22 tiếng anh đọc là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số kiểm đếm là phần tuy nhiên những bạn phải lưu giữ giống như cần học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng ta lại quên thất lạc cơ hội ghi chép, cơ hội gọi của những số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kỹ năng về số kiểm đếm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 22 giờ đồng hồ anh là gì và cơ hội gọi số 22 nhập giờ đồng hồ anh ra sao.

Số 22 giờ đồng hồ anh là gì
Số 22 giờ đồng hồ anh là gì

Số 22 giờ đồng hồ anh là twenty-two, phiên âm gọi là /ˈtwen.ti tu:/

Bạn đang xem: 22 tiếng anh đọc là gì

Twenty-two /ˈtwen.ti tu:/

https://huba.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/twenty-two.mp3

Xem thêm: Kinh nghiệm mua giày MLB độc đáo và nổi bật nhất

Số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ anh khá đọc dễ nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ twenty-two phía trên rồi gọi theo đòi là được. Nếu mình thích gọi kể từ twenty-two chuẩn chỉnh hơn vậy thì rất có thể coi phiên âm của số 22 kết phù hợp với cơ hội gọi chuẩn chỉnh nhằm gọi. Cách gọi phiên âm chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết Cách gọi phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: essex corp là gì

Lưu ý: Có một Note nhỏ nhập cơ hội dùng số 22, đấy là số kiểm đếm nên ko người sử dụng khi nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng để làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 22 sẽ sở hữu cơ hội ghi chép và cơ hội gọi không giống. Các chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội gọi số trật tự, loại hạng nhập giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 22 giờ đồng hồ anh là gì
Số 22 giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống nhập giờ đồng hồ anh

Sau khi đang được biết số 22 giờ đồng hồ anh là gì, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một vài ba số kiểm đếm không giống nhập giờ đồng hồ anh nhé. hiểu đâu cũng có thể có số chúng ta đang được mong muốn dò la thì sao.

 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Five /faɪv/: số 5
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • One /wʌn/: số 1
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Two /tuː/: số 2
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Six /sɪks/: số 6

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc số 22 giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp cực kỳ giản dị, số 22 nhập giờ đồng hồ anh ghi chép là twenty-two, phiên âm gọi là /ˈtwen.ti tu:/. Cách gọi của số này khá giản dị song về kiểu cách dùng thì chúng ta cũng nên Note một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu cơ hội ghi chép và gọi không giống, ko người sử dụng là twenty-two hoặc number twenty-two.