cháu họ tiếng anh là gì

Cháu bọn họ là con cháu của anh ấy người mẹ bọn họ của tôi.

1.

Tôi tiếp tục bắt gặp con cháu bọn họ của tôi chuyến thứ nhất.

I will meet my nephew and niece for the first time.

2.

Tôi mua sắm một không nhiều kẹo caramel mang đến con cháu bọn họ của tôi.

Xem thêm: leaflet là gì

I bought a piece of caramel for my nephew and my niece.

Cùng học tập tăng một trong những kể từ vựng giờ đồng hồ anh về mới con cái con cháu nè!

- grandchildtren: những con cháu (của ông bà)

- granddaughter: con cháu gái (của ông bà)

- grandson: con cháu trai (của ông bà)

- nephew: con cháu trai (của cô/ dì/ chú/...)

- niece: con cháu gái (của cô/ dì/ chú/...)

Xem thêm: filerepmalware là gì