27 Nghị luận về vấn đề cá nhân và tập thể mới nhất

Nghị luận về vấn đề cá nhân và tập thể

Bài làm

Vấn đề cá nhân và tập thể luôn là vấn đề nóng trong xã hội và nó gần như là nguồn cơn của mọi thứ.

Cá nhân là một con người đơn lẻ được sinh ra và phát triển trong xã hội, thể hiện bằng một ý chí và nhân cách riêng biệt, thống nhất và độc lập ở mức độ nhất định với xung quanh; được xã hội công nhân và có đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của làm người. Tập thể là tập hợp của nhiều cá nhân trong đó, chúng kết hợp với nhau bằng sự liên kết hoặc ràng buộc nào đó với nhau về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn nhất định. Ví dụ: trường học, công ty, các câu lạc bộ, hội học sinh,…

Ngay từ ngày xưa, cha ông ta đã có ý thức về cá nhân, tập thể, cụ thể ông cha trình bày quan điểm rất gần gũi trong câu tục ngữ:

  • “Một cây làm chẳng nên non
  • Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Ta càng thấy được tầm quan trọng của vấn đề cá nhân và tập thể. Từ thời nguyên thuỷ, biết sống với nhau thành bầy đàn để tránh hiểm nguy từ thú dữ, quây quần cùng nhau chia thức ăn, đến những loài động vật trong tự nhiên, hoang dã để sinh tồn cũng hợp thành bầy đàn.

Cá nhân là những phần tử cấu thành và kết hợp thành mộ thể thống nhất, đó mới gọi là tập thể bởi một lý do đơn giản là tập thể chỉ được xây dựng khi có các cá nhân đa dạng, phong phú liên kết lại với nhau dựa trên các mối quan hệ khăng khít, các lĩnh cực, cùng chung sở thích, cùng đam mê,..những thứ gắn kết họ chặt chẽ với nhau.. Một tập thể chỉ tồn tại, phát triển và duy trì được khi tập thể ấy có các cá nhân, nó giống như một xã hội thu nhỏ, chỉ khi có con người sinh sống mới tồn tại. Tập thể là nơi để thống nhất ý kiến của các cá nhân và đại diện để làm nên ý chí duy nhất, nó không phủ nhận tiếng nói riêng nhưng cần tiếng nói chung. Sức mạnh của tập thể có được là do sức mạnh của mỗi cá nhân kết hợp lại. Mỗi cá nhân cũng phải tự hiểu mình là một phần rất nhỏ của tập thể cũng là nhân tố quan trọng để hình thành và phát triển tập thể. Điều này dễ hiểu bởi những tập thể có đóng góp lớn, có những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu thì luôn là tập thể phát triện, có sức mạnh, đồng thời thu hút nhiều cá nhân hơn. Điều này cũng tạo ra một tình huống, trong tập thể luôn luôn tồn tại sự cạnh tranh ngầm, đấu đá giữa những cá nhân riêng. Nếu tất cả mọi người trong gia đình đều biết sống theo bổn phận mình thì gia đình đó chắc hẳn sẽ giàu có và hạnh phúc. Nếu đại đa số công dân biết sống đúng trách nhiệm và chức năng của mình, thì xã hội sẽ lành mạnh, tốt đẹp và cường thịnh.

Hơn hết, tạo nên một tập thể lớn mạnh, có màu sắc đa dạng thì yêu cầu với các cá nhân cũng cao hơn, đòi hỏi mỗi người phải có bản sắc riêng của mình, có tiếng nói riêng, dùng đúng mục đích của tiếng nói ấy để diệt trừ cái xấu, và hơn hết để thống nhất tập thể chứ không nên hòa tan vào tập thể. Trong xã hội ngày nay, có những kẻ giả tạo sống vì cộng đồng nhưng lại ích kỉ bằng lối sống cá nhân, tự chuộc lời, không ít người còn không từ thủ đoạn mà rat ay với đồng loại, nhằm đưa họ xuống nước, đạp lên nhau để sống.

Cá nhân, tập thể là hai mối tương quan liên quan đến nhau cách chặt chẽ, vì vậy mỗi người cần ý thức được phải làm gì để cho tập thể và chính cá nhân tốt đẹp hơn.