33 Suy nghĩ về câu tục ngữ Nhàn cư vi bất thiện mới nhất

Suy nghĩ về câu tục ngữ Nhàn cư vi bất thiện

Bài làm

1.   Mở bài

Sống ở trên đời phải biết lao động. Lao động để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình và giúp ích xã hội. Lao động để khẳng định giá trị của bản thân, không lao động, rỗi nghề dễ sinh ra những thói hư tật xấu, nên tục ngữ có câu: “Nhàn cư vi bất thiện”.

2.   Thân bài

a.   Giải thích

Sống nhàn nhã, không có công việc làm, dễ nảy sinh những suy nghĩ và việc làm không tốt đẹp. Câu tục ngữ khuyên chúng ta phải lao động không nên sống quá rỗi rảnh.

b.   Lời dạy trên rất đúng

–     Khi làm việc tâm trí ta sẽ tập trung vào công việc để đạt đến kết quả. Và chỉ có công việc giúp ta vận dụng trí óc, những suy nghĩ hướng tới điều tốt đẹp. Nếu như rỗi rảnh, thời gian quá dư thừa khiến người ta dễ có những suy nghĩ, hành động lệch lạc.

–     Những kẻ phạm pháp, trộm cắp… thường xuất phát từ thành phần “vô công rỗi việc”. Trong cuộc sống họ không hướng để phục vụ, trong tư tưởng của họ không được ổn định vì vậy với thời gian dài nhàn nhã họ dễ sinh ra những thói hư tật xấu.

c.   Mở rộng vấn đề

–     Có làm việc, lao động ta không có thời gian chết để nảy sinh những suy nghĩ hành động sai lầm giúp tư tường ta ổn định, hướng tới những điều hay tốt. Lao động cũng giúp ta được thoải mái hơn trong cuộc sống. Qua lao động, con người sẽ khẳng định được năng lực, giá trị.

–     Vậy mà vẫn có những kẻ sợ lao động, lười biếng lao động, những kẻ đó là mầm mong để gây nên những điều xấu xa cho xã hội, cho con người. Họ là những kẻ thích hưởng thụ, sống sung sướng mà không chịu lao động đáng được luật pháp nghiêm trị.

–     Một bộ phận không nhỏ thanh niên la cà, chơi bời, tụ tập và dẫn đến những việc làm vô bổ, thậm chí phạm pháp.

–     Phát xuất từ lời dạy trên, nên ngày nay có những người ý thức được trách nhiệm của mình nên đã tham gia vào công tác từ thiện nhằm rút ngắn bớt thời gian rỗi rảnh để hướng vào công việc ích nước lợi dân. Đây là điều đáng hoan nghênh.

3.   Kết bài

–     Cần phải tự tạo cho mình có cuộc sống tốt đẹp, hòa nhập vào công cộng. Lao động chân tay hay trí óc đều giúp ta có tư tưởng lành mạnh, hướng thiện. Đây là bài học về quan niệm sống ở đời.