bình chọn tiếng anh là gì

BÌNH CHỌN Tiếng anh là gì – nhập Tiếng anh Dịch

Bạn đang xem: bình chọn tiếng anh là gì

Ví dụ về dùng Bình lựa chọn nhập một câu và phiên bản dịch của họ

Mọi người cũng dịch

Kết trái khoáy đánh giá từ thời điểm ngày loại tư(

29 mon tư) nhập toàn thể.

Bài đăng hoặc phản hồi sẽ có được 5, 25,

hoặc 100 đánh giá.

A post or reply they created receives 5,

25 or 100 upvotes.

Tuy nhiên

năm ni CL chỉ sẽ có được 1% đánh giá.

Bình lựa chọn cho những mỏ vàng sẽ được tài trợ

và nhập cuộc nhập những quyền lợi tích cực kỳ sẽ tiến hành cảm biến kể từ mối cung cấp tài trợ cho những mỏ được lựachọn.

Vote for the gold mines to tướng be financed

and participate to tướng the active interests that will be perceived from funding given to tướng the selected mines.

Đồng thời cổng đánh giá của cuộc đua há rời khỏi nhằm nhận

nhữngbình chọn tới từ những người theo dõi xuất hiện bên trên hội ngôi trường.

At the same time, the voting portal of the competition opens to tướng receive votes from the audience present in the hall.

Bạn biết nhưng mà, hãy nhằm công ty chúng tôi đánh giá đoạn phim, hoàn toàn có thể là tăng nó vào list phân phát,

có thể là tiếp xúc với những tình nhân mến K18 không giống.

You know, let us vote on videos, maybe add them to tướng playlists,

possibly communicate with other K18 lovers.

Chúc chúng ta với những tích tắc hạnh phúc với phần mềm hình nền sinh sống hồ nước cá không tính tiền,

hãy đánh giá 5 sao nếu khách hàng mến nó.

Wish you have moments of fun with aquarium live wallpaper tiện ích không lấy phí,

Xem thêm: sat test là gì

please vote 5 stars if you lượt thích it.

Kết trái khoáy đánh giá được dựa vào doanh thu

và chỉ số lợi tức đầu tư bên trên vốn liếng công ty chiếm hữu của ngân hàng trong khoảng kể từ 3 cho tới 5 năm thường xuyên.

The voting results are based on revenue

and profit index on the bank’s owner equity within 3 to tướng 5 consecutive years.

Khi chúng ta xóa làm hồ sơ, toàn bộ bài xích đăng, phần thưởng, đánh giá và ĐK của các bạn sẽ bị ngắt link vĩnh viễn ngoài làm hồ sơ.

When you delete your profile, all of your posts, awards, votes, and subscriptions will be permanently disassociated from your profile.

Messi nhận 46 điểm đối với 38 điểm của Van Dijk và

36 điểm của Ronaldo ở vòng đánh giá cuối.

Messi received 46 points compared to tướng 38 points of Van Dijk and

36 points of Ronaldo in the final voting round.

Huobi đánh giá cho tới eosiosg11111, cochainworld và eospaceioeos nhằm thay đổi lấy 170,

150 và 50% lợi tức đầu tư tương ứng…”.

Huobi votes for eosiosg11111, cochainworld, and eospaceioeos in exchange for 170, 150,

and 50 percent of the returns respectively…”.

Phát hành vào trong ngày 24/ 06,

single bao hàm vé sự khiếu nại hợp tác và một thẻ bình chọn( với một trong những seri) cho tới single tiếp nối của mình.

Released on June 24,

the single include handshaking sự kiện ticket and a voting card(with a serial number) for their next single.

Kết quả: 1711, Thời gian: 0.015

Từng chữ dịch

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

bình bột bình bơm bình ca gregoriano bình cafe trojan bình canopic bình cung cấp khí bình cung cấp nước bình hóa học thải bình Chịu đựng áp lực đè nén bình cho tới nền nằm trong hòa thiên hà đánh giá bầu chọn cho tới đánh giá cho tới nội dung bài viết này đánh giá cho tới rudiger nhằm giành thắng lợi đánh giá của chúng ta và đã được đánh giá của các bạn sẽ được đánh giá của công ty chúng tôi đánh giá của xã hội đánh giá cuối đánh giá dựa đánh giá này

Truy vấn tự vị sản phẩm đầu

Vậy là tất cả chúng ta đang được thăm dò hiểu đoạn : BÌNH CHỌN Tiếng anh là gì – nhập Tiếng anh Dịch. tin tức bởi thphandangluu-danang tinh lọc và tổ hợp từ khá nhiều mối cung cấp đáng tin tưởng.

Xem thêm: essex corp là gì