ban tổ chức tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: ban tổ chức tiếng anh là gì

ban tổ chức triển khai chương trình

board of program organization

NOUN

/bɔrd ʌv ˈproʊˌgræm ˌɔrgənəˈzeɪʃən/

program organization committee

Ban tổ chức triển khai công tác được hiểu là 1 group người thường xuyên phụ trách móc, sắp xếp, bố trí việc làm. Và tổ chức gửi gắm quyền, phân phối nguồn lực có sẵn vô tổ chức triển khai nào là tê liệt sao mang đến phải chăng nhất. Nhằm đạt được hiệu suất cao tối đa với tiềm năng cộng đồng và đã được đưa ra trước tê liệt.

1.

Xem thêm: wikipedia là gì

Cô ấy được mời mọc nhập cuộc ban tổ chức triển khai công tác hồi 3 mon trước.

She was invited to tướng be on the board of program organization 3 months ago.

2.

Bạn của cậu sở hữu nên là 1 trong những bộ phận của ban tổ chức triển khai chương trình?

Is your friend a part of the board of program organization?

Cùng phân biệt ban tổ chức triển khai sự khiếu nại và ban tổ chức triển khai công tác nha!

- Ban tổ chức triển khai công tác (Board of program organization) được hiểu là 1 group người thường xuyên phụ trách móc, sắp xếp, bố trí việc làm. Họ tổ chức gửi gắm quyền, phân phối nguồn lực có sẵn vô tổ chức triển khai nào là tê liệt sao mang đến phải chăng nhất nhằm mục đích đạt được hiệu suất cao tối đa với tiềm năng cộng đồng và đã được đưa ra trước tê liệt.

- Ban tổ chức triển khai sự khiếu nại (Board of sự kiện organization) là 1 group người tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt trong số nghành nghề dịch vụ xã hội, thương nghiệp, marketing, vui chơi giải trí, thể thao,… trải qua những mẫu mã như hội thảo chiến lược, hội nghị, họp báo, triển lãm, liên hoan tiệc tùng, …

Xem thêm: adsl là gì