17 Tải mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2021 mới nhất

Mẫu Biên bản bàn giao tài sản là gì?

Mẫu biên bản bàn giao tài sản là mẫu biên bản được sử dụng khi có sự bàn giao tài sản giữa các bên. Đây là mẫu văn bản quan trọng được lập ngay sau khi các bên tham gia bàn giao và nhận tài sản đã thỏa thuận về mọi vấn đề liên quan đến giao nhận tài sản. Tài sản được nhắc đến ở đây có thể là nhà, đất, phương tiện có giá trị, máy móc, thiết bị…

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản được dùng phổ biến trong cuộc sống như: hoàn thành xây dựng, mua bán tài sản, hoạt động cho tặng, biếu, thuê … thì trước khi đưa vào sử dụng thì để cần có biên bản bàn giao rõ ràng.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà năm 2021

Theo đó, biên bản bàn giao tài sản có thể sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Xác nhận việc giao nhận tài sản nhằm mục đích quản lý và bảo vệ tài sản công của nhà nước, trường học, bệnh viện…
 • Xác nhận việc chuyển giao và nhận tài sản được người khác tặng cho, biếu, viện trợ, nhận góp vốn.
 • Xác nhận việc bàn giao tài sản cho thuê, đưa tài sản vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác nhằm làm cơ sở cho việc quyết toán các hợp đồng kinh tế đi kèm.
 • Giao nhận tài sản là phương tiện, trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Đây là cơ sở để giải quyết việc bồi thường theo luật lao động đối với người lao động làm mất mát, hư hỏng tài sản mà mình phụ trách quản lý.
  Bàn giao tài sản khi nghỉ việc.
 • Bàn giao khi thế chấp tài sản.
 • Bàn giao tài sản bán đấu giá cho người mua.
 • Bàn giao tài sản có giá trị mà mình nhặt được để có thể hoàn trả lại cho người sở hữu.
 • Bàn giao tài sản liên quan đến các vụ án đang trong quá trình điều tra, xét xử

Nội dung đầy đủ của mẫu biên bản bàn giao tài sản

Một biên bản bàn giao Tài sản càng cụ thể chi tiết rõ ràng thì càng có căn cứ chính xác để đảm bảo quyền lợi của đôi bên về sau. Vì thế cần trình bày được đầy đủ các nội dung:

– Thông tin đầy đủ chính xác các bên tham gia giao nhận tài sản

– Lập Bảng thống kê tài sản rõ ràng chi tiết bao gồm đầy đủ thông tin về loại tài sản, số lượng và tình trạng, đơn giá, thành tiền…

– Thống nhất và và có hai bên ký nhận biên bản

Link tải: Biên bản bàn giao tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …….. tại …………………….. ………..đã tiến hành bàn giao tài sản giữa ……………………………(bên giao) và …………..(bên nhận)

1/ Bên giao: (bên A)

Ông: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

2/ Bên nhận: (Bên B)

Ông: ………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Bên A đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên B theo biểu thống kê sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Tổng giá trị: Bằng số ……………………………………………………………………………………..

Bằng chữ ……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày …………………… số tài trên do bên B chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên giao

 

Bên nhận

 

Lưu ý: Vì đây là dạng văn bản có tính pháp lý nên khi lập cần

 • Ghi cụ thể thời gian, địa điểm lập biên bản bàn giao tài sản
 • Ghi chính xác cụ thể thông tin, địch chỉ liên lạc của cả bên giao và bên nhận
 • Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…
 • Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…
 • Chữ ký của cả hai bên( nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Vì sao cần mẫu Biên bản bàn giao tài sản?

Mẫu biên bản bàn giao giúp:

Đảm bảo được quyền lợi và tính chịu trách nhiệm của cả bên giao và bên nhận tài sản. Loại văn bản này có vai trò giúp cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao ràng buộc với nhau rõ ràng về trách nhiệm đối với các loại tài sản được bàn giao

Tài sản bàn giao thường là nhà , đất, máy móc…có giá trị vì vậy có biên bản bàn giao có chữ ký xác nhận rõ ràng của các bên sẽ giúp hạn chế các tranh chấp có thể xảy ra, là cơ sở pháp lý để tòa án có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên khi giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản được giao nhận.

Biên bản bàn giao cũng cho thấy được trách nhiệm của bên giao khi có vấn đề xảy ra với tài sản

Trong công việc trường hợp người lao động nghỉ việc thì cũng phải bàn giao lại tài sản thường là thiết bị máy móc cho người mới. Khi này biên bản bàn giao còn giúp những người tiếp nhận lại công việc và thiết bị dễ dàng nắm bắt được tình hình công việc, cách thức sử dụng …để nâng cao năng suất lao động cũng như đạt hiệu quả công việc tốt nhất.

Tải mẫu Biên bản bàn giao phổ biến hiện nay:

Biên bản bàn giao tài sản theo TT177:

Biên bản bàn giao tài sản theo TT177
Biên bản bàn giao tài sản theo TT177

Link tải: Biên bản bàn giao tài sản theo TT177

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị:

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị
Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Link tải: Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao công việc:

Mẫu biên bản bàn giao công việc
Mẫu biên bản bàn giao công việc

Link tải: Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao tiền mặt:

Mẫu biên bản bàn giao tiền mặt
Mẫu biên bản bàn giao tiền mặt

Link tải: Mẫu biên bản bàn giao tiền mặt

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ:

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ
Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ

Link tải: Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ

Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm