cảm ơn tiếng đức là gì

“Cảm ơn” có thể nói rằng là một trong những kể từ phổ biến nhất lúc tiếp xúc. Có nhiều cách thức biểu đạt không giống nhau nhằm thể hiện tại được tâm trí của khách hàng. Chúng tôi trình làng cho tới chúng ta những cơ hội trình bày câu nói. “Cảm ơn” không giống nhau vì thế giờ Đức.

Xem thêm: acca là gì

1 Danke! Cảm ơn! 2 Danke schön! Cảm ơn rất rất nhiều! 3 Vielen Dank! Xin cám ơn! 4 Ich möchte dir danken, … Tôi mong muốn gửi câu nói. cám ơn cho tới các bạn,… 5 Es ist dir zu verdanken, dass … Phải cảm ơn các bạn, vì… 6 Danke sehr! Cảm ơn các bạn rất rất nhiều! 7 Ich weiß es wirklich zu schätzen. Tôi thực sự cảm kích về vấn đề đó. 8 Ich freue mich sehr über Ihre Hilfe bei meinem Projekt. Tôi thực sự cảm kích việc các bạn đã hỗ trợ tôi vô dự án công trình này 9 Ich bin dankbar, dich als Freund zu haben có người các bạn như cậu tôi rất rất phấn khởi. 10 Keine Worte können meine Wertschätzung ausdrücken không ngôn kể từ này rất có thể biểu diễn mô tả được sự cảm kích của tôi. 11 Wie kann ich dir das jemals danken? Tôi biết cám ơn các bạn thế này đây? 12 Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll. Tôi ko biết nên cảm ơn các bạn ra sao về sự cơ. 13 Ich bin sehr dankbar. Tôi thực sự rất rất hàm ơn. 14 Vielen herzlichen Dank. Cảm ơn các bạn thật nhiều. 15 Ich schätze es wirklich. Tôi thực sự rẩt cảm kích. 16 Danke vielmals! Cám ơn rất rất nhiều! 17 Tausend Dank! Ngàn chuyến cám ơn bạn! 18 Ich bin Ihnen für … sehr dankbar. Mình rất rất hàm ơn các bạn vì thế … 19 Sie sind mein Held. Bạn là kẻ hùng của tôi. 20 Du hast meinen Tag gerettet! Bạn thiệt tuyệt vời! 21 Wie nett von dir! Bạn chất lượng tốt quá! 22 das hättest du nicht tun sollen. Ôi đúng ra các bạn ko cần thiết thực hiện vậy. 23 Ich bin sehr dankbar. Tôi vô nằm trong hàm ơn. 24 Ohne Ihre Unterstützung konnte ich nicht … Nếu không tồn tại các bạn giúp sức, tôi đang không thể… 25 Ich möchte mich bedanken. Tôi mong muốn tỏ bày sự cảm kích của tôi. 26 Ich đanke dir aufrichtig. Tôi rất cảm ơn các bạn. 27 Dank dir. Cảm ơn. 28 Danke lặng Voraus! Cảm ơn trước nhé! 29 Ich schulde dir viel. Tôi đem ơn các bạn nhiều lắm. 30 Besten Dank lặng Voraus. Cảm ơn nhiều trước nhé! 31 Ich schule dir was. Tôi nợ các bạn chuyến này. 32 Ich muss Ihnen für meinen Erfolg danken. Tôi với thành công xuất sắc thời điểm hôm nay là nhờ các bạn. 33 Ich weiß nicht, wie ich meinen Dank ausdrücken soll. Tôi ko biết nên thể hiện tại lòng cảm tạ của tôi ra sao. 34 Danke nochmals! Một lần tiếp nữa cảm ơn bạn! 35 Du bist mein Lebensretter. Bạn là phúc tinh của cuộc sống tôi. 36 Du hast mein Leben gerettet. Bạn tiếp tục cứu vãn tôi đấy. 37 Ich werde niemals deine Freundlichkeit vergessen. Tôi sẽ không còn lúc nào quên lòng chất lượng tốt của khách hàng. 38 Ich danke Ihnen von ganzem Herzen Cảm ơn các bạn vì thế toàn bộ trái khoáy tim. 39 Du hast mir sehr geholfen. Bạn tiếp tục giúp sức tôi thật nhiều. 40 vielen Dank dass Sie sich Zeit genommen haben. Cảm ơn vì thế tiếp tục dành riêng thời hạn. 41 Danke, dass du domain authority bist. Cảm ơn vì thế các bạn tiếp tục ở cơ. 42 Danke für das Kompliment. Cám ơn vì thế câu nói. tán tụng. 43 ich würde dich ví gerne mehr Dankbarkeit zeigen, nur weiß ich nicht wie. Tôi rất rất mong muốn cảm ơn các bạn nhiều hơn nữa thế, tuy nhiên tôi ko biết thực hiện thế này. 44 Wie nett von dir, mir zu helfen. Bạn thiệt chất lượng tốt vì thế đã hỗ trợ tôi. 45 Danke, dass du es ermöglicht hast, Cảm ơn vì thế tiếp tục khiến cho nó phát triển thành thực sự. 46 Danke für Ihre Unterstützung. cảm ơn sự tương hỗ của bạn 47 Ich wäre ohne dich verloren. Tôi tiếp tục rất có thể lạc lối nếu như không tồn tại các bạn. 48 Danke, dass Du immer hinter mir stehst. Cảm ơn vì thế khi này ở cơ phía sau tôi. 49 Danke für alles. Cảm ơn vì thế toàn bộ. 50 Ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können. Tôi tiếp tục chẳng với người sát cánh đồng hành này chất lượng tốt rộng lớn các bạn. 51 Ich bin ví dankbar für das, was du getan hast. Tôi rất rất cảm ơn vì thế những gì các bạn đã từng. 52 Danke für Ihr Verständnis. Cảm ơn tiếp tục hiểu cho tới tôi.

Bạn đang xem: cảm ơn tiếng đức là gì