bàn phím tiếng trung là gì

Bàn phím PC vô giờ đồng hồ Trung là 键盘 /jiànpán/. Là một vũ trang loại máy tiến công chữ, dùng cơ hội bố trí những nút hoặc phím bấm nhằm hoạt động và sinh hoạt như đòn kích bẩy cơ học tập hoặc công tắc nguồn năng lượng điện tử.

Bạn đang xem: bàn phím tiếng trung là gì

Bàn phím PC vô giờ đồng hồ Trung là 键盘 /jiànpán/. Bàn thờ phím thời nay đang trở thành cách thức nhập liệu chủ yếu mang đến PC.

Một số kể từ vựng về bàn phím PC vô giờ đồng hồ Trung:

按钮 /Ànniǔ/: Nút.

笔记本电脑 /bǐjìběn diànnǎo/: Laptop.

键盘 /jiànpán/: Bàn phím.Bàn phím PC vô giờ đồng hồ Trung là gì

鼠标 /shǔbiāo/: Chuột.

调制解调器 /tiáozhìjiětiáoqì/: Modem.

鼠标按键 /shǔbiāo ànjiàn/: Nút loài chuột.

鼠标垫 /shǔbiāo diàn/: Bàn di chuột.

数据库 /shùjùkù/: Trung tâm tài liệu.

网络空间 /wǎngluò kōngjiān/: Không gian ngoan mạng.

剪贴板 /jiǎntiē bǎn/: Sở ghi nhớ tạm thời.

Xem thêm: wikipedia là gì

Một số ví dụ tiếng Trung về keyboard máy tính:

1. 网络空间是一个用于与别人分享储存在该空间数据的平台。

/wǎngluò kōngjiān shì yīgè yòng yú yǔ biérén fēnxiǎng chúcún zài gāi kōngjiān shùjù de píngtái./

Không gian ngoan mạng là điểm nhằm phân tách tiếp tục tài liệu được tàng trữ vô không khí bại liệt với những người không giống.

2. 键盘还有助于练习打字。

/jiànpán hái yǒu zhù yú liànxí dǎzì./

Bàn phím còn giúp chúng ta rèn luyện tiến công máy.

3. 通过剪贴板,使得在各种应用程序之间,传递和共享信息成为可能。

/tōngguò jiǎntiē bǎn, shǐdé zài gè zhǒng yìngyòng chéngxù zhī jiān, chuándì hé gòngxiǎng xìnxī chéngwéi kěnéng./

Thông qua loa bộ nhớ tạm thời, hoàn toàn có thể truyền và share vấn đề trong những phần mềm không giống nhau. 

Nội dung nội dung bài viết được biên soạn bởi vì đội hình OCA - Bàn phím PC vô giờ đồng hồ Trung là gì.

Xem thêm: tỉnh thành tiếng anh là gì