) Kỳ nối tiếp toán

BCTC riêng biệt của doanh nghiệp lớn u và doanh nghiệp lớn con cái dùng nhằm thống nhất cần được lập cho tới cùng một kỳ kế toán tài chính.

Trong tình huống sở hữu kỳ kế toán tài chính không giống, những doanh nghiệp lớn con cái rất có thể lập những BCTC bổ sung cập nhật theo dõi kỳ kế toán tài chính của Group.

Nếu ko được, BCTC của doanh nghiệp lớn con cái vẫn rất có thể được dùng. Miễn là khoảng cách trong những kỳ report không thực sự 3 mon.

Khi BCTC của một doanh nghiệp lớn con cái được lập theo dõi kỳ kế toán tài chính không giống, những giao dịch thanh toán & sự khiếu nại trọng yếu hèn thời điểm giữa kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp lớn con cái với doanh nghiệp lớn u cần được được kiểm soát và điều chỉnh trước lúc thống nhất.

(3) Date of inclusion/exclusion

Kết trái khoáy hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp lớn con cái cần được tiến hành BCTC thích hợp nhất kể từ thời điểm ngày doanh nghiệp lớn u cầm quyền trấn áp doanh nghiệp lớn con cái. Và loại trừ ngoài BCTC thống nhất vào trong ngày doanh nghiệp lớn u thực sự xong xuôi quyền trấn áp doanh nghiệp lớn con cái.

Vâỵ là vẫn xong xuôi những kỹ năng và kiến thức tổng quát tháo. Trong bài bác tiếp sau tất cả chúng ta tiếp tục dò xét hiểu 10 bước lập BCĐKT thống nhất. Các các bạn theo dõi dõi nhé!

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì