bánh kẹp tiếng anh là gì

Bạn đang xem: bánh kẹp tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bánh kẹp" vô giờ Anh

bánh danh từ

English

 • cake

kẹp động từ

English

 • pinch
 • nip

kẹp danh từ

English

 • grip

bánh mì cặp danh từ

English

 • sandwich

cái cặp danh từ

English

 • claw
 • nipper

bánh răng danh từ

English

 • gear

bánh khía danh từ

English

 • gear

bánh xà chống danh từ

English

 • tablet

bánh tẻ danh từ

English

 • rice cake

bánh nướng danh từ

English

 • pastry

bánh lái danh từ

English

 • steering wheel
 • wheel

bánh đúc danh từ

English

 • rice cake

bánh xe cộ quạt nước danh từ

English

 • turbine

bánh xe cộ danh từ

English

 • wheel

bánh trà danh từ

English

 • patella

bánh bao nhỏ danh từ

English

Xem thêm: sat test là gì

 • bun