bận rộn tiếng anh là gì

Bận rộn giờ Anh là busy, phiên âm là ´bɪzi. Bận rộn là một trong những tính kể từ dùng làm mô tả việc bận nhiều việc và một khi, việc này tiếp tục việc bại.

Bận rộn giờ Anh là busy, phiên âm là /'bɪzi/, một tính kể từ dùng làm mô tả việc tất cả chúng ta thực hiện nhiều việc và một khi, việc này tiếp tục việc bại.

Bạn đang xem: bận rộn tiếng anh là gì

Để sự vất vả của phiên bản thân thuộc đem nghĩa, chúng ta nên lập một list những điều thực hiện bạn thích bận, theo đuổi trật tự ưu tiên kể từ bên trên xuống bên dưới, tiếp sau đó thiết lập thời hạn thắt chặt và cố định nhằm triển khai những việc bận này.

Một số kể từ vựng giờ Anh tương quan cho tới bận rộn.

Full /ful/: Đầy.

Hectic /'hektik/: Tất nhảy.

Putter /´pʌtə/: Bận rộn xăng xít.

Occupy /'ɔkjuai/: Bận rộn với.

Fluster /´flʌstə/ : Sự vất vả.

Absorb /əb'sɔ:b/: Miệt giũa.

Engross /in´grous/: Mê mải.

Engaged /in´geidʒd/: Bận việc.

Một số khuôn mẫu câu giờ Anh về bận rộn.

He is very busy.

Xem thêm: ete là gì

Anh tớ cực kỳ vất vả.

He is as busy as a bee.

Anh ấy vất vả như 1 con cái ong.

The busiest khách sạn profession is July, August every year.

Nghề hotel vất vả nhất là mon tám thường niên.

Doctors are busy people.

Các chưng sĩ là những người dân vất vả.

She's busy with her homework.

Cô ấy bận việc làm trong nhà.

Please go away, can't you see I'm busy?

Xin anh chuồn chuồn, anh ko thấy tôi đang được bận hoặc sao?

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

She's busy writing letters.

Cô ấy đang được bận ghi chép thư.

Bài ghi chép bận rộn giờ Anh là gì được tổ hợp vì thế nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.