by the time là gì

Là cụm kể từ xuất hiện tại nhiều vô cả giờ Anh tiếp xúc và thi tuyển, by the time là một trong những liên kể từ trở thành đặc biệt không xa lạ so với chúng ta học tập giờ Anh. Tuy nhiên, nhiều chúng ta thiếu hiểu biết nhiều không còn toàn cỗ cơ hội dùng và cấu hình đúng mực của cụm kể từ này. Trong nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay, FLYER tiếp tục ra mắt cho những bé bỏng những kiến thức và kỹ năng có lợi và chuẩn chỉnh xác nhất nhằm nắm chắc By the time là gì. Hãy nằm trong mày mò nhé!

1. By the time là gì?

By the time là gì?
By the time là gì?

“By the time” là một trong những liên kể từ chỉ thời hạn, với nghĩa giờ Việt là “lúc mà/ vô khi mà/ vô thời gian mà…” Hoặc cũng hoàn toàn có thể hiểu nghĩa của chính nó là “trước khi mà/trước khi mà…”.

Bạn đang xem: by the time là gì

By the time với tác dụng nhấn mạnh vấn đề trật tự trước và sau của nhì hành vi vô quá khứ hoặc tương lai: “vào khi mà” hành vi A xẩy ra, hành vi B đang được xẩy ra từ xưa ê rồi.

Ví dụ:

 • By the time I finished the exercise, all of my class-mate had left.

Vào khi tuy nhiên bản thân trả triển khai xong không còn bài bác tập luyện, thì chúng ta nằm trong lớp của tớ đang được về không còn.

 • By the time you decide to tướng buy this bag, they will have sold it.

Lúc tuy nhiên cậu ra quyết định mua sắm cái túi ê, thì chúng ta đang được cung cấp nó rồi.

2. Cách người sử dụng By the time

Cách người sử dụng By the time
Cách người sử dụng By the time

By the time được dùng để làm thiết lập một điểm cuối hoặc phạm vi kết thúc đẩy, ý chỉ rằng điều gì này đã xẩy ra hoặc là tiếp tục xẩy ra sớm hơn/ vì thế với thời hạn đang được nói đến. 

By the time luôn luôn luôn xuất hiện ở 1 trong các nhì mệnh đề của một câu phức. Mệnh đề có by the time sẽ ở thì lúc này đơn hoặc thì quá khứ đơn, và mệnh đề sót lại tiếp tục đem thì lúc này triển khai xong, thì sau này triển khai xong hoặc thì quá khứ triển khai xong.

2.1. Cấu trúc By the time thì lúc này đơn

Khi cút với thì lúc này đơn, công thức “By the time” như sau:

By the time + S1 + V1(thì lúc này đơn), S2 + V2(thì sau này đơn/ sau này trả thành)

Cụ thể là:

Đối với động kể từ to tướng be:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V2(nguyên thể ko to)

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V2(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time we are in Ho Chi Minh thành phố, Tony will be there, too.

Khi tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi xuất hiện ở TP.HCM Xì Gòn, Tony cũng tiếp tục ở ê.

 • By the time Rosie is 18, she will live in a place far away from trang chính. 

Khi Rosie tròn trặn 18 tuổi hạc, cô ấy tiếp tục sinh sống ở một điểm xa cách ngôi nhà.

Công thức By the time thì lúc này đơn. By the time là gì
Công thức By the time thì lúc này đơn

Đối với động kể từ thường:

By the time + S1 + V1(s/es), S2 + will + V2((nguyên thể ko to))

By the time + S1 + V1 (s/es),  + will have + V2(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time you read this letter, I will be in London. 

Khi độc giả được bức thư này, thì tôi đang được ở London.

Kiểm tra chuyên môn bên trên chống đua ảo FLYER

2.2. Cấu trúc By the time thì quá khứ đơn

Công thức By the time ở thì quá khứ đơn được sử dụng với mục tiêu nhấn mạnh vấn đề một hành vi nào là ê vô quá khứ xẩy ra thì đang được với hành vi không giống xẩy ra từ xưa ê.

Công thức By the time thì quá khứ đơn. By the time là gì?
Công thức By the time thì quá khứ đơn

Với động kể từ to tướng be:

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I was very exhausted, I had finished that important project. 

Tôi đang được đặc biệt mệt rũ rời khi triển khai xong dự án công trình cần thiết ê.

Với động kể từ thường:

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I arrived, the store had already closed. 

Vào khi tôi cho tới thì siêu thị một vừa hai phải tạm dừng hoạt động.

 • By the time Anna went to tướng Jenny’s trang chính, she had gone to tướng the shopping center.

Khi Anna cho tới ngôi nhà Jenny thì cô ấy đã đi được cho tới trung tâm thương nghiệp rồi

Cùng liếc qua Clip sau nhằm làm rõ rộng lớn cách sử dụng của “by the time” là gì nhé:

By the time là gì? Cách người sử dụng cấu hình By the time?

3. Lưu ý khi sử dụng cấu hình By the time

Lưu ý khi dùng by the time

3.1. Mệnh đề chứa chấp cấu hình “By the time” cũng hoàn toàn có thể được đẩy rời khỏi sau, song lốt “,” thân thuộc 2 mệnh đề sẽ tiến hành vô hiệu hóa.

Ví dụ:

 • They had finished telling the story by the time I went to tướng class

Họ đang được kể đoạn mẩu truyện vô khi tuy nhiên tôi cho tới lớp.

3.2. Trong mệnh đề không tồn tại “by the time” cũng đều có tình huống người trình bày dùng động kể từ to tướng be ở thời quá khứ đơn, chứ không người sử dụng quá khứ triển khai xong. Mục đích nhằm thể hiện tại khác lạ một chút ít về mặt mày ý nghĩa sâu sắc.

Ví dụ:

 • I had eaten all the food by the time Jenny was there. 

Lúc tuy nhiên Jenny xuất hiện ở ê, tôi đang được ăn không còn thực phẩm.

 • By the time I was there, they were very tired.

Lúc tuy nhiên tôi xuất hiện ở ê, chúng ta đang được đặc biệt mệt mỏi.

-> Động kể từ to tướng be ở trên đây ko được phân chia ở quá khứ triển khai xong, vì thế ý của những người trình bày ko nên “họ” đang được ở vô biểu hiện mệt rũ rời rồi trước lúc hero “tôi” xuất hiện thì chúng ta đã không còn mệt mỏi (ý nghĩa nếu như người sử dụng thì quá khứ trả thành) mà mỗi khi “tôi” xuất hiện thì “họ” vẫn đang được ở vô biểu hiện mệt rũ rời.

3.3. Trong thì quá khứ triển khai xong, By the time = Before. Cách người sử dụng của before vô tình huống này tương tự động với By the time.

Ví dụ:

 • By the time Rosie went to tướng John’s trang chính, he had gone to tướng school.

Khi Rosie cho tới ngôi nhà John thì cậu ấy đã đi được cho tới ngôi trường rồi.

= Before Rosie went to tướng John’ trang chính, he had gone to tướng school.

Trước khi Rosie cho tới ngôi nhà John thì cậu ấy đã đi được cho tới ngôi trường rồi.

4. Phân biệt cấu hình By the time với những cấu hình khác

Ngoài cấu hình “By the time” rời khỏi, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng những liên kể từ vô giờ Anh chỉ thời hạn không giống. Tuy nhiên, với từng cấu hình không giống nhau lại sở hữu cách sử dụng và mục tiêu nhấn mạnh vấn đề không giống nhau.

4.1. Phân biệt cấu hình “By the time” với “When”

Mặc cho dù cả hai đều đem ý tức thị “vào thời gian, khi,…”, tuy nhiên khi dùng vô câu thì cấu hình “by the time” và “when” lại được dùng để làm thể hiện tại cường độ, với mục tiêu nhấn mạnh vấn đề không giống nhau. Cụ thể là:

By the timeWhen
Được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề chừng đúng mực về thời hạn, thời gian khi xẩy ra vụ việc.

Ví dụ:
By the time
I went to tướng Henry’s trang chính, he had gone to tướng bed.
Khi tớ cho tới ngôi nhà Henry thì cậu ấy đã đi được ngủ rồi.

Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề nội dung của một hành vi vô thời gian trình bày, thời gian ở trên đây mang ý nghĩa hóa học chung quy.

Ví dụ:
When
I was a child, I usually went to tướng the market with my mother.
Khi còn là một trong những đứa trẻ em, tôi thông thường cút chợ cùng theo với u.

Phân biệt cấu hình by the time với when
Phân biệt cấu hình by the time với when

4.2. Phân biệt cấu hình “By the time” với “Until”

Cấu trúc “By the time”“until” ở vô giờ Anh đều đem ý tức thị “cho cho tới khi”. Tuy nhiên, cơ hội dùng của 2 cấu hình đó lại không giống nhau trọn vẹn, ví dụ là:

By the timeUntil
Thể hiện tại hành vi, vụ việc nào là này sẽ kết thúc đẩy khi một hành vi hoặc vụ việc không giống chính thức.

Ví dụ:
I will have finished this task by the time the teacher comes. 
Tôi tiếp tục triển khai xong bài bác tập luyện này khi gia sư cho tới.

Diễn mô tả một hành vi, vụ việc chỉ ra mắt khi một hành vi.

Ví dụ:
I can’t finish this task until the director comes. 
Tôi ko thể triển khai xong bài bác tập luyện này cho tới khi gia sư cho tới.

Phân biệt cấu hình by the time với until
Phân biệt cấu hình by the time với until

4.3. Phân biệt cấu hình “By the time” với “By + time”

Ngoài rời khỏi, cấu hình “By the time” còn thường bị lầm lẫn với cấu hình “by + time”

Xem thêm: yahoo powered là gì

By the timeBy + time
Thể hiện tại hành vi, vụ việc nào là này sẽ kết thúc đẩy khi một hành vi hoặc vụ việc không giống chính thức.

Ví dụ:
I have finished my homework by the time class starts.
Tôi đang được triển khai xong bài bác tập luyện về ngôi nhà trước lúc chính thức giờ học tập.

Cấu trúc này được sử dụng với tức thị trước, hoặc bên trên 1 thời điểm ví dụ nào là ê.

Ví dụ:
You will have to tướng complete your homework by 3 PM today.
Bạn tiếp tục nên triển khai xong bài bác tập luyện về ngôi nhà trước 3h chiều ni.

Phân biệt cấu hình By the time với by + time
Phân biệt cấu hình By the time với by + time

4.4. Phân biệt cấu hình “By the time” và “At the time”

Nghe tương tự nhau và chỉ không giống 1 chữ, tuy nhiên nhì cấu hình “By the time” và “At the time” không giống nhau về phong thái người sử dụng như vậy nào? Hãy nằm trong theo gót dõi bảng phân biệt bên dưới nhé:

By the timeBy + time
– Nhấn mạnh trật tự trước sau của hành động: Hàng động A – đứng sau “by the time” xẩy ra sau thời điểm hành vi B – ở vế sót lại, đang được xẩy ra.

Ví dụ:
By the time
the opening match of the World Cup happened, it had stopped raining.
Khi trận cởi mùng World Cup chính thức thì trời đang được ngừng mưa.
-> Sự khiếu nại “trời ngừng mưa” xẩy ra trước việc khiếu nại “trận cởi mùng World Cup bắt đầu”.

– Cần cút nằm trong mệnh đề.

Ví dụ:
By the time you get here
, the film will have started.
Khi chúng ta cho tới trên đây thì bộ phim truyện đang được chính thức chiếu rồi.

– Thể hiện tại 2 hành động/ sự khiếu nại xẩy ra bên trên nằm trong một thời điểm vô quá khứ, ko nói đến việc trật tự trước – sau.

Ví dụ:
It was raining at the time the opening match of the World Cup happened.
Trời mưa khi ra mắt trận cởi mùng World Cup.
-> Không rõ ràng sự khiếu nại “trời mưa” xẩy ra trước hoặc sau sự khiếu nại “diễn rời khỏi trận cởi mùng World Cup”, chỉ biết là 2 sự khiếu nại này xẩy ra nằm trong một thời điểm.

– cũng có thể đứng 1 mình vô tình huống khắp cơ thể nghe & người trình bày đều rõ ràng về thời gian được nói đến.

Ví dụ:
I didn’t have any faith in myself at the time.
Tôi không tồn tại chút niềm tin cẩn nào là vô bạn dạng thân thuộc tôi bên trên thời gian đó.
-> “Thời điểm đó” ở trên đây đang được ngầm hiểu thân thuộc người nghe & người trình bày.

5. By the time là tín hiệu của thì nào?

Một thắc mắc được không hề ít chúng ta nhỏ quan hoài này đó là “by the time là tín hiệu của thì nào?”. Ngoài vào vai trò là liên kể từ chỉ thời hạn, đó cũng là một trong những trong mỗi tín hiệu chung chúng ta nhận thấy những thì. Được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề một hành vi đang được triển khai xong ở trở nên ở quá khứ, lúc này hoặc sau này. Bởi vậy, “By the time” là tín hiệu nhận thấy thì quá khứ triển khai xong hoặc sau này triển khai xong.

By the time là tín hiệu của thì gi
By the time là tín hiệu của thì gi

6. Bài tập luyện cấu hình By the time (có đáp án)

Bài tập luyện 1: Chọn đáp án chủ yếu xác 

Bài tập luyện 2: Chia động kể từ vô ngoặc nhằm trở nên câu đích.

Bài 3: Hoàn trở nên những câu sau dùng cấu hình “by the time”

Bài tập luyện 4: Các câu dùng cấu hình “by the time” sau đích hoặc sai?

Bài tập luyện 5: Chọn đáp án đích với cấu hình “by the time”

1.

2.

3.

4.

5.

Tổng kết

Bài ghi chép bên trên trên đây FLYER đang được hỗ trợ mang lại chúng ta những kiến thức và kỹ năng có lợi và thú vị. Hy vọng chúng ta đang được hiểu cấu hình và cơ hội dùng By the time là gì, na ná phân biệt với những cấu hình rất dễ gây lầm lẫn không giống.

1. By the time là gì?

By the time là liên kể từ chỉ thời hạn, Có nghĩa là “lúc mà/ vô khi mà/ vô thời gian mà/trước khi mà/trước khi mà…”.

2. Cách người sử dụng by the time?

Bổ nghĩa mang lại trạng kể từ chỉ thời hạn của mệnh đề chủ yếu, thực hiện rõ ràng nghĩa của câu.

3. By the time là thì gì?

By the time là tín hiệu của thì quá khứ triển khai xong hoặc sau này triển khai xong.

4. By the time + gì? Trước và sau by the time người sử dụng thì gì?

By the time + S1 + V1(thì lúc này đơn), S2 + V2(thì sau này đơn/ sau này trả thành)
By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V2 (nguyên thể)
By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V2(ed/PII)
By the time + S1 + V1(s/es), S2 + will + V2(nguyên thể )
By the time + S1 + V1 (s/es),  + will have + V2(ed/PII)
By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/PII)
By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ba u quan hoài cho tới luyện đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao mang lại con?

Để chung con cái xuất sắc giờ Anh ngẫu nhiên & đạt được số điểm tối đa trong những kì đua Cambridge, TOEFL…. tía u tìm hiểu thêm tức thì gói luyện đua giờ Anh mang lại trẻ em bên trên Phòng đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề đua demo Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ em thu nhận giờ Anh ngẫu nhiên & hiệu suất cao nhất với những chức năng tế bào phỏng game như thách đấu bạn hữu, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài bác rèn luyện ngắn ngủn,…

Trải nghiệm cách thức luyện đua giờ Anh khác lạ chỉ với không đến 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Xem thêm: catered to you là gì

Để được tư vấn thêm, vui lòng tương tác FLYER qua chuyện hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, phán xét về chống đua ảo FLYER

>>> Xem thêm:

 • Already là tín hiệu của thì nào? Toàn cỗ cách sử dụng CHI TIẾT NHẤT của Already
 • Since là tín hiệu của thì nào? Nắm vững vàng kiến thức và kỹ năng và những cách sử dụng của Since vô 5 phút
 • “At the moment” là thì gì? Khám đập những khuôn mẫu câu với “at the moment”
 • 12 thì vô giờ Anh: Đơn giản hóa toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về “thì” giúp cho bạn học tập thời gian nhanh, ghi nhớ lâu