7 Hai vị anh hùng dân tộc – Nguyễn Trãi và Triệu Quang Phục mới nhất

Các vị tướng hay các bậc anh hùng xưa nay luôn được người đời nhớ tới và khen ngợi. Vì bản tính dũng cảm, quyết tâm chiến thắng kẻ thù – những kẻ cướp nước và hơn hết thảy, họ đều là những con người có lòng nồng nàn yêu nước sâu sắc. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hai nhân vật lớn trong lịch sử Việt Nam ta đó là: Nguyễn Trãi và Triệu Quang Phục.

Cuộc chiến đầm Dạ Trạch ( Triệu Quang Phục )

Triệu Quang Phục người huyện Chu Diên, là con của Triệu Túc, một người có lòng yêu nước, không chịu khuất phục nhà Lương. Triệu Quang Phục nổi tiếng giỏi võ nghệ

Triệu Túc là danh tướng của nước Vạn Xuân, được phong làm Thái Phó trông coi việc binh. Ông đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương. Cha con Triệu Quang Phục là một trong những người đầu tiên tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Triệu Quang Phục theo cha đi đánh giặc và có công. Là một tướng trẻ có tài nên được Lý Nam Đế tin dùng làm Tả tướng quân.

  • Đầu năm 545, quân nhà Lương xâm lược nước ta, cuộc kháng chiến của nhà Tiền Lý thất bại

Lý Nam Đế phải ẩn tránh ở động Khuất Lão ( thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay ) và giao binh quyền cho Triệu Quang Phục. Vốn thông thuộc vùng sông nước Chu Diên, ông quyết định thay đổi phương thức tác chiến cũ là phòng ngự, cố thụ, tập trung lực lượng quyết chiến với địch

Ông đưa hơn một vạn quân từ miền núi về đồng bằng, lập căn cứ kháng chiến ở Dạ Trạch ( bãi Màn Trò, Khoái Châu, Hưng Yên ). Đó là vùng đầm lầy ven sông Hồng, lau sậy um lùm.Giữa đầm là bãi phù sa rộng, có thể làm ăn sinh sống được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó đi lại. Phải dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt theo mấy con lạch nhỏ mới có thể tới được.

Triệu Quang Phục đóng quân ở bãi đất nổi ấy. Ngày ngày, quân sĩ cùng nhau luyện tập. Ban ngày tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người. Đến đêm nghĩa quân mới kéo thuyền ra đánh các trại giặc, cướp được nhiều chiến lợi phẩm khởi nghĩa lâu dài.

Đến khi nghe tin Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục bèn xưng Vương, lấy tên là Triệu Việt Vương. Nhân dân kính phục suy tôn ông là Dạ Trạch Vương ( Vua Đầm Đêm ).

Ông giữ vững căn cứ Dạ Trạch và liên tục tập kích đánh địch. Đến năm 550, nhà Lương xảy ra loạn Hầu Cảnh, thế giặc suy yếu. Triệu Việt Vương từ căn cứ Dạ Trạch mở cuộc tấn công lớn, giết được tướng giặc là Dương Sàn, thu thành Long Biên, khôi phục lại nền độc lập nước nhà.

Cuộc chiến đầm Dạ Trạch ( Triệu Quang Phục )
Cuộc chiến đầm Dạ Trạch ( Triệu Quang Phục )

Thế nhưng, về sau ông thất bại vì tin lời cầu hòa của Lý Phật Tử ( vốn là tướng của Lý Nam Đế, từng đem quân gây chiến với ông ), ông chia cho y một phần đất và còn kết mối thông gia. 

  • Năm 571, Lý Phật Tử phản bội đem quân đánh úp Triệu Quang Phục chiếm lại toàn bộ đất đai. Lý Phật Tử đánh thắng Triệu Quang Phục không phải vì tài ba mà vì âm mưu với người thân để nắm bắt cơ hội thuận lợi hơn..

Nhân dân tôn kính lập miếu thờ ông ở cửa biển Đại Nha. Triệu Quang Phục được các vua đời sau sắc phong là Minh Đạo Hoàng đế và phong ” Thánh Liệt Thần Vũ ”

Trả thù nhà, rửa hận cho nước ( Nguyễn Trãi )

Nguyễn Trãi, sinh ra ở Thăng Long, cha của ông là Nguyễn Ứng Long ( tức Nguyễn Phi Khanh ). Khi Nguyễn Trãi lên 5 tuổi, mẹ ông mất và ông cùng cha về sống tại làng Nhị Khê.

Năm 1400, để cứu vãn tình hình nước nhà đang bị khủng hoảng trầm trọng, Hồ Quí Ly lật đổ nhà Trần lên làm vua. Ông cho cải cách chính sách hạn nô, hạn điền, tổ chức lại giáo dục, thi cử và y tế. Khi Hồ Quí Ly cho tổ chức kỳ thi Thái học sinh. Nguyễn Trãi là một trong hai mươi người đỗ tiến sĩ khóa đầu tiên. Ông được cử giữ chức Ngự sử, còn cha ông đỗ bảng nhãn từ năm 1374, cũng được bổ nhiệm vào Hán lâm Viện.

Năm 1406, quân Minh sang xâm lược nước ta. Nhà Hồ đem quân ra chống cự nhưng đã bị đánh bại. Cha con Hồ Quí Ly và một số triều thần, trong đó có Nguyễn Phi Khanh đã bị bắt và đưa về phương Bắc. Nghe tin cha bị bắt, Nguyễn Trãi cùng em trai khóc theo cha đến tận cửa Nam Quan. Nguyễn Phi Khanh nói:

– Con là người có học, có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới là đại hiếu

Nguyễn Trãi nghe lời cha. Về đến thành Đông Quan, ông bị quân Minh bắt. Thượng thư nhà Minh là Hoàng Phúc biết Nguyễn Trãi là một nhân vật có tài, tìm cách dụ dỗ, nhưng ông kiên quyết không theo giặc. Ông tìm cách vượt vòng vây của giặc, tìm gặp thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn, trao cho Lê Lợi bản chiến lược đánh đuổi quân Minh mà sử sách gọi là Bình Ngô sách: ” Hiến mưu trước nước lớn, không nói đến việc đánh thành, ,mà lại khéo nói đến việc đánh vào lòng người ”.

Bình ngô đại cáo Nguyễn Trãi
Bình ngô đại cáo Nguyễn Trãi

Lê Lợi khen chiến lược của Nguyễn Trãi là đúng, và ông đã vận dụng chiến lược này để đánh quân Minh. Từ đây, Lê Lợi thường giữ Nguyễn Trãi bên cạnh mình để cùng bàn mưu kế đánh quân Minh.

Lê Lợi lập bản doanh ở bến Bồ Đề ( Gia Lâm ). Tại đây, ông cho dựng một cái chòi cao ngang bằng tháp Báo Thiên ở Đông Quan. Lê Lợi ngồi tầng thứ nhất của chòi, Nguyễn Trãi ngồi tầng thứ hai và luôn trao đổi ý kiến với nhau.

  • Năm 1437, khi vua Lê cử ông lập ra lễ nhạc, ông tâu: ” Dám mong Bệ hạ rủ lòng yêu thương và chăn nuôi muôn dân khiến cho trong thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn giận oán sầu …” ” Giữ được cái gốc của nhạc là không có tiếng oán sầu của muôn dân ”.

Nguyễn Trãi sống giản dị, liêm chính. Nhà của ông ở Đông Quan là túp lều tranh. Khi ông cai quản công việc quân dân ở hải đảo Đông Bắc, nhà của ông ở Côn Sơn ” bốn mặt trống trải, xác xơ chỉ có sách là giàu thôi ”.

Nhờ đường lối ngoại giao và địch vận khéo léo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi, quân Lam Sơn không mất xương máu mà hạ được nhiều thành.

  • Năm 1442, vì vụ án ” Lệ Chi Viên ”, cả họ nhà ông bị tru di tam tộc khiến cho người đương thời vô cùng thương tiếc.
  • Năm 1464, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng quan tước và tìm hỏi con cháu còn sót lại.
Nguyễn Trãi tâm hồn và sự nghiệp của ông mãi là vì sao sáng
Nguyễn Trãi tâm hồn và sự nghiệp của ông mãi là vì sao sáng

Nguyễn Trãi là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Ông là anh hùng dân tộc, là nhà tư tưởng, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nước ta. Ông để lại cho đời sau nhiều tác phẩm có giá trị. Tâm hồn và sự nghiệp của ông mãi là vì sao sáng như Lê Thánh Tông truy tặng: ” Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo ” ( Lòng Ức Trai sáng như sao Khuê ).

Kết luận

Cả Nguyễn Trãi và Triệu Quang Phục đều là những vị anh hùng, nhân vật lịch sử lớn trong lịch sử Việt Nam ta.

30 views