17 Trình Tự Thủ Tục Thành Lập Công Ty mới nhất

Mục đích thành lập công ty?

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, mở rộng và hội nhập. Đây cũng là cơ hội để các bạn được thực hiện giấc mơ khởi nghiệp. Thành lập công ty là một việc quan trọng nhằm:

Giúp cho hoạt động kinh doanh, mua bán của bạn trở nên hợp pháp và được pháp luật công nhận, bảo vệ,

Có cơ sở pháp lí để thực hiện các giao dịch, kí kết hợp đồng mua bán,

Làm tăng độ uy tín với khách hàng, từ đó khách hàng sẽ tin tưởng và yên tâm hơn khi thực hiện giao dịch với doanh nghiệp bạn,

Có thể huy động vốn dễ dàng dưới nhiều hình thức, được hỗ trợ vay vốn ngân hàng sau 06 tháng hoạt động, được sử dụng hóa đơn tài chính,…

Thành lập công ty thì doanh nghiệp bạn sẽ có tư cách pháp nhân, dễ dàng mở rộng quy mô, quảng bá được hình ảnh, cũng như thương hiệu kinh doanh rộng rãi hơn.

Vậy làm thế nào để bạn đăng kí thành lập công ty dễ dàng? Sau đây là những việc bạn cần thực hiện để được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty và đưa công ty đi vào hoạt động.

Căn cứ pháp lí

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp
 • Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC về biểu phí, lệ phí

Các bước thành lập công ty

Hiện nay, các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập công ty được đơn giản hóa và dễ dàng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, việc tiếp cận ban đầu của người khởi nghiệp với các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thắc mắc nhất định. Sau đây là tổng hợp các văn bản pháp luật hiện hành liên quan và những hướng dẫn chi tiết, cụ thể về thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng kí thành lập công ty nhằm giúp bạn có cái nhìn tổng thể.

Thủ tục thành lập công ty sẽ được thực hiện theo 06 bước như sau:

Chọn loại hình công ty

Chọn loại hình công ty
Chọn loại hình công ty

Đầu tiên, bạn phải xác định loại hình mà bạn muốn kinh doanh. Việc này ảnh hưởng xuyên suốt đến quá trình thành lập, phát triển kinh doanh của công ty bạn. Theo Luật Doanh nghiệp 2020 gồm có 5 loại hình công ty chính: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.

 • Công ty TNHH một thành viên (quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sỡ hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Đây là loại hình công ty được đăng ký nhiều nhất hiện nay, vì quy mô phù hợp với đa số các cá nhân kinh doanh

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên (quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020)

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Đây là một trong những loại hình công ty phổ biến ở Việt Nam

 • Công ty cổ phần (quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020)

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Vì được quyền phát hành chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu,… để huy động vốn. Loại hình doanh nghiệp này phù hợp với các chủ doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn hoặc đơn giản, muốn tạo bộ mặt “hoành tráng” với các đối tác

 • Công ty hợp danh (quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020)

Công ty hợp danh là doanh nghiệp là loại hình công ty đối nhân, được thành lập dựa trên cơ sở sự tin cậy, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Loại hình này khi hoàn thành sẽ có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, điểm bất cập của loại hình này là không được phát hành chứng khoán

 • Doanh nghiệp tư nhân (quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020)

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mội hoạt động của doanh nghiệp.

Nhược điểm của loại hình này là không có tư cách pháp ý, không được phát hành chứng khoán, không được góp vốn, mua cổ phần của Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Bạn chọn loại hình công ty nào, sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ tương ứng với loại hình công ty đó. Cụ thể:

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

 • 01 Giấy đề nghị thành lập công ty kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định
 • 01 bản điều lệ công ty.
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên
 • 01 bản photo giấy đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức
 • 01 bản photo văn bản cử người đại diện theo ủy quyền
 • 01 bản photo giấy chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức nước ngoài
 • 01 bản photo giấy chứng nhận đầu tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần gồm:

 • 01 Giấy đề nghị thành lập công ty kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định.
 • 01 bản điều lệ công
 • 01 bản Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ 01 bản danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên
 • 01 bản photo giấy chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên/ cổ đông là tổ chức nước ngoài
 • 01 bản photo giấy chứng nhận đầu tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài

(ii)      Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh gồm:

 • 01 Giấy đề nghị thành lập công ty kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định.
 • 01 bản điều lệ công
 • 01 bản Danh sách thành viên.
 • 01 bản photo hộ chiếu/CMND/CCCD của các thành viên
 • 01 bản photo giấy chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức nước ngoài
 • 01 bản photo giấy chứng nhận đầu tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài

(iii)    Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

 • 01 Giấy đề nghị thành lập công ty kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định.
 • 01 Bản photo CMND/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chủ doanh nghiệp tư nhân.

 Nộp hồ sơ đăng kí thành lập công ty

Bước 1. Nộp hồ sơ thành lập công ty trực tuyến

Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền kê khai, nộp hồ sơ thành lập công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trả thông báo (Phiếu hẹn kết quả) qua email. Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến Công dân qua Email trong thời hạn 03 ngày

Bước 2. Nộp hồ sơ thành lập công ty bản cứng trực tiếp và nộp phí, lệ phí

Nếu nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ từ Bước 2, Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng đăng ký kinh doanh. Đồng thời, nộp phí, lệ phí (nếu có) và đăng ký hình thức nhận kết quả: chuyển phát về trụ sở hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận thành lập công ty

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Theo khoản 1, Điều 14 nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp)

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp từ chối đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập công ty và nêu rõ lý do.

Khắc con dấu công ty

Bạn mang một bản sao giấy chứng nhận đăng kí công ty đến cơ sở có chức năng khắc dấu để thực hiện việc khắc con dấu cho công ty,

Con dấu sẽ chuyển cho cơ quan abcxyz tỉnh, thành phố để tiến hành kiểm tra

Khi đến Nhận con dấu. Đại diện công ty mang theo bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thành lập công ty và xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu để nhận. Trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải có thêm giấy ủy quyền có công chứng.

Lưu ý: Những doanh nghiệp thành lập từ ngày

01/01/2021 trở đi không cần phải công bố mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Công bố thông tin đăng kí thành lập công ty

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về việc thành lập mới công ty và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký công ty và các thông tin: Ngành, nghề kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Thời hạn thông báo công khai thông tin về công ty quy định là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Chi phí, lệ phí thành lập công ty

Lệ phí đăng kí thành lập công ty: 50.000đ/giấy chứng nhận (công ty thực hiện đăng ký qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký)

Lệ phí công bố thông tin công ty trên cổng thông tin quốc gia: 300.000đ Lệ phí khắc con dấu công ty: 450.000đ/con dấu

Ngoài ra còn có các khoản phí khác: mua chữ kí, mua phần mền hóa đơn điện tử,…

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

 • Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp
 • Treo biển hiệu tại trụ sở công ty
 • Mở chữ kí số, đăng kí kê khai thuế điện tử
 • Tiến hành thủ tục kê khai thuế ban đầu
 • Kê khai lệ phí môn bài cho chi cục Thuế quản lí trực tiếp
 • Pháp hành hóa đơn giá trị gia tăng
 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện.

Trên đây là tổng hợp những việc bạn cần làm khi thực hiện thủ tục thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.