17 Vẽ tranh chủ đề an toàn giao thông đẹp nhất mới nhất

Hoạt động vẽ tranh an toàn giao thông là một hoạt động rất hay và ý nghĩa của các cơ sở giáo dục, nhằm mục đích cung cấp kiến thức về giao thông và giáo dục cho các em về ý thức chấp hành đúng luật lệ khi tham gia giao thông nơi công cộng. Dưới đây là tổng hợp các mẫu tranh vẽ chủ đề an toàn giao thông của các em học sinh đặc sắc nhất mà Jobpro đã tổng hợp, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Xem thêm: Mẫu bài văn tả mẹ lớp 6 hay

1.Vẽ tranh an toàn giao thông lớp 1.

Tranh số 1
Tranh số 2
Tranh số 2
Tranh số 3
Tranh số 3

2. Vẽ tranh an toàn giao thông lớp 3.

*Vẽ tranh an toàn giao thông đường bộ.

Tranh an toàn giao thông đường bộ 1
Tranh an toàn giao thông đường bộ 1
Tranh an toàn giao thông đường bộ 2
Tranh an toàn giao thông đường bộ 2
Tranh an toàn giao thông đường bộ 3
Tranh an toàn giao thông đường bộ 3

*Vẽ tranh an toàn giao thông đường thủy.

Tranh an toàn giao thông đường thủy 1
Tranh an toàn giao thông đường thủy 1
Tranh an toàn giao thông đường thủy 2
Tranh an toàn giao thông đường thủy 2
Tranh an toàn giao thông đường thủy 3
Tranh an toàn giao thông đường thủy 3

3.Vẽ tranh an toàn giao thông lớp 7.

*Vẽ tranh an toàn giao thông đường bộ.

Tranh an toàn giao thông lớp 7 1
Tranh an toàn giao thông lớp 7 1
Tranh an toàn giao thông lớp 7 2
Tranh an toàn giao thông lớp 7 2
Tranh an toàn giao thông lớp 7 3
Tranh an toàn giao thông lớp 7 3

*Vẽ tranh an toàn giao thông đường sắt.

Tranh an toàn giao thông đường sắt lớp 7 1
Tranh an toàn giao thông đường sắt lớp 7 1
Tranh an toàn giao thông đường sắt lớp 7 2
Tranh an toàn giao thông đường sắt lớp 7 2
Tranh an toàn giao thông đường sắt lớp 7 3
Tranh an toàn giao thông đường sắt lớp 7 3

*Vẽ tranh an toàn giao thông đường hàng không.

Tranh an toàn giao thông đường hàng không lớp 7
Tranh an toàn giao thông đường hàng không lớp 7
Tranh an toàn giao thông đường hàng không lớp 7 2
Tranh an toàn giao thông đường hàng không lớp 7 2
Tranh an toàn giao thông đường hàng không lớp 7 3
Tranh an toàn giao thông đường hàng không lớp 7 3

Xem thêm: Tam tai là gì?