câu nói tiếng anh là gì

VIETNAMESE

câu nói

Bạn đang xem: câu nói tiếng anh là gì

ngạn ngữ

Câu phát biểu là những nội dung được truyền đạt bởi vì ngôn từ và công thức truyền mồm.

1.

Như sở hữu câu nói: "Đừng kiểm đếm gà của người sử dụng trước lúc bọn chúng nở."

As the saying goes: "Don't count your chickens before they hatch."

2.

Xem thêm: 500ae là gì

Đó là 1 trong mỗi lời nói yêu thương quí của u tôi.

It was one of my mother's favorite sayings.

Chúng tao nằm trong học tập những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể “các loại câu nói” vô giờ đồng hồ Anh nha!

- saying (câu nói): I hate T-shirts with sayings on them. (Tôi ghét bỏ phân mục áo thun sở hữu chan chứa những lời nói in bên trên áo lắm.)

- idiom (thành ngữ): Most people think that you have đồ sộ remember idioms when learning a new language. (Hầu không còn quý khách đều cho là các bạn nên ghi nhớ không còn những trở nên ngữ lúc học một ngôn từ mới nhất.)

Xem thêm: mrai là gì

- proverb (ngạn ngữ): As the proverb says: ""No pain, no gain"" (Như câu ngạn ngữ vẫn nói: Lửa test vàng, nguy hiểm test mức độ.)

- motto (phương châm): Moderation in all things is my motto. (Tôn chỉ của tôi là nỗ lực đều đặn vô tất cả.)

- maxim (châm ngôn): A good maxim is never out of season. (Một câu châm ngôn hay là không khi nào không còn thời.)