17 Mẫu đơn bãi nại, giảm nhẹ hình phạt, tải mẫu đơn mới nhất 2021 mới nhất

Mẫu đơn bãi nại là mẫu đơn nhằm mục đích bãi bỏ khiếu nại mà người bị hại( hoặc nạn nhân) trong vụ án nào đó nhưng họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi tố đối với bên gây tai nạn, tổn thất cho họ, thường được sử dụng trong các vụ án dân sự, tai nạn giao thông….

Xem thêm: Cập nhật bản kiểm điểm Đảng Viên

1. Mẫu đơn xin bãi nại chuẩn nhất hiện nay:

Link tải: Mẫu đơn xin bãi nại

Mẫu đơn xin bãi nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng…….năm ………..

ĐƠN XIN BÃI NẠI

 

(Đối với………….. trong vụ án………………………………………………………….)

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra abcxyz huyện/quận………….., abcxyz tỉnh………….

– Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận………………….., tỉnh………………………….

– Tòa án nhân dân huyện/quận……………………………, tỉnh …………………………

Tôi là …………………………….., sinh năm ……………… địa chỉ: ………………….tôi là người bị hại trong vụ án……………………………………………………………….do ông/bà………………………………gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội……………………………………………………………………………….

Bằng văn bản này tôi xin bãi nại( rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà………) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/ Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:

Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà……………………………………. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/ bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn bãi nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu Đơn tố cáo:

Link tải: Mẫu đơn tố cáo

Mẫu Đơn tố cáo
Mẫu Đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..(1)
Họ và tên: …………………………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…………………………………. ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….(2)
Nay tôi đề nghị:…………………………………………………………………………….(3)
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

Trong đó:

(1) Tên cơ quan tiếp nhận đơn tố cáo.
(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Mẫu Đơn xin giảm nhẹ hình phạt:

Link tải: Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra abcxyz huyện/ quận……………………., abcxyz tỉnh………………………………………………………………………………………..(1)

– Viện kiểm sát nhân dân ………………………………………………………………

– Tòa án nhân dân ………………………………………………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….……………………………………………..

Là ………………………..(2)………………….của ….……………(3)(Sinh năm: …………….; HKTT:…………………………… ……..……………………….) trong vụ án ………………………………..(4)………………….. Vụ án hiện đang được ……..…(5)……………………………. thụ lý giải quyết.

Tôi viết đơn này xin kính trình bày với Quý cơ quan, Quý ông/bà một việc như sau:

Tôi biết rằng, người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho …………………………(3)…………………………… trước khi đưa ra mức hình phạt. Cụ thể:

1. Về nhân thân:

(6)……………………………………………………………………………………………….

2. Về hoàn cảnh gia đình:

(7)……………………………………………………………………………………………….

3. Về việc tự giác bồi thường, khắc phục hậu quả:

(8)……………………………………………………………………………………………….

Kính thưa Quý cơ quan, Quý ông/bà! Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Dựa và các tình tiết ở trên, tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét giảm nhẹ cho …………………(3)………. ……………một phần hình phạt, để …..……………..(3)……….. …………..sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Kính mong được Quý Cơ quan, Quý ông/bà xem xét, chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm: ……………………………………………………………………………..

………, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn bãi nại tai nạn giao thông:

Link tải: Mẫu đơn bãi nại tai nạn giao thông

Đây là mẫu đơn bãi nại được sử dụng phổ biến trong các vụ tai nạn giao thông diễn ra hiện nay. Khi hai bên thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại thì bên bị thiệt hại do tai nạn giao thông có thể viết đơn bãi nại để xin miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự cho bên gây tai nạn giao thông

Mẫu đơn bãi nại tai nạn giao thông
Mẫu đơn bãi nại tai nạn giao thông

Nguyên tắc bồi thường tai nạn giao thông

  • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
    Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
  • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
  • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
  • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Mười tội danh không xử lý hình sự khi có đơn bãi nại:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác( Điều 134. )

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh( Điều 135. )

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội( Điều 136. )

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác( Điều 138. )

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính( Điều 139. )

Tội hiếp dâm( Điều 141. )

Tội cưỡng dâm( Điều 143. )

Tội làm nhục người khác( Điều 155. )

Tội vu khống( Điều 156. )

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp( Điều 226. )

Xem thêm: Mẫu thông báo tuyển dụng