activity based costing là gì

Activity Based Costing (ABC) là 1 trong quy mô kế toán tài chính ngân sách, hùn những công ty quản lý và vận hành ngân sách dựa vào hoạt động và sinh hoạt thành phầm và cty. Vậy thực chất ABC là gì? ABC hoạt động và sinh hoạt thế nào là để giúp đỡ những công ty quản lý và vận hành chi phí? Trong bài xích thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta hãy nằm trong mò mẫm hiểu.

Bạn đang xem: activity based costing là gì

I. ABC là gì?

Như tất cả chúng ta đang được biết, Absorption Costing là cách thức tính ngân sách bằng phương pháp phân xẻ ngân sách phát triển công cộng bám theo và một tiêu chuẩn phân chia duy nhất. Activity based costing (ABC) là cách thức quản lý và vận hành ngân sách thay cho thế mang đến cách thức truyền thống lâu đời Absorption Costing.

ABC là cách thức tính ngân sách bằng phương pháp phân xẻ ngân sách phát triển công cộng nhờ vào cường độ dung nạp hoặc dùng những nguyên tố thực hiện đột biến ngân sách (cost drivers).

Một “cost driver” là 1 trong nguyên tố đem tác động xứng đáng nói tới ngân sách của hoạt động và sinh hoạt. Ví dụ:

II. Các bước của cách thức ABC

ABC được triển khai qua quýt 5 bước:

III. So sánh ABC với cách thức truyền thống lâu đời Absorption Costing

Trước khi đối chiếu tớ xét một ví dụ sau: 

Công ty Cooplan phát triển 4 thành phầm W, X, Y và Z. tin tức ngân sách dùng mang đến kỳ phát triển vừa phải kết đôn đốc như sau:

Biết ngân sách nhân lực trực tiếp/ giờ là $5. Chi tiêu phát triển công cộng như sau:

Tính ngân sách cho từng thành phầm bám theo 2 cách thức ABC và Absorption Costing biết bám theo cách thức Absorption Costing, ngân sách SXC được phân chia bám theo số giờ nhân lực thẳng.

Lời giải:

1. Theo cách thức Absorption Costing

Do ngân sách SXC được phân chia bám theo số giờ nhân lực thẳng nên trước không còn cần thiết tính tổng số giờ nhân lực thẳng mang đến toàn cỗ những sản phẩm:

10*1 + 10*3 + 100*1 + 100*3 = 440 (giờ)

Chi phí SXC phân chia cho 1 giờ là: 30,800/440 = 70 ($/giờ).

Từ cơ, tớ tính được ngân sách cho từng thành phầm như sau:

2. Theo cách thức ABC

 • Bước 1: Xác tấp tểnh các hoạt động tương hỗ ngôi nhà yếu

Có 4 hoạt động và sinh hoạt tương hỗ đa phần mang đến hoạt động và sinh hoạt phát triển thành phầm gồm những: set-up, biến hóa thời gian ngắn, xúc tiến bộ và bán sản phẩm, xử lý NVL.

 • Bước 2: Phân xẻ ngân sách SXC cho những hoạt động và sinh hoạt hỗ trợ:
  • Set-up: $10,920
  • Biến thay đổi ngắn ngủn hạn: $3,080
  • Xúc tiến bộ và buôn bán hàng: $9,100
  • Xử lý NVL: $7,700
 • Bước 3: Chọn cost driver cho từng hoạt động
  • Cost driver của hoạt động và sinh hoạt set-up, xúc tiến bộ và bán sản phẩm, xử lý NVL là số chuyến phát triển nhập kỳ.
  • Cost driver của hoạt động và sinh hoạt biến hóa thời gian ngắn là số giờ nhân lực thẳng.
 • Bước 4: Tính tỷ trọng phân chia mang đến từng cost driver
  • Set-up: $10,920/14 = $780/lần sản xuất
  • Biến thay đổi ngắn ngủn hạn: $3,080/440 = $7/ giờ
  • Xúc tiến bộ và buôn bán hàng: $9,100/14 = $650/ chuyến sản xuất
  • Xử lý NVL: $7,700/14 = $550/ chuyến sản xuất
 • Bước 5: Tính ngân sách SXC cho từng hoạt động và sinh hoạt từng SP = Tỷ lệ phân bổ*số cost driver


Từ cơ, tớ tính được ngân sách cho từng thành phầm như sau:

Ta thấy thành quả tính bám theo 2 cách thức là trọn vẹn không giống nhau.

Cụ thể, đó là ngân sách SXC/ sản phẩm:

Xem thêm: bereal là gì

Nguyên nhân đó là bởi việc phân chia ngân sách phát triển công cộng cho những thành phầm. Theo cách thức Absorption Costing, tuy nhiên cấu trở thành tạo thành ngân sách phát triển công cộng bao hàm 4 loại ngân sách (set-up, biến hóa thời gian ngắn, xúc tiến bộ bán sản phẩm và xử lý NVL) tuy nhiên bọn chúng đều được phân chia bám theo một tiêu chuẩn có một không hai là số giờ nhân công, kéo đến những thành phầm đem con số thấp (W và X) bị phân chia vượt lên không nhiều ngân sách SXC, thành phầm đem con số cao (Z) bị phân chia rất nhiều ngân sách SXC.

Kết trái khoáy là làm công việc mang đến chi phí/ thành phầm thiếu hụt đúng mực. Khi tấp tểnh giá thành, doanh nghiệp chắc chắn là có khả năng sẽ bị lỗ ở thành phầm W, X và Y nhưng mà ko biết vì như thế xác lập chi phí/ thành phầm vượt lên thấp.

ABC đang được giải quyết và xử lý được điều này, ABC đánh giá phân chia 4 loại ngân sách cấu trở thành ngân sách SXC bên trên bám theo tiêu chuẩn không giống nhau, dựa vào nguyên tố gì tác động đa phần cho tới loại ngân sách này, ví dụ đang được nêu bên trên 3 phía trên.

Như vậy, tớ đem bảng đối chiếu về nhị cách thức này như sau:

IV. Bài tập luyện áp dụng

Which of the following statements about activity based costing are true?

A. The cost driver for quality inspection is likely vĩ đại be batch size

B. The cost driver for materials handling and despatch costs is likely vĩ đại be the number of orders handled

C. In the short run rẩy, all the overhead costs for an activity vary with the amount of cost driver for the activity

D. A cost driver is an activity based cost

Phân tích đề

Nội dung nào là nói tới cost driver nhập quy mô ABC là đúng?

A. Cost driver của hoạt động và sinh hoạt đánh giá unique rất có thể là quy tế bào lô

B. Cost driver của hoạt động và sinh hoạt xử lý và vận trả NVL rất có thể là con số lô hàng được xử lý

C. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ngân sách SXC cho 1 hoạt động và sinh hoạt thay cho thay đổi bám theo con số cost driver của hoạt động

D. Một cost driver là 1 trong ngân sách dựa vào hoạt động

Lời giải B

A sai vì như thế cost driver của hoạt động và sinh hoạt đánh giá unique rất có thể là con số của thành phầm được phát triển hoặc con số lô được phát triển. Việc lựa lựa chọn quy tế bào lô là cost driver mang đến hoạt động và sinh hoạt đánh giá unique là ko phù hợp vì như thế tiếp tục kéo đến kỹ năng quy tế bào lô vĩ đại thì ngân sách phân chia nhiều, bé nhỏ thì phân chia không nhiều ngân sách tuy nhiên thực tiễn hoạt động và sinh hoạt đánh giá unique thông thường được triển khai bám theo một tiến độ chắc chắn, quy tế bào lô vĩ đại hoặc bé nhỏ đều nên triển khai không thiếu thốn quá trình đánh giá.

B đích vì như thế con số đơn đặt mua được xử lý rất có thể là nguyên tố tác động chủ yếu cho tới hoạt động và sinh hoạt xử lý và vân trả NVL. Càng nhiều lô hàng thì sẽ càng đòi hỏi nhiều ngân sách xử lý và vậ trả NVL

C sai vì như thế ko nên toàn bộ ngân sách SXC đều thay cho thay đổi bám theo con số cost driver , một vài loại ngân sách là thắt chặt và cố định.

D sai vì như thế Activity based cost là cách thức đem dùng cho tới cost driver

Author: Hadtt

Xem thêm: like new và brand new là gì