câu tiếng anh là gì

Ví dụ về phong thái dùng

Câu chất vấn liệu... (hay không) vẫn và đang được là câu chất vấn túc trực nhập giới Chuyên Viên xuyên suốt thời hạn vừa mới đây.

Bạn đang xem: câu tiếng anh là gì

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

Từ bại, câu chất vấn được đề ra là: thực hiện thế này... hoàn toàn có thể tác động...?

The central question then becomes: how might… affect…?

Để trả lời câu chất vấn này, tao hoàn toàn có thể kiểm tra...

To answer this question, we begin by taking a closer look at…

Tôi mong muốn chất vấn mộ số câu chất vấn về bảo đảm hắn tế.

I would lượt thích lớn ask some questions about the health insurance.

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

Nếu ông/bà với câu chất vấn gì tăng, vui mừng lòng tương tác với tôi qua chuyện e-mail hoặc điện thoại cảm ứng.

I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or Điện thoại tư vấn bủ if you have further questions.

tìm được câu vấn đáp chủ yếu xác

to hit the nail on the head

thừa nước đục thả câu

to fish in troubled waters

Xem thêm: :v có nghĩa là gì