29 Soạn bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ lớp 10 mới nhất

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ chính là một trong những phương thức giao tiếp quan trọng nhất của con người. Thông qua giao tiếp con người có thể trao đổi được thông tin, tri thức cũng như tình cảm. Dưới đây chính là bài soạn bài Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ mà Giải Văn mang đến cho các bạn, hi vọng các em có một buổi học tốt!

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Bài làm

Hướng dẫn soạn bài

1, Em hiểu như thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ chính là hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm cũng như về thông tin giữa con người với con người trong xã hội. Chúng ta có thể nhận thấy được giao tiếp cũng lại có thể được thực hiện bằng nhiều loại phương tiện và chính trong đó ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất.

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ bao gồm hai quá trình cơ bản đó chính là quá trình sản sinh (quá trình phát – nói, viết) và thêm nữa đó cũng chính quá trình nhận (đọc, nghe). Chúng ta có thể nhận thấy được cũng chính với hai quá trình này có quan hệ tương tác mật thiết với nhau.

2. Tất cả các nhân tố trong HĐGT bằng ngôn ngữ: 4 nhân tố chính dưới đây:

– Nhân vật giao tiếp: Nhân vật giao tiếp bao gồm người nói và người nghe.

– Nội dung giao tiếp chính là những thông tin trong văn bản nói, viết

– Mục đích, hoàn cảnh giao tiếp: Đó chính là thời gian, không gian, văn hóa, lịch sử, xã hội,…

– Phương tiện và cách thức giao tiếp.

GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

1. Hãy đọc đoạn văn bản (mục 1.1 SGK trang 14) và trả lời câu hỏi dưới đây:

a. Hoạt động giao tiếp được văn bản trên ghi lại diễn ra giữa nhân vật giao tiếp nào? Hai bên có cương vị và quan hệ với nhau như thế nào?

b. Trong giao tiếp, các nhân vật lần lượt đổi vai cho nhau như thế nào?

c. Hoạt động giao tiếp trên diễn ra trong hoàn cảnh nào?

d. Hoạt động giao tiếp trên hướng vào nội dung gì?

e. Mục đích của hoạt động giao tiếp là gì?

Trả lời:

a. Chúng ta đều nhận thấy được chính các nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp mà văn bản trên ghi lại gồm những người như Vua Trần Nhân Tông, các bô lão và những người khác và không được nói cụ thể.

b. Chính trong hoạt động giao tiếp trên thì mỗi người đều nhận thấy được về người nói và người nghe luôn đổi vai cho nhau luân phiên. Ngay chính từ lúc đầu vua Trần Nhân Tông cũng là người nói với các bô lão là người nghe. Và sau đó, các bô lão lại là người nói rằng: Xin bệ hạ cho đánh, hay câu: Thưa, chỉ có đánh, câu “Đánh! Đánh!”.

Thông qua đây cũng chính người nói đầu tiên là vua Trần Nhân Tông thực hiện hành động đó là trịnh trọng hỏi. Thế rồi khi mà mọi người đáp lại trở thành người nói thì cũng lại có được một hành động như cũng thật xôn xao, tranh nhau nói. Cho đến lần thứ hai, thì nhà vua trở thành người nói, động tác kèm theo, tất cả các điều này dường như cũng đã lại báo hiệu tư cách người nói là. Nhà vua lúc này đây cũng đã nhìn những khuôn mặt đẹp lồng lộng, hỏi lại lần nữa, tất cả những người nghe là các bô lão cho đến cuối cùng trở thành người nói qua hành động được nêu đó là “… tức thì, muốn miệng một lời”.

c. Hoàn cảnh giao tiếp

– Địa điểm: Chính tại điện Diên Hồng.

– Thời gian: Khi mà vào thời nhà vua Trần Nhân Tông. Khi đó, nước ta đang bị đế quốc Nguyên – Mông đe dọa xâm lăng bờ cõi nước ta.

d. Có thể nhận thấy được cũng chính hoạt động giao tiếp trên hướng vào nội dung: Đó chính là việc thảo luận nhiệm vụ quốc gia hệ trọng, nhất là khi có giặc ngoại xâm xâm lăng nước ta. Chính những vấn đề cụ thế trong hoạt động giao tiếp trên là nên hòa tức là đầu hàng hay nên đánh?

e. Chính cuộc giao tiếp trên nhằm mục đích đó chính là lời kêu gọi các bô lão, thông qua các bô lão để động viên cũng như có ý muốn khích lệ toàn dân quyết tâm đánh giặc cứu nước.

>>> Thông qua đây chính mục đích giao tiếp đó đã đạt được một cách mĩ mãn.

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ lớp 10

2. Khi đọc các câu hỏi (mục 1. 2 SGK trang 15) và thực hiện các yêu cầu sau đây:

a. Thông qua văn bản đó, hoạt động giao tiếp diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp nào?

b. Hoàn cảnh tiến hành hoạt động giao tiếp là gì?

c. Nội dung giao tiếp

d. Mục đích giao tiếp

e. Phương tiện ngôn ngữ và cách thức tổ chức văn bản có gì nổi bật.

Trả lời:

a. Các nhân vật giao tiếp

Người viết sách giáo khoa và giáo viên, học sinh toàn quốc đều tham gia giao tiếp và họ cũng là những người có độ tuổi từ 65 trở xuống đến 15 tuổi. Nhất là từ giáo sư, tiến sĩ đến học sinh lớp 10 THPT.

b. Hoàn cảnh: Hoàn cảnh là nhà trường, có chương trình học, lại có tổ chức, kế hoạch dạy học thật đúng đắn.

c. Nội dung

Có thể nhận thấy được chính các bộ phận cấu thành của văn học Việt Nam. Đồng thời cũng đã lại phác họa tiến trình phát triển của lịch sử văn học, thông qua đó ta nhận thấy được những thành tựu của nó. Chính văn bản giao tiếp cũng như lại còn nhận ra những nét lớn về nội dung, về mặt nghệ thuật của văn học Việt Nam chúng ta.

d. Mục đích của hoạt động giao tiếp

– Về phía người viết: Luôn luôn cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản về nền văn học Việt Nam của chúng ta.

– Về phía học sinh: Học sinh cũng luôn luôn muốn tiếp thu những kiến thức về văn học Việt Nam.

e. Xét về phương tiện ngôn ngữ: Về ngôn ngữ chúng ta nhận thấy được nó lại có đặc điểm nổi bật là dùng phương pháp khoa học để có thể phối hợp với thuyết minh. Và chính trong đó chủ yếu là phong cách khoa học. Không dừng lại ở đó thì cách tổ chức văn bản cũng lại được kết cấu thành các phần mục rõ ràng và có các phần mục lớn nhỏ, trình bày một cách vô cùng mạch lạc và cũng thật chặt chẽ nữa.

3. Kết luận:

Người đọc chúng ta cũng nhận thấy được chính hoạt động giao tiếp phải có nhân vật giao tiếp, đồng thời cũng chính hoàn cảnh giao tiếp và phương tiện giao tiếp.

Giao tiếp luôn luôn phải thực hiện mục đích duy nhất. Và mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình không thể thiếu đó chính là tạo lập văn bản cũng như là việc lĩnh họi văn bản.

Giao tiếp bằng ngôn ngữ là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong đời sống của mỗi chúng ta. Việc học bài này không chỉ ứng dụng cho các em làm bài tập trong sách giáo khoa mà còn mang đến cho các em những kiến thức trong thực tế cuộc sống.

Chúc các em thành công!

Minh Nguyệt

Các em có thể tham khảo một số bài soạn liên quan đến chương trình Ngữ văn 10 dưới đây:

Soạn bài Uy lít xơ trở về

Soạn bài chiến thắng Mtao Mxây

Soạn bài Phú Sông Bạch Đằng

Soạn bài Tấm Cám